Ekonomia przyszłości to ekonomia globalna

Na poziomie licencjackich uczelnia oferuje program Ekonomia – Rynki zagraniczne, a na magisterskich Ekonomia – Międzynarodowe otoczenie biznesu. Celem studiów jest wykształcenie absolwenta zdolnego do funkcjonowania zarówno na rynku globalnym, jak i na rynku krajowym, coraz częściej funkcjonującym w relacjach transgranicznych. – Ekonomia w Koźmińskim to ekonomia gospodarki otwartej – mówi dr Anna Czarczyńska z Katedry Ekonomii. – Nie koncentrujemy się jedynie na zrozumieniu gospodarki krajowej, zrównoważonej, jak ma to miejsce na większości polskich uczelni, lecz staramy się patrzeć szerzej, na globalne sieci i współzależności. W toku studiów uczestnicy zajęć są wyposażani w odpowiedni warsztat teoretyczny i narzędziowy, pozwalający przeprowadzać kompetentne, kompleksowe analizy i prognozy rynków – dodaje.

Financial Times ocenia Akademię Leona Koźmińskiego jako najlepszą uczelnię biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej. Ekonomia na Akademii Leona Koźmińskiego jest często oceniana jako jeden z najbardziej wartych studiowania kierunek w Polsce. Uczelnia ma wiele prestiżowych akredytacji (m.in.: EQUIS, AACSB, AMBA czy CEEMAN), utrzymuje kontakt z niemal 200 ośrodkami naukowymi na całym świecie, a w jej murach studiuje młodzież z 60 krajów. Do Akademii Leona Koźmińskiego regularnie przyjeżdżają światowej sławy ekonomiści tacy jak North, Mundell, Prescott, Aumann, Phelps, Blejer czy Kornai. Prężnie działają tam również koła naukowe takie jak Koźmiński Business Club czy TYGRYSKI. Trudno o bardziej inspirujące i stymulujące do rozwoju środowisko dla pasjonatów nauk ekonomicznych.
– Cuda nowoczesnej medycyny i techniki rodzą się tylko tam, gdzie jest świetna ekonomia. To ekonomiści wskazują przedsiębiorcom i krajom co mają produkować, jak mają produkować i gdzie zdobyć środki, żeby móc myśleć o najnowocześniejszych rozwiązaniach. Ekonomiści, rzecz jasna w pewnym uproszczeniu, organizują przedsiębiorstwa i kraje – podkreśla prof. Adam Noga, ekonomista i wykładowca ALK.

Ekonomia wyjątkowo międzynarodowa

Koźmiński to uczelnia biznesowa, kierunek Ekonomia ma zatem charakter bardzo praktyczny. Studia mają wykształcić specjalistów od ekonomii swobodnie funkcjonujących w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Główne kompetencje, które nabędą studenci w ramach studiów na Ekonomii to:

 • skuteczne rozwiązywanie problemów gospodarczych i społecznych przy użyciu instrumentów i technik analizy ekonomicznej (programy komputerowe, metody symulacji i prognozowania, generatory funduszy europejskich, dostosowywanie baz danych),
 • profesjonalne funkcjonowanie w otoczeniu międzynarodowym (zarządzanie i negocjacje międzykulturowe, rozliczenia międzynarodowe, przedsiębiorczość międzynarodowa itd.),
 • prowadzenie i rozwój firmy globalnej (pozyskiwanie funduszy europejskich, marketing międzynarodowy, znajomość zasad finansów i rachunkowości międzynarodowej),
 • szczegółowe rozeznanie w zagadnieniach związanych z: modelowaniem procesów gospodarczych, współczesnymi trendami w teorii ekonomii, ekonomii menedżerskiej, polityce zrównoważonego rozwoju, transferowaniu technologii, zależności w gospodarce światowej itd.

Co po studiach?

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego są bardzo aktywni zawodowo, swoje pierwsze prace (w zawodzie!) podejmują już od pierwszych lat studiów. Przykładem takich osób są: początkujący trader giełdowy Orest Harczow, pracownik Warszawskiego biura maklerskiego czy Maciej Wróblewski, ambasador Google i młodszy analityk ekonomiczny. Akademia Leona Koźmińskiego wymaga tego typu aktywności od swoich studentów, od początku “wypychając” ich na obowiązkowe praktyki w międzynarodowych instytucjach finansowych, transnarodowych korporacjach, a także departamentach instytucji społecznych i publicznych śledzących rynek i analizujących współpracę międzynarodową.

Studia na kierunku Ekonomia – rynki zagraniczne, a później Ekonomia – międzynarodowe otoczenie biznesu umożliwiają podjęcie pracy w następujących miejscach:

 • instytucje finansowe, korporacje, firmy państwowe i prywatne w charakterze analityka ekonomicznego, analityka ds. rynków międzynarodowych lub specjalisty ds. rozwoju rynku,
 • administracja publiczna i komórki odpowiedzialne za współpracę gospodarczą,
 • instytucje i firmy badawcze zajmujące się analizą giełdową i finansów,
 • media (komentator ekonomiczny, publicysta gospodarczy itp.),
 • własna firma funkcjonująca na rynku krajowym lub międzynarodowym.

– Szczególnie ciepło wspominamy idealnie przekazywaną wiedzę praktyczną, pochodzącą z doświadczenia wykładowców, wyniesionego z pracy na ważnych stanowiskach, a umożliwiającą wykorzystanie różnego rodzaju innowacyjnych rozwiązań w naszym życiu zawodowym – relacjonują Bartosz Sowiński i Ewa Gęsina, studenci ekonomii na ALK. – Na wiele wykładów można było zapisać się również w wersji anglojęzycznej, co pozwoliło nam się oswoić z codziennym używaniem języka – dodaje Ewa.
Dobrą okazją do budowania swojej sieci kontaktów zawodowych już na etapie studiów jest zrealizowanie jednego lub więcej semestrów na najlepszych zagranicznych uczelniach o podobnym profilu np.: Grenoble Graduate School of Business (Francja), FH Koblenz University of Applied Sciences (Niemcy) czy University of Florida (Stany Zjednoczone).

Program studiów

Jak donoszą wyniki badań, które cyklicznie prowadzi Akademia Leona Koźmińskiego wśród swoich absolwentów, 98% z nich uważa, że programy studiów na ALK są dostosowane do wymagań pracodawców.

– W murach naszej uczelni stawiamy na tzw. “ekonomię pożyteczną”, która nie jest ani ekonomią praktyczną, ani abstrakcyjną, ani ideologiczną, jest za to podstawą dobrej działalności gospodarczej. Czystej praktyki uczymy zaś w kołach naukowych, na seminariach i w czasie rozlicznych treningów – zauważa prof. Adam Noga z ALK.

W ramach licencjackiego kierunku Ekonomia – rynki zagraniczne (I stopień studiów), studenci mogą brać udział w takich kursach jak:

 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • Międzynarodowe rynki pracy
 • Gospodarka regionalna,
 • Fundusze europejskie dla przedsiębiorców.
 • Podejmowanie decyzji finansowych,
 • Prawo handlowe,
 • Analiza ekonomiczna,
 • Prognozowanie i symulacje,
 • Mikroekonomia,
 • Makroekonomia,
 • Ekonometria.

Całość zostanie uzupełniona o takie przedmioty jak: rachunkowość, podstawy zarządzania czy podstawy prawa.

Po studiach I stopnia Ekonomia – rynki zagraniczne na ALK najbardziej naturalnym wyborem są studia II stopnia Ekonomia – międzynarodowe otoczenie biznesu. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, żeby wybrać inne programy studiów na Koźmińskim – zarządzanie (w języku polskim lub angielskim), zarządzanie w wirtualnym środowisku (w języku polskim lub angielskim), zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, psychologia w zarządzaniu, zarządzanie systemowe, finanse i rachunkowość (w języku polskim lub angielskim) czy administracja.

Studia magisterskie Ekonomia – międzynarodowe otoczenie biznesu są dostępne zarówno dla absolwentów różnych kierunków studiów ekonomicznych z Koźmińskiego, jak i z innych uczelni publicznych i niepublicznych. Część zajęć odbywa w języku angielskim (m.in.: Contemporary Economics, Global Economy).

Przykładowe przedmioty na kierunku Ekonomia – międzynarodowe otoczenie biznesu to:

 • Ryzyko w transakcjach międzynarodowych,
 • Negocjacje w otoczeniu międzykulturowym
 • Międzynarodowy transfer technologii,
 • Prawo gospodarcze w przestrzeni europejskiej,
 • Modelowanie zjawisk gospodarczych,
 • Współczesna makroekonomia,
 • Historia gospodarcza,
 • Socjologia ekonomiczna
 • Ekonomia matematyczna.

Warto wspomnieć, że na II stopniu wybiera się jedną z dwóch specjalności: Międzynarodowe Otoczenie Biznesu (MOB) lub Gospodarka, Polityka, Strategia (GPS). W ramach specjalności MOB, studenci odbywają następujące kursy:

 • Przedsiębiorstwo na rynku finansowym,
 • Nadzór korporacyjny,
 • Fundusze dla przedsiębiorstw,
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
 • Marketing międzynarodowy.

Specjalność GPS oznacza uczestnictwo w następujących kursach:

 • Nowe zarządzanie publiczne,
 • Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe,
 • Badania społeczne i marketing polityczny,
 • Ewaluacja polityk publicznych,
 • Polityka, media, władza w erze cyfrowej,

Studia są prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym (dziennym), jak i niestacjonarnym (weekendowym). W tym drugim przypadku, zjazdy odbywają się co 2 tygodnie, w trzydniowych sesjach (piątki po siedemnastej, soboty i niedziele).

Rekrutacja na studia

I stopień studiów stacjonarnych – liczy się wynik egzaminu maturalnego z trzech wybranych przez kandydata przedmiotów. Procentowe wyniki przelicza się w następujący sposób: przedmiot podstawowy: 1% = 1,5 pkt, przedmiot rozszerzony 1% = 2 pkt. Na studia zostają przyjmowani kandydaci, którzy uzyskali przynajmniej 250 pkt, aż do wyczerpania limitu miejsc.

I stopień studiów niestacjonarnych – kandydaci przyjmowani są zgodnie z kolejnością zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu miejsc.

II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych – rozmowy kwalifikacyjne i przyjęcia aż do wyczerpania limitu miejsc. Z rozmowy kwalifikacyjnej są zwolnieni ci, którzy ukończyli kierunek Ekonomia – rynki zagraniczne, a także studenci, którzy w toku studiów I stopnia zrealizowali większość różnicy programowej. Takie postępowanie rekrutacyjne wyklucza obecność osób “przypadkowych” na II stopniu, gdyż trzeba posiadać usystematyzowaną wiedzę w obrębie dyscypliny, a wykładowcy nie muszą omawiać zagadnień od podstaw.

Akademia Leona Koźmińskiego jest uczelnią niepubliczną, studia na niej są więc płatne, a ceny różnią się w zależności od stopnia i trybu studiów, a także rozłożenia płatności. Aktualne informacje o opłatach za studia znajdziecie na stronie internetowej Akademii.

Więcej informacji na temat Ekonomii, a także innych kierunków studiów na Akademii Leona Koźmińskiego znajduje się tutaj.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Logistyczne studia dualne bez tajemnic

 Studia dualne I stopnia na kierunku logistyka to innowacyjny system studiowania, łączący zdobywanie wiedzy akademickiej i doświadczenia praktycznego. Program studiów obejmuje niezbędny zakres wiedzy teoretycznej

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję