Geofizyka w geologii na Uniwersytecie Warszawskim

Zapraszamy na nowy kierunek studiów GEOFIZYKA W GEOLOGII. Jest to interdyscyplinarny kierunek utworzony wspólnie przez Wydział Fizyki i Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Obejmuje on studia I i II stopnia (licencjackie i magisterskie).

Fascynują Cię trzęsienia ziemi lub wędrówka kontynentów? Pasjonujesz się badaniami Marsa za pomocą sond kosmicznych? A może chcesz poszukiwać nowych złóż surowców naturalnych i osiągnąć sukces w przemyśle wydobywczym? Kierunek został utworzony dla studentów zainteresowanych metodami geofizycznymi i geologicznymi wykorzystywanymi dla celów badawczych i praktycznych. Stosuje się je do badań wnętrza Ziemi, rozpoznania złóż i określania sposobu ich wydobycia, a także do badań innych ciał niebieskich Układu Słonecznego.

GEOFIZYKA W GEOLOGII jest kierunkiem, który otwiera przed Tobą szerokie możliwości. Studia przygotowują do pracy zarówno w firmach komercyjnych (geofizycznych, poszukiwawczych, wydobywczych oraz związanych z przemysłem kosmicznym), jak i w jednostkach naukowych.

Geofizyka bada i wykorzystuje praktycznie zjawiska fizyczne zachodzące na powierzchni i wewnątrz Ziemi. Badania geofizyczne obejmują zagadnienia o przeróżnej skali; od analiz gruntów, na których stawiane są budynki, poprzez rozpoznawanie budowy geologicznej Polski, aż po budowę wewnętrzną całej planety. Sztuczne satelity pozwalają spojrzeć na Ziemię z nowego punktu widzenia i są wykorzystywane szeroko do rozpoznania zasobów naszej planety. W epoce eksploracji Kosmosu doświadczenia wyniesione z badań Ziemi są wykorzystywane w badaniach innych planet, księżyców i komet, gdzie w zupełnie odmiennym środowisku rządzą te same prawa fizyki.

Zajęcia prowadzone będą przez doświadczonych pracowników Wydziałów Fizyki i Wydziału Geologii. Większość zajęć odbywać się będzie na terenie kampusu Ochota, m. in. w nowo oddanym do użytku budynku Wydziału Fizyki przy ulicy Pasteura 5. Wydział oferuje dostęp do nowoczesnej aparatury w laboratoriach badawczych i dydaktycznych oraz do nowoczesnego oprogramowania. Kampus jest dobrze skomunikowany z resztą miasta, docierają do niego tramwaje i autobusy, a metro jest w zasięgu przyjemnego spaceru przez Pole Mokotowskie. Wzdłuż ulicy Banacha przebiega także wygodna ścieżka rowerowa.

Kierunek GEOFIZYKA W GEOLOGII wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych nauk o Ziemi. Studia obejmują bloki zajęć z matematyki, fizyki, informatyki, geofizyki, geologii i planetologii. Studenci zyskają wiedzę fizyczną potrzebną do zrozumienia procesów zachodzących na powierzchni i w głębi Ziemi, doświadczenie geologiczne, niezbędne aby powiązać teorię z rzeczywistością oraz nauczą się wykorzystywać możliwości, jakie dają współczesne techniki komputerowe. Poznają zarówno praktyczne metody poszukiwawcze i eksploatacyjne, które mają zastosowanie w gospodarce, jak i metody badawcze. Stosujemy nowoczesne metody nauczania, wykorzystując dostępne w Internecie bazy danych i nowoczesne metody analizy. Zajęcia prowadzone są w małych grupach. Szczególną uwagę poświęca się zdobywaniu praktycznych umiejętności w laboratoriach i podczas prac terenowych. Część zajęć prowadzona będzie przez Internet.

Studenci mogą liczyć, że ich wykształcenie będzie naprawdę potrzebne w życiu zawodowym. W celu zapewnienia absolwentom jak najlepszego startu na rynku pracy obowiązkowe letnie praktyki studenckie odbywać się będą w firmach powiązanych z tematyką studiów.

Absolwenci studiów I stopnia będą mogli kształcić się dalej na studiach stopnia II (magisterskich), pogłębiając swoją wiedzę i umiejętności. Naukowcy prowadzą badania sejsmiczne w Europie, w regionach polarnych, badają własności materii komet i księżyców i konwekcję w płaszczu Ziemi – to tylko niektóre tematy ich prac. GEOFIZYKA W GEOLOGII pozwoli chętnym dołączyć do tego grona. Po uzyskaniu stopnia magistra absolwenci będą mieli możliwość uzyskania stopnia doktora w ramach studiów doktoranckich na obu wydziałach.

Dodatkowe wiadomości o kierunku znajdziesz na oficjalnych stronach internetowych: Wydziału Fizyki, Wydziału Geologii, Uniwersytetu Warszawskiego oraz w przystępnej formie na stronie gwg.uw.edu.pl.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję