CSI: Kryminalne zagadki Trójmiasta

Myślisz o pracy w służbach mundurowych? Chcesz badać miejsce zbrodni i szukać dowodów przestępstw? Zainteresuj się studiami na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni. Poza specjalnością “kryminologia i kryminalistyka” znajdziesz tam także takie ścieżki studiów, jak służby specjalne i policyjne, cyberprzestępczość, bezpieczeństwo informacji, detektywistyka i ochrona osób i mienia, menedżer bezpieczeństwa oraz obrona terytorialna kraju. Tym, co wyróżnia program studiów “kryminologia i kryminalistyka” jest praktyczny profil studiów, opracowany wspólnie z byłymi oraz obecnymi ekspertami zajmującymi się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Marzy ci się ciekawa praca?

Kryminologia oraz kryminalistyka to pojęcia ściśle ze sobą związane. Kryminologia to nauka teoretyczna, zajmująca się przestępstwem samym w sobie oraz osobą sprawcy przestępstwa – jego motywami oraz czynnikami społecznymi, które towarzyszyły popełnionej zbrodni. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem koniecznie pomyśl o studiach na WSAiB w Gdyni.

W laboratorium kryminalistycznym studenci badają materiał dowodowy, na zajęciach z taktyki i samoobrony doskonalą techniki walki, podczas zajęć na strzelnicy poznają broń. Istotne jest, że wiedzę przekazują wykładowcy posiadający doświadczenie zawodowe w służbach mundurowych. przyszli kryminolodzy i technicy kryminalistyki są gotowi do podjęcia pracy w służbach mundurowych, administracji rządowej, laboratoriach czy działach bezpieczeństwa firm usługowych. Kryminologię i kryminalistykę można na WSAiB im. E. Kwiatkowskiego studiować zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich.
dr Marek Chrabkowski, prawnik-karnista, były Komendant Miejski Policji w Gdyni

Kryminolog czy technik kryminalistyki?

– Czasami kandydaci nas pytają, czym różni się kryminologia od kryminalistyki – mówi dr Piotr Lewandowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji. – W uproszczeniu kryminolog to specjaliści, którzy analizują mechanizmy przestępstwa, szukają, zabezpieczają, opisują i analizują ich ślady, dostarczając w ten sposób dowodów do postępowania śledczego i sądowego – wyjaśnia dr Piotr Lewandowski. Jeszcze kilka lat temu obie te dziedziny były traktowane odrębnie, jednak WSAiB łączy teorię z praktyką. Studia na “uczelni Kwiatkowskiego” integrują kryminologię i kryminalistykę. Absolwent ma zarówno wiedzę, jak i umiejętności wymagane w pracy naukowej i w pracy śledczej.

Dzięki połączeniu obszarów kryminologii i kryminalistyki student nabywa kompetencje zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, co pozwala zwiększyć jego atrakcyjność na rynku pracy. W Polsce aż 10-13% zabójstw pozostaje niewyjaśniona, a wiele postępowań toczy się przez rok lub dłużej. Zestawienie tych dwóch dziedzin w jednym bloku studiów może przyczynić się jednocześnie do głębszej analizy zjawiska przestępczości i wykrywalności poszczególnych aktów przestępstw oraz przyspieszenia postępowań przygotowawczych. Coraz bardziej niezbędni stają się specjaliści, którzy będą potrafili łączyć wiedzę teoretyczną z technikami dochodzeniowo-śledczymi oraz operacyjno-rozpoznawczymi. – Nasi absolwenci jako specjaliści przygotowani są do pracy m.in. w roli kuratorów sądowych, pracowników placówek penitencjarnych i wychowawczych, przyszłych biegłych czy techników kryminalistyki – dodaje dr Cezary Tatarczuk, b. Komendant Powiatowy Policji w Wejherowie, ekspert d.s. zarządzania bezpieczeństwem publicznym, Dziekan Wydziału Zarządzania.

Absolwenci mają odpowiednie kompetencje niezbędne w pracy w podstawowych jednostkach bezpieczeństwa państwowego, jak np.:

 • Policja,
 • CBA,
 • CBŚ,
 • Wojsko,
 • Służby wywiadowcze,
 • Straż Graniczna,
 • Biuro Ochrony Rządu,
 • ABW,
 • piony bezpieczeństwa podmiotów prywatnych i publicznych,
 • sztaby kryzysowe,
 • agencje detektywistyczne,
 • prywatne firmy ochroniarskie.

Jeśli będziesz kryminologiem…

…zajmiesz się badaniem samego zjawiska popełnienia czynu zabronionego, czyli sprawcą oraz okolicznościami i warunkami społecznymi, w ramach których działanie to zostało podjęte. Ponadto skupisz się na analizie mechanizmów kontrolnych służących karaniu przestępców, a także sposobie odbioru przez społeczeństwo działań niepożądanych, gdyż kryminologia należy do kategorii nauk społecznych, a to oznacza konieczność osadzenia zjawiska w kontekście wspólnotowym. W ramach kryminologii zdobędziesz także kompetencje z zakresu przeprowadzania badań ilościowych i jakościowych, co oznacza naukę tworzenia badań kwestionariuszowych, wiktymizacyjnych, analiz statystycznych, badań panelowych czy opracowywania danych oraz interpretacji wyników.

Jeśli będziesz kryminalistykiem…

…skupisz się wokół sposobów rozpoznawania i wykrywania przestępstw, więc Twoim głównym ośrodkiem zainteresowania będą różnorodne techniki, metody, strategie i taktyki oraz narzędzia mające na celu wykrycie i ściganie sprawcy. Zajmiesz się badaniem śladów pozostawionych na miejscu przestępstwa, poszukiwaniem dowodów winy sprawcy, wykluczeniem możliwości upozorowania zdarzenia, analizowaniem sposobu ułożenia zwłok oraz ich charakterystyką i kompletowaniem materiałów dowodowych znalezionych w bliskiej odległości od ofiary. Jest to więc zajęcie techniczno-badawcze polegające na zabezpieczeniu całego materiału, który następnie zostanie przeniesiony do laboratorium i poddany skrupulatnej analizie. W ciągu kilkunastu ostatnich lat kryminalistyka przeszła proces rewolucji. Zmieniły się zarówno sposoby badania śladów, jak i narzędzia do tego służące. Współcześnie wykorzystuje się m.in. nowoczesne badania biologiczne (DNA), fizykochemiczne, daktyloskopijne oraz wiele rozwiązań informatycznych, jak choćby odtwarzanie wyglądu sprzed lat czy wirtualne postarzanie potencjalnego sprawcy zdarzenia.

Dotykanie zła

Zło, przestępstwo, wykroczenie są nieodłączną częścią naszego świata. Ich wykrywanie, zwalczanie i prewencja wymaga znajomości ludzi, motywacji jakimi się kierują, sposobów postępowania przestępców. Nie da się tego nauczyć wyłącznie z podręczników i skryptów. Dlatego na kryminologii i kryminalistyce w “Kwiatkowskim” stawiamy na konkret. Na praktyczną naukę i współpracę z osobami, które zęby zjadły na zwalczaniu przestępczości
dr Piotr Lewandowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Większość zajęć ma formę ćwiczeń, laboratoriów lub case studies i łączą różne zagadnienia związane ze sferą prawną, administracyjną, ekonomiczną czy informatyczną, tak, aby absolwent posiadał szerokie kompetencje w wymienionych obszarach. Szczególnie istotne są zajęcia odbywające się w laboratorium kryminalistycznym, m.in. nauka badania śladów dowodowych, pobierania odcisków palców czy obsługa specjalistycznych urządzeń kryminalistycznych. Na studiach licencjackich przyszli kryminolodzy i kryminalistycy zdobywają także wiedzę z koncepcji, taktyk i technik kryminalistycznych, koncepcji kryminologicznych, polityki penitencjarnej czy postępowania w sprawach nieletnich. Na studiach II stopnia poszerza się kompetencje z zakresu technik badawczych oraz analitycznych. Zdobędziemy tam także kompetencje z takich obszarów, jak metodologia badań kryminalistycznych i kryminologii, zajmująca się ofiarami przestępstw wiktymologia, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, elektroniczne ślady przestępstw, laboratoryjne badania kryminalistyczne czy zajmująca się samobójstwami suicydologia.  Oczywiście, do właściwej realizacji zadań kryminologa i technika kryminalistyki potrzebna jest także spora porcja wiedzy teoretycznej. Niezwykle ważne są prawa ogólne i hipotetyczne, których znajomością musi wykazać się absolwent. Prawa ogólne w znacznym stopniu dotyczą identyfikacji sprawcy na podstawie cech indywidualnych jego głosu, linii papilarnych czy pisma odręcznego. Prawa hipotetyczne natomiast zakładają możliwość bądź ewentualność proponowanego rozwiązania, czego przykładem jest przekonanie o abstrakcyjności “zbrodni doskonałej”, czyli brakiem możliwości zaistnienia sytuacji, w której przestępca nie pozostawia żadnych śladów. W zakresie teoretycznym student przechodzi również kursy badawcze, operacyjne, dokumentacyjne oraz analityczne.

Mundurowa współpraca

– Warsztaty odbywają się w laboratorium na terenie Uczelni, współpracujemy też z jednostkami Policji – mówi dr Tatarczuk. Zajęcia praktyczne na “Uczelni Kwiatkowskiego” odbywają się m.in. w Komendzie Miejskiej Policji w Gdyni i w placówkach innych partnerów. Komendant Miejski Policji w Gdyni insp. Robert Leksycki, pozytywnie wyraża się o współpracy z uczelnią. – Współpraca Policji i WSAiB stwarza doskonałe warunki do wymiany doświadczeń i wiedzy, którymi wspólnie możemy się dzielić ze studentami – przyszłymi ekspertami ds. bezpieczeństwa – podsumowuje insp. Leksycki.

WSAiB współpracuje także ze Strażą Miejską w Gdyni, Gdańsku i Sopocie. Co wyjątkowe, z racji nadmorskiej lokalizacji studenci mogą także poznawać specyfikę pracy Straży Portowej. Partnerzy udostępniają studentom swoje laboratoria oraz nowoczesne urządzenia, a także organizują praktyki dla studentów. Rozbudowany system partnerstwa wpływa nie tylko na program studiów i ich realizację, ale i na jakość uczelnianej kadry. Wśród wykładowców znajdziemy komendantów policji, straży granicznej i pożarnej, służby więziennej, wojskowych, szefów i pracowników służb specjalnych.

Marzy ci się ciekawa praca?

Kryminologia oraz kryminalistyka to pojęcia ściśle ze sobą związane. Kryminologia to nauka teoretyczna, zajmująca się przestępstwem samym w sobie oraz osobą sprawcy przestępstwa – jego motywami oraz czynnikami społecznymi, które towarzyszyły popełnionej zbrodni. Jeśli jesteś zainteresowany tym kierunkiem koniecznie pomyśl o studiach na WSAiB w Gdyni.

Bezpieczeństwo wewnętrzne przyciąga

– Wielu naszych studentów wybiera kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne właśnie dzięki specjalności Kryminologia i kryminalistyka – zwierza się dziekan Lewandowski. – Jednak w toku studiów mogą zmienić ścieżkę studiowania i wybrać jedną z pięciu innych – dodaje.

Na każdej ze specjalności bezpieczeństwa wewnętrznego najmilej widziani są kandydaci zorientowani w instytucjach bezpieczeństwa publicznego oraz w dziedzinie polityki i zarządzania państwem. Duże znaczenie ma skrupulatność w wypełnianiu obowiązków. Na kryminologii i kryminalistyce ta cecha jest szczególnie ważna, gdyż praca z materiałem dowodowym wymaga dużej dokładności oraz koncentracji. Istotna jest również dociekliwość, która motywowała będzie kryminologów i techników kryminalistyki do ciągłego poszukiwania odpowiedzi i rozwiązań. Przyda się też skłonność do odkrywania tajników ludzkiego umysłu i zainteresowanie psychologią. – Nie damy także rady pracować w różnych dziedzinach bezpieczeństwa wewnętrznego bez odporności psychicznej. Stres, narażanie się na niebezpieczeństwo, brak poczucia stabilizacji to wszystko z czym nasi absolwenci muszą sobie radzić na co dzień – mówi dr Lewandowski – Pomagamy studentom oswoić się z nimi, ale bez specyficznych predyspozycji do zawodu trudno jest w nim wytrwać – podsumowuje dziekan wydziału.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.