Site logo

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna na Uniwersytecie Zielonogórskim

Dostosowany do rynku pracy program kształcenia

Oparty na misji kształcenia praktycznego program studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Zielonogórskim pozwala wyposażyć absolwentów w uniwersalne umiejętności przydatne na rynku pracy.

W szczególności są to umiejętności: pracy w zespole i kierowania zespołem, respektowania różnych punktów widzenia, dążenia do atrakcyjności i rzetelności przekazu, argumentowania z wykorzystaniem własnej wiedzy i poglądów, posługiwania się metodami i sposobami interpretacji różnorodnych zjawisk społeczno-politycznych i kulturowych, przygotowywania zróżnicowanych komunikatów dla tradycyjnych środków komunikacji masowej i nowych mediów, sprawnego posługiwania się językiem pisanym i mówionym, otwartości na nowe idee i inne kultury.

Wyposażenie to pozwala absolwentowi zachować elastyczność w poszukiwaniu pracy – nie tylko w zawodzie dziennikarza, ale także w innych zawodach okołodziennikarskich, w których wymaga się kompetencji w zakresie komunikacji społecznej.

Ponadto absolwenci otrzymują specyficzne kwalifikacje dzięki prowadzonej na kierunku specjalizacji broker informacji, która przygotowuje do wykonywania zawodów związanych z organizacją informacji i zarządzania nimi.

Dodatkowo, w celu zwiększenia konkurencyjności na rynku pracy, studenci kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna otrzymują możliwość ukończenia specjalizacji oferowanych przez inne kierunki studiów na Wydziale Humanistycznym UZ.

Silne media akademickie kuźnią dziennikarzy

Walorem studiowania dziennikarstwa na Uniwersytecie Zielonogórskim jest możliwość odbywania warsztatów i zajęć praktycznych w dobrze wyposażonych i łatwo dostępnych redakcjach mediów akademickich, które są kuźnią talentów dziennikarskich.

Akademickie Radio Index ma najwyższą słuchalność spośród rozgłośni akademickich w Polsce! Studenci sprawują w nim funkcje realizatorów emisji, prezenterów, reporterów i autorów audycji. Działalność w radiu umożliwia naukę montażu i edycji dźwięku, emisji programu radiowego, prowadzenia audycji, przygotowania i prezentacji wiadomości, nauki obsługi profesjonalnych programów komputerowych niezbędnych w pracy radiowej.

Gazeta Studencka „UZetka” wyróżnia się zdecydowanie na studenckim rynku prasy. Ma wysoki nakład (5 tys. egzemplarzy) i szeroki zasięg kolportażu (całe województwo lubuskie i wybrane miasta poza nim). Studenci pełnią w „UZetce” funkcje dziennikarzy, grafików, fotoreporterów.

Na Uniwersytecie Zielonogórskim działa także internetowa Telewizja Uniwersytetu Zielonogórskiego, która jest częścią większej platformy interaktywnej telewizji HD w sieci PIONIER oraz portal uniwersytecki wZielonej.pl odznaczający się rozbudowaną strukturą informacyjną i zaawansowanym systemem CMS.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję