Site logo

Ekonomia sektora publicznego

Ekonomia sektora publicznego umożliwia zdobycie gruntownej wiedzy nie tylko z zakresu samej ekonomii, ale także ściśle związanej z mechanizmami funkcjonowania instytucji publicznych, zasadami rachunkowości budżetowej i liczenia kosztów, audycie wewnętrznym, zamówieniami publicznymi i gospodarowaniem zasobami pracy w sektorze publicznym. Specjalność powstała by kształcić ekonomistów dla nowoczesnej gospodarki, zdolnych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, przed którymi stają podmioty sektora publicznego.

Najczęściej wykładane przedmioty:

ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego, ekonomika służby zdrowia, ekonomika edukacji, ekonomika kultury, rachunkowość budżetowa i audyt wewnętrzny, system ubezpieczeń społecznych, system zamówień publicznych, prawo pracy, zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji, samorząd terytorialny, marketing w sektorze publicznym, podstawy przedsiębiorczości, informatyka w administracji publicznej, społeczna odpowiedzialność administracji publicznej i biznesu.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze publicznym (głównie w służbie zdrowia, opiece społecznej, edukacji, nauce, kulturze, instytucjach administracji centralnej i terenowej, firmach świadczących usługi publiczne i realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego) na przykład na stanowisku:

– doradca podatkowy,

– konsultant zamówień publicznych,

– rzeczoznawca zamówień publicznych,

– audytor,

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Gospodarka publiczna

Gospodarka publiczna kształci ekonomistów posiadających gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii finansów publicznych i samorządowych. Studenci zdobywają umiejętności niezbędne do prowadzenia analiz, a następnie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję