Site logo

Kierunek pedagogika nauczycielska w pytaniach i odpowiedziach

Myślisz o studiach w zakresie pedagogiki nauczycielskiej, ale zastanawiasz się, czy warto je wybrać, co można po nich robić, jak wygląda tok studiowania, jakie uczelnie je prowadzą? I najważniejsze: czy tak naprawdę to studia dla Ciebie, czy masz odpowiednie predyspozycje? Ten tekst odpowie na najważniejsze pytania o kierunku pedagogika nauczycielska.

O czym są studia na kierunku pedagogika nauczycielska?

Pedagogika to nauka o wychowaniu. Ogólne studia pedagogiczne dają bardzo szerokie perspektywy i ogólne spojrzenie na procesy wychowawcze.

Pedagogika nauczycielska to kierunek dla tych wszystkich, którzy widzą swoją przyszłość zawodową przy tablicy. Dzięki tym studium będą świetnie przygotowani do zawodu nauczyciela.

Gdzie można studiować pedagogikę nauczycielską?

Zapoznaj się z ofertą uczelni, prowadzących te studia i dowiedz się więcej o studiach na kierunku pedagogika nauczycielska. Studia o pedagogice nauczycielskiej prowadzą uczelnie państwowe, ale i wiele wyższych szkół prywatnych. Sprawdź, gdzie możesz studiować kierunek pedagogika nauczycielska.

Studia nauczycielskie (kwalifikacyjne): co to za kierunki?

Studia nauczycielskie to kierunki studiów dające absolwentom uprawnienia (kwalifikację) do pracy jako nauczyciel konkretnych przedmiotów. Są to zwykle specjalności nauczycielskie na kierunkach studiów odpowiadających akademickim dziedzinom wiedzy. Program studiów łączy kompetencje pedagogiczne z wiedzą i umiejętnościami z różnych obszarów nauk:

humanistycznych i społecznych (historia, WOS), filologicznych (język polski, angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, inne języki obce), przyrodniczych i ścisłych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, przyroda), artystycznych (plastyka, muzyka), wychowania fizycznego i sportu (WF), technicznych i informatycznych (technika, informatyka, zajęcia komputerowe, przedmioty zawodowe w technikach i szkołach branżowych), ekonomicznych i biznesowych (podstawy przedsiębiorczości, doradztwo zawodowe).

Zwykle są to kierunki licencjackie (I stopnia) oraz magisterskie “uzupełniające” i podyplomowe. Kwalifikacje nauczycielskie – wśród podyplomowych studiów pedagogicznych oferowane są studia dające uprawnienia do nauki kolejnych przedmiotów osobom z kwalifikacjami (po specjalności nauczycielskiej na kierunku I lub II stopnia) oraz studia z obszaru przygotowania nauczycielskiego dla absolwentów studiów kierunkowych licencjackich, inżynierskich, magisterskich, którzy nie mają za sobą specjalności nauczycielskiej).

Czy pedagogika nauczycielska to kierunek dla mnie?

Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu pedagogiki nauczycielskiej i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą:

 • dobre serce
 • poczucie misji
 • wytrwałość
 • wrażliwość
 • współczucie
 • życzliwość

Jak wygląda studiowanie pedagogiki nauczycielskiej?

Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć na pedagogice nauczycielskiej? Choć są różnice między uczelniami, zwykle na studiach w zakresie pedagogiki nauczycielskiej można się spodziewać przedmiotów takich jak:

 • dydaktyka
 • metody aktywizacyjne
 • gry i zabawy
 • teoria edukacji
 • prawne podstawy szkolnictwa

Czego nauczę się na studiach w zakresie pedagogiki nauczycielskiej?

Oczywiście nie ma tu żadnych gwarancji, wiele zależy od Twoich predyspozycji i kierunku specjalizacji. Wielu absolwentów pedagogiki nauczycielskiej podkreśla jednak, że ich studia pozwoliły na zdobycie umiejętności takich jak:

 • tworzenie programów edukacyjnych
 • pisanie scenariuszy i konspektów lekcji
 • realizowanie zajęć dydaktycznych
 • tworzenie dokumentacji dydaktycznej
 • przekazywanie i sprawdzanie wiedzy oraz umiejętności

Z czego pisać pracę dyplomową z pedagogiki nauczycielskiej?

Możliwości jest bardzo wiele, jako przykładowe tematy można wymienić następujące:

 • Wybrane aspekty oddziaływania reklamy telewizyjnej na dzieci
 • Skuteczność terapeutyczna bajki
 • Eurosieroctwo w Polsce
 • Dydaktyka medialna w piśmiennictwie polskich pedagogów XXI w.

Co po studiach w zakresie pedagogiki nauczycielskiej?

Absolwenci pedagogiki nauczycielskiej bardzo często wybierają:

 • wykonywanie zawodu nauczyciela przedszkolnego
 • pracę w szkole
 • zatrudnienie w prywatnych szkołach oraz centrach edukacyjnych
 • pracę w kuratoriach oświaty
 • zatrudnienie w instytucjach samorządu terytorialnego

Szukasz studiów podyplomowych z pedagogiki nauczycielskiej?

Jeśli ukończyłeś już studia pierwszego stopnia lub magisterskie, warto zastanowić się nad możliwościami podjęcia studiów podyplomowych na kierunku pedagogika nauczycielska oraz innych studiach pedagogicznych!

Jakie są zarobki po pedagogice nauczycielskiej?

Ile zarabiają absolwenci studiów w zakresie pedagogiki nauczycielskiej?

Rynek pracy jest bardzo zmienny, wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Aby dowiedzieć się, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy, sprawdź nasz serwis Praca!

Co zamiast pedagogiki nauczycielskiej?

Pedagogika nauczycielska to jeden z kierunków studiów pedagogicznych. Sprawdź inne kierunki, które mogą Cię zainteresować.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję