Przedmiotem studiów na kierunku Elektroniczne przetwarzanie informacji jest poznanie teoretycznych i praktycznych podstaw informatyki oraz ludzkich mechanizmów komunikacji językowej, wizualnej i dźwiękowej. Absolwenci tego kierunku doskonale poradzą sobie na stanowisku webmastera, administratora sieci, a także innych stanowiskach związanych z branżą IT. Dodatkowo, treści programowe kierunku mają charakter interdyscyplinarny, ponieważ oprócz treści związanych z informatyką i programowaniem, pojawiają się również te z innych dziedzin. Chcesz wiedzieć jakie?
Zdobyta na studiach wiedza pozwala absolwentowi EPI między innymi na samodzielne:
 
projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster),
projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania,
projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania(e-learning).


W trakcie studiów:

Program studiów obejmuje: przedmioty humanistyczne - poetyka, stylistyka, wstęp do semantyki, kompozycja z elementami retoryki, psychologia percepcji, obraz filmowy, projektowanie graficzne, prawo autorskie i Internetu, historia kultury, wstęp do kulturoznawstwa; przedmioty informatyczne: - wstęp do informatyki, wprowadzenie do programowania (C, C++), wirtualny dokument hipertekstowy (PHP), interfejs graficzny (Ruby on Rails), bazy danych, systemy operacyjne i sieci, grafika komputerowa, animacja komputerowa, multimedia i sieci komputerowe, modelowanie i projektowanie systemów komputerowych; przedmioty ogólne - matematyka, logika, język angielski. 

Po studiach:

Zdobyta na studiach wiedza pozwala absolwentowi Elektronicznego przetwarzania informacji między innymi na samodzielne projektowanie, tworzenie, administrowanie serwisu www (webmaster), projektowanie i implementację interfejsu użytkownika dla różnego typu oprogramowania, projektowanie i implementację oprogramowania zdalnego nauczania (e-learning). Absolwent w związku z tym powinien być poszukiwanym specjalistą w przemyśle informatycznym, w tworzącym się sektorze informacyjnym i modernizującej się edukacji.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->