Site logo

Inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu | Kierunek pod lupą

Budowanie zapór wodnych, oczyszczalni ścieków, domowych instalacji wodno-kanalizacyjnych – tym m.in. zajmują się absolwenci inżynierii i gospodarki wodnej na UPWr. Te studia zyskują coraz bardziej na znaczeniu w świetle zmian klimatycznych – zagrożeń suszą, niedoborem wody w gospodarce i życiu codziennym, obfitymi opadami, powodziami. 

Inżynieria i gospodarka wodna na UPWr – co to za kierunek?

Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to stacjonarne (dzienne) studia inżynierskie oraz magisterskie. Kierunek ten kształci specjalistów od projektowania, wykonywania i wykorzystywania:

 • budowli wodnych, takich jak elektrownie, tamy i zapory wodne, porty żeglugi śródlądowej, oczyszczalnie ścieków, sieci melioracyjne (nawadniające grunty), zabezpieczenia przeciwpowodziowe, inne obiekty związane z regulacją rzek,
 • instalacji wodnych, takich jak sieci wodno-kanalizacyjne w miastach, budynkach mieszkalnych i przemysłowych.

Specjalności inżynierskie i magisterskie na UPWr:

 • gospodarka wodna,
 • inżynieria melioracyjna,
 • zagospodarowanie wód opadowych,
 • śródlądowe drogi wodne.

Możliwości pracy po inżynierii i gospodarce wodnej

Kierunek ten na UPWr jest świetnym początkiem przyszłej kariery zawodowej dla osób chcących poznać m.in. tajniki równowagi ekologicznej, systemów hydrotechnicznych, zbiorników retencyjnych czy elektrowni wodnych. – Studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna kształcą specjalistów do prowadzenia działalności inżynierskiej w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, projektowania, budowy i eksploatacji obiektów hydrotechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji obiektów inżynierii wodnej i ochrony zasobów wodnych z zastosowaniem nowoczesnych technik komputerowych – twierdzi prof. dr hab. inż. Krzysztof Pulikowski z Instytutu Inżynierii Środowiska na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji UPWr. 

Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna bez trudu znajdują zatrudnienie w: 

 • zarządach gospodarki wodnej, 
 • przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, 
 • przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, 
 • instytucjach i urzędach administracji terytorialnej,
 • biurach projektów i doradztwa, 
 • przedsiębiorstwach realizujących roboty wykonawcze,
 • jednostkach administracji państwowej związanych z gospodarką wodną,
 • samorządowej zajmującej się infrastrukturą i planowaniem rozwoju i gospodarką komunalną. 

Do pracy w sektorze gospodarki wodnej i budownictwa przygotowują praktyki organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Organizowane są takich instytucjach i firmach, jak: 

 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział we Wrocławiu, 
 • Rejonowy Oddział Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Ostrowie Wielkopolskim, 
 • Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, 
 • Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu, 
 • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, 
 • Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska „EKO – MEL”, 
 • Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD”. 

Uprawnienia budowlane po kierunku inżynieria i gospodarka wodna

Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna otrzymują tytuł inżyniera lub – w przypadku studiów drugiego stopnia – tytuł magistra inżyniera. Ukończenie studiów pierwszego stopnia daje możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie, natomiast studia drugiego stopnia umożliwiają ubieganie się o uprawnienia budowlane projektowe w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej oraz konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Jak studiuje się inżynierię i gospodarkę wodną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu?

– Uczelnia jest bardzo przyjazna dla studentów. Prowadzący to prawdziwi fachowcy, którzy wszystkiego nauczą i zawsze znajdą czas dla studentów – opowiada Mateusz Nieświec, absolwent, obecnie pracuje jako inżynier budowy w firmie hydrotechnicznej przy budowie wałów przeciwpowodziowych. – Kolejnym atutem są świetnie wyposażone sale dydaktyczne, nowe komputery, nowoczesne oprogramowanie, dzięki którym nauka staje się prostsza. Jedyne w swoim rodzaju Laboratorium Wodne, w którym studenci mogą prowadzić badania, dostęp do bogatej literatury z tego zakresu w bibliotece uczelnianej pozwala na rozwiązanie każdego problemu, wszystko to sprawia, że studia na tym kierunku to przyjemność – dodaje Mateusz Nieświec.

Studenci tego kierunku kształcą się w zakresie nauk technicznych i przyrodniczych. Przykładowymi przedmiotami są: 

 • analiza matematyczna, 
 • statystyka matematyczna, 
 • prawo i administracja wodna, 
 • hydrologia, 
 • chemia wody i ścieków, 
 • geologia inżynierska i hydrogeologia, 
 • ochrona wód, 
 • zagrożenie i ryzyko powodziowe, 
 • biologia i ekologia, 
 • budownictwo ogólne, 
 • mechanika płynów, 
 • hydrotechniczne budowle betonowe, 
 • hydrotechniczne budowle ziemne, 
 • hydrotechniczne konstrukcje stalowe, 
 • erozja gleb, 
 • nawodnienia, odwodnienia, 
 • elektrownie wodne, 
 • oczyszczalnie ścieków, retencja i ochrona przed suszą, zbiorniki wodne. 

Interesujesz się inżynierią i gospodarką wodną?

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat przedmiotów, planów studiów i praktyk, koniecznie sprawdź ten kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Studenci mają możliwość korzystania z jednego z największych w kraju Laboratorium Wodnego im. prof. Juliana Wołoszyna. Pozwala ono na budowę modeli budowli wodnych np. jazy, zapory, upusty, przepławki itp. w różnej skali i badanie ich zachowania przy zmiennych wielkościach natężenia przepływu. Znajduje się tu także zbudowany model wrocławskiego węzła wodnego (WWW) pozwalający symulować przepływ fali powodziowej przez Wrocław. – Jest to bardzo ciekawy, a zarazem dość skomplikowany system, ponieważ Wrocław to nie tylko Odra, ale cztery jej dopływy: Oława, Ślęza, Bystrzyca i Widawa, liczne starorzecza oraz kanał powodziowy, kanał żeglowny i kanał ulgi Odra-Widawa – zaznacza prof. dr hab. inż. K. Pulikowski.

Studenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna aktywnie uczestniczą w pracach Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników, które działa od 1972 r. Działalność polega m.in. na organizacji konferencji i seminariów dotyczących np. możliwości wykorzystania oprogramowania MIKE w badaniach naukowych i przy realizacji prac dyplomowych, udziale w konferencjach organizowanych przez inne jednostki, np.: Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych – Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania, Ogólnopolskiej Konferencji Interdyscyplinarnej EUREKA, II Ogólnopolskiej Konferencji Hydrologicznej z okazji Światowego Dnia Wody „Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody”. – Ważnym aspektem działania członków tego koła jest aktywny udział w organizacji Wrocławskiego Dnia Wody. Członkowie SKN organizują również obozy i wyjazdy naukowe dotyczące np. weryfikacji metod empirycznych określania przepływu na ciekach kontrolowanych (czyli poddawanych kontroli hydrologicznej) na podstawie badań terenowych – podkreśla prof. Krzysztof Pulikowski. 

Dla kogo inżynieria i gospodarka wodna?

Zagrożenie suszą, pogłębiający się deficyt wody, a co za tym idzie potrzeba monitorowania zasobów wody i efektywnej jej eksploatacji wpłynęły na zapotrzebowanie ekspertów z tego zakresu. Racjonalne wykorzystanie wody jest obecnie niezwykle ważne w niemal każdej gałęzi gospodarki. Aby dołączyć do grona ekspertów w tej dziedzinie, warto  ukończyć studia na kierunku inżynieria i gospodarka wodna prowadzone na Wydziale Inżynierii i Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Interesujesz się inżynierią i gospodarką wodną?

Jeśli chcesz poznać więcej szczegółów na temat przedmiotów, planów studiów i praktyk, koniecznie sprawdź ten kierunek na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Biologia i zdrowie człowieka

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję