Site logo

Jak łódzkie uczelnie pomagają Ukrainie?

Politechnika Łódzka, Uniwersytet Łódzki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach pomagają swoim ukraińskim studentom. Łódzkie uczelnie pomagają także wojennym uchodźcom oraz przygotowują wsparcie dla kandydatów na studia z ogarniętej wojenną zawieruchą Ukrainy.

Studenci z Ukrainy studiowali na uczelniach w Łodzi i innych ośrodkach akademickich województwa łódzkiego już przed atakiem Rosji na ich kraj. Studiowali przede wszystkim na kierunkach prowadzonych w języku polskim i angielskim. Stanowili jedną z większych grup obcokrajowców, zarówno jako stali studenci, jak i w ramach wymiany międzynarodowej. Nic dziwnego, że ich macierzyste uczelnie zaangażowały się w pomoc humanitarną dla uchodźców. Szkoły wyższe przygotowują się także na nową sytuację – dużą grupę nowych kandydatów, obywateli Ukrainy, wojennych uchodźców. 

Studenci z Ukrainy przed wojną

Przed wojną studenci z Ukrainy mieli możliwość studiowania w Polsce (za darmo), na podstawie Karty Polaka, albo na zasadach ogólnych dla studentów zagranicznych spoza Unii Europejskiej (płacąc za studia). Przyciągała ich głównie Łódź.

Przed wojną, najchętniej wybieraną przez naszych wschodnich sąsiadów uczelnią była Politechnika Łódzka, na której studiowało ponad 150 Ukraińców. Chętnych na studiowanie z Ukrainy nie brakuje także na Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, TV i Teatralnej im. L. Schillera w Łodzi. Tam uczy się 18 studentów z Ukrainy. Uczęszczają oni na 5 różnych specjalności: organizację produkcji, film animowany i efekty specjalne, sztukę operatorską, reżyserię i montaż filmowy). Wszystkie kierunki są prowadzone w języku polskim. Ponadto kolejne 2 osoby z Ukrainy studiują Pielęgniarstwo w Skierniewicach, na Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Ten kierunek również jest prowadzony w języku polskim.

Pomoc w czasie wojny

Po ataku Rosji na Ukrainę i napływie fali uchodźców do Polski uczelnie w woj. łódzkim zaangażowały się mocno w pomoc uchodźcom. 

– Podobnie jak całe polskie społeczeństwo, tak pracownicy i studenci PŁ włączyli się w różnego rodzaju pomoc finansową i rzeczową, a miejsca składania darów są rozsiane po całej uczelni. – Mówi dr inż. Ewa Chojnacka, rzeczniczka prasowa Politechniki Łódzkiej. Uczelnia dodatkowo otworzyła punkt informacyjno-rekrutacyjny, dzięki któremu potencjalni przyszli studenci z Ukrainy mogą dowiedzieć się, jak będzie wyglądała ich sytuacja po przyjeździe do Polski. Ponadto, w pojedynczych przypadkach, Politechnika dopuszcza obniżenie opłat za zakwaterowanie w domach studenckich. – Dla studentów, którzy potrzebują otuchy i rozmowy oferujemy bezpłatną pomoc psychologiczną w Akademickim Centrum Zaufania Politechniki Łódzkiej. Jeżeli chodzi o wykładowców z Ukrainy, to także stwarzamy im możliwość kontynuowania badań w Politechnice Łódzkiej. Uprościliśmy procedury ich zatrudniania – dodaje Chojnacka.

Pomoc ekspertów, w tym między innymi również psychologiczną oferuje Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna. Oprócz tego “filmówka” stara się również pomóc dotkniętym wojną finansowo, poprzez organizację zbiórek, odroczenie terminów płatnościowych, czy zwolnienie z opłaty za pobyt w akademiku. Ponadto Joanna Wesołek, specjalista ds. cudzoziemców z działu rektorskiego i Organizacji Studiów, przypomina, że uczelnia powołała Centrum Pomocy Szkoły Filmowej w Łodzi dla Ukrainy, którego zadaniem jest koordynacja działań podejmowanych w skali mikro i makro przez Szkołę i jej społeczność. 

Warto również dodać, że społeczność akademicka Szkoły Filmowej zorganizowała koncert charytatywny, a w planach wciąż znajduje się aukcja obrazów i fotografii uzdolnionych studentów. 

Obojętna na tragedię nie pozostaje również Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach. Organizuje ona pomoc pielęgniarską w miejscu zakwaterowania uchodźców. Ponadto oferuje liczne zajęcia, zabawy i inne formy aktywności dla dzieci, które prowadzą studenci kierunku Pedagogika i Pedagogika Przedszkolna i wczesnoszkolna w ramach wolontariatu. Podobnie jak Politechnika Łódzka, uczelnia w Skierniewicach udostępniła dla uchodźców zakwaterowanie w domu studenta oraz zapewniła bieżącą pomoc i zajęcia z nauką języka polskiego.

Podobnie postępuje Uniwersytet Łódzki. Na jego terenie tak jak w poprzednich przypadkach, funkcjonuje wolontariat niosący pomoc poszkodowanym, uciekającym przed wojną. Mogą oni liczyć także na wsparcie psychologiczne oraz prawne. Jak czytamy na stronie Uniwersytetu: – Klinika Prawa działająca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Samorząd Studentów WPIA UŁ deklaruje wszelką możliwą pomoc prawną Osobom narodowości ukraińskiej i Osobom każdej innej narodowości uciekającym przed inwazją Rosji na Ukrainę. – Idąc śladem innych uczelni z województwa, Uniwersytet Łódzki udostępnił nieodpłatnie zakwaterowanie w domach studenckich dla ukraińskich rodzin. Obecnie z tego udogodnienia korzysta ponad 320 osób. Ponadto na stronie internetowej uczelni można znaleźć linki do zbiórek, które zostaną przeznaczone na pomoc naszym wschodnim sąsiadom.

Studia dla Ukraińców

Trudno powiedzieć, jak szybko tysiące dziewczyn i chłopaków z Ukrainy w wieku licealnym będzie w stanie podjąć studia na uczelniach w Kijowie, Charkowie, Lwowie i innych ośrodkach akademickich swojego kraju. Dlatego uczelnie zarówno z Łodzi, jak i całego województwa łódzkiego, szykują się do szerszego otwarcia uczelni dla kandydatów uciekających przed wojną. Tylko część z potencjalnych kandydatów zna na tyle język polski lub angielski, żeby zacząć studia na kierunkach prowadzonych w tym języku. Dla nich językiem ojczystym jest ukraiński lub rosyjski, a znikoma część polskich uczelni do tej pory prowadziła programy studiowania w tych językach. A to wymagałoby przygotowania po rosyjsku lub ukraińsku nowych sylabusów, formalności, zatrudnienia wykładowców. Czytaj: czasu i pieniędzy.  Uczelnie zdają sobie sprawę z tego problemu i szukają rozwiązań. Na razie ciężko mówić o konkretach, bo nikt nie wie, jak długo potrwa wojenna zawierucha i jak sfinansować ewentualne uruchamianie nowych kierunków.

Obecnie, żadna z uczelni nie prowadzi zajęć w języku ukraińskim ani w języku rosyjskim. Rzecznicy poszczególnych uczelni również jednogłośnie mówią, iż wprowadzenie kierunków w tych językach nie jest planowane. Dla osób nieznających języka polskiego Politechnika Łódzka prowadzi zajęcia w językach angielskim i francuskim. Pozwala to obcokrajowcom na studiowanie pomimo braku znajomości naszego języka. Z kolei Uniwersytet Łódzki zapewnia darmowy kurs języka polskiego, prowadzony w Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców. Korzysta z niego obecnie kilka grup obywateli Ukrainy.

Przeniesienia studentów z ukraińskich uczelni

Pojawia się też wyzwanie związane z przyjmowaniem na polskie szkoły wyższe studentów z ukraińskich uczelni, które podczas wojny przerwały zajęcia.

Rektor Politechniki Łódzkiej – prof. Krzysztof Jóźwik potwierdził podjęcie przez uczelnię działań, sprzyjającym przeniesieniu Ukraińskich studentów: – Ten proces wymaga posiadania dokumentów poświadczających okres studiów w uczelni ukraińskiej, ale i z tym problemem sobie poradziliśmy. Po przyjęciu student jest rejestrowany na pierwszy rok studiów, a po zakończeniu procesu potwierdzania i uznania efektów uczenia się, może zostać przeniesiony na wyższy semestr. – Student taki może być też skierowany na urlop od zajęć, jednak nie dłużej niż do końca semestru letniego roku akademickiego 2021/2022. – W tym czasie będzie miał/a możliwość nauki języka polskiego. – Dodaje Jóźwik. Ubiegający się o przeniesienie student powinien posiadać takie dokumenty jak: dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów I/II stopnia wraz z wykazem ocen, czy też dokumenty poświadczające odbywane kształcenie w uczelni w Ukrainie, takie jak decyzja o przyjęciu na studia, potwierdzenie statusu studenta, wykaz zrealizowanych dotychczas zajęć czy wykaz ocen.

Czy w związku z wojną na Państwa uczelnia wprowadziła lub planuje wprowadzić ułatwienia w rekrutacji i/lub studiowaniu dla kandydatów z Ukrainy, jeśli tak – to jakie.  

Jak mówi rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik – Zapraszając ukraińskich studentów-uchodźców, musieliśmy przygotować – i zrobiliśmy to bardzo szybko – uproszczone procedury przyjęć dla dwóch różnych sytuacji. Pierwsza z nich związana jest z potwierdzaniem w naszej uczelni efektów uczenia się osiągniętych w Ukrainie, by po przyjęciu kontynuować edukację w PŁ. Druga to przyjęcia na studia w trybie przeniesienia. – Po przyjęciu student jest rejestrowany na pierwszy rok studiów, a po zakończeniu procesu potwierdzania i uznania efektów uczenia się, może zostać przeniesiony na wyższy semestr. – Może być też skierowany na urlop od zajęć, jednak nie dłużej niż do końca semestru letniego roku akademickiego 2021/2022. W tym czasie będzie miał/a możliwość nauki języka polskiego. – Dodaje Jóźwik.  

W przypadku wnioskowania studenta o przyjęcia na studia w Politechnice Łódzkiej przez przeniesienie z uczelni zagranicznej kandydat powinien posiadać m.in. dokumenty poświadczające dotychczasowe wykształcenie, takie jak: dyplom ukończenia szkoły średniej, dyplom ukończenia studiów I/II stopnia wraz z wykazem ocen itd., czy też dokumenty poświadczające odbywane kształcenie w uczelni w Ukrainie, takie jak decyzja o przyjęciu na studia, potwierdzenie statusu studenta, wykaz zrealizowanych dotychczas zajęć czy wykaz ocen. W przypadku braku dokumentów kandydat składa stosowne oświadczanie. Dopuszcza się uzupełnienie oryginałów dokumentów podczas procesu potwierdzania i uznania efektów uczenia.  

Podobnie co Politechnika Łódzka, działania w kwestii przeniesienia ukraińskich studentów podjęła również PUSB. Jak podaje Ewa Filecka-Kowalczyk, kierownik biura promocji – Studentom z Ukrainy PUSB oferuje możliwość podjęcia lub kontynuacji kształcenia na wszystkich kierunkach studiów I i II stopnia oraz na studiach jednolitych magisterskich w języku polskim. Z uwagi na ewentualne różnice programowe i różnice w treściach kształcenia możliwość podjęcia lub kontynuowania studiów będzie analizowana indywidualnie, na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów. –

W przypadku pozostałych uczelni, zarówno Uniwersytet Łódzki jak i Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, TV i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi, nie podjęły jeszcze żadnych konkretnych działań dotyczących przeniesienia studentów z Ukrainy, ale jak podają rzecznicy ww. uczelni, trwają prace nad wystosowaniem konkretnych rozwiązań w tej sprawie.

Więcej informacji o pomocy Łódzkich uczelni dla Ukrainy:

https://ukraina.filmschool.lodz.pl/index.php/aktualnosci/

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję