Studia na kierunku Etyka przeznaczone dla osób szczególnie zainteresowanych problematyką etyczną (społeczną) w demokratycznej Polsce, w Europie i na świecie, dla osób, które pragną zdobyć kompetencje racjonalne, dyskursywne i demokratyczne. Studiujący Etykę są stopniowo wyposażani w instrumentarium etyczne, czyli w systematyczne podstawy etyki naukowej (akademickiej). Uczą się rozumienia i koordynowania odmiennych stanowisk, a zarazem: budowania konsensu lub poszanowania dla demokratycznej różnicy i dyssensu. Poznają doniosłość wrażliwości i emocji moralnych w zachowaniu moralnym.

W trakcie studiów:
Studenci kierunku Etyka będą mogli zapoznać się z historią oraz współczesnymi założeniami doktryn etycznych, zagadnieniami bioetyki, metaetyki, filozofii społecznej, antropologii filozoficznej a także wychowania moralnego.


Po studiach:
Wiedza uzyskana na kierunku Etyka pozwala na nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent Etyki posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, co pozwala na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.).

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->