Egzamin zawodowy furtką do Europy

Nowe dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe będą ważne we wszystkich krajach Unii Europejskiej – poinformował wiceminister edukacji Tadeusz Sławecki, 12 kwietnia przedstawiając posłom idee reformy szkolnictwa zawodowego.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe

– Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe będzie uznawany na terenie całej Unii Europejskiej – powiedział Sławecki na posiedzeniu sejmowych Komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. – Od osoby, która będzie miała taki dyplom wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, w innym państwie będzie można żądać weryfikacji go. Dyplom będzie rodzajem przepustki ważnej w całej Europie.
Reforma szkolnictwa zawodowego ma wchodzić w życie stopniowo, już od września b.r. Dzięki niej, uczniowie szkół zawodowych, zdobywać będą kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodów, które wybrali i związanych z nimi prac.

Dlaczego egzamin?

Uczeń, ma zdobywać świadectwa posiadanych zdolności na różnych szczeblach nauki. Warunkiem ich zdobywania będą egzaminy, których częstotliwość będzie dużo większa niż dotychczas. Dopiero po uzyskaniu wszystkich cząstkowych kwalifikacji, uczeń będzie mógł utrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje do wykonywania danego zawodu.

Według MEN, czas potrzebny na naukę do zdobycia jednej kwalifikacji to około ośmiu miesięcy.
Zgodnie z nowymi zasadami kształcenia, są 23 zawody trzykwalifikacyjne, 72 zawody dwukwalifikacyjne i 98 zawodów jednokwalifikacyjnych; siedem zawodów to zawody z obszaru szkolnictwa artystycznego, dla których nie wyodrębniono kwalifikacji.

Dla kogo egzamin kwalifikacyjny?

Do egzaminów kwalifikacyjnych będą mogły przystępować osoby, które są uczniami szkół zawodowych lub skończyły kursy kwalifikacyjne. Będą też przeprowadzane egzaminy kwalifikacyjne eksternistyczne.

Z wprowadzanymi zmianami wiąże się także nowa podstawa programowa dla szkół zawodowych. Musi być ona zgodna z Krajowymi Ramami Kwalifikacji – unijnym projektem mającym ułatwić zdobycie pracy w krajach UE. Krajowe Ramy Kwalifikacji umożliwiają potwierdzenie wiedzy i umiejętności poza tradycyjnym systemem edukacji i szkolnictwa wyższego. Kładą nacisk na to, co dana osoba wie i potrafi zrobić, a nie w jakiej placówce, czego i jak długo się uczyła. Nowe programy nauczania wdrażane będą w szkołach już od 1 września 2012.

Nauka przedmiotów ogólnokształcących w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych – tak jak w liceach – będzie powiązana z nauką w gimnazjach: treści tam rozpoczęte będą kontynuowane w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Dlatego absolwent zasadniczej szkoły zawodowej, który będzie chciał uzupełnić kwalifikacje i wiedzę, by zostać technikiem, będzie uczył się od razu od II klasy technikum.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję