Bioinformatyka na Wydziale Biologii UAM

Bioinformatyka jest jedną z najmłodszych dyscyplin naukowych. Jej niezwykle dynamiczny rozwój dokonał się dzięki postępowi biologii w ostatnich latach, co również umożliwiło uzyskanie przełomowych osiągnięć w samej informatyce. Specjaliści w zakresie systemów informatycznych szacują, że aż 90% wszystkich informacji funkcjonujących we współczesnym świecie, włączając w to dane biologiczne takie jak poznane sekwencje genów, białek i genomów całych populacji ludzkich oraz milionów innych organizmów, zostało wygenerowanych w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat.

Interesujesz się bioinformatyką?

Jeżeli fascynuje cię połączenie biologi oraz informatyki koniecznie sprawdź studia na kierunku bioinformatyka.

Czas zgadywanek i wróżenia w biologii i medycynie skończył się. Rozpoczęła się właśnie era “Big Biomedical Data”, w której rośnie zapotrzebowanie na nowych, młodych specjalistów w zakresie biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki. Tak więc, aby podejmować wyzwania nowoczesnej biologii, przedstawiciele nowej generacji biologów-informatyków muszą umieć posługiwać się licznymi bazami danych i programami bioinformatycznymi wykorzystującymi metody uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, które służą do analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych. Świadczy o tym między innymi fakt, że większość przełomowych prac publikowanych w ostatnich latach w prestiżowych czasopismach naukowych Science i Nature dotyczy właśnie biologii, a do uzyskania opisywanych w nich odkryć, w większości przypadków wykorzystano skomplikowane narzędzia bioinformatyczne.

Podstawowym celem bioinformatyki jest więc zastosowanie metod komputerowych, a także tworzenie technik, które pozwolą zwiększyć naszą wiedzę o procesach biologicznych, takich jak:

  • projektowanie cząsteczek leków,
  • diagnozowanie chorób człowieka,
  • badanie jego zmienności genetycznej.

Współpraca dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej – umożliwiła utworzenie kierunku “Bioinformatyka”, który oferuje studentom specjalistyczną wiedzę opartą na gruntownej znajomości bioinformatyki oraz wybranych zagadnień informatyki i biologii. W trakcie 5-letnich studiów, absolwent będzie dysponował umiejętnościami, które umożliwiają rozwiązywanie zaawansowanych problemów biologicznych przy użyciu metod informatycznych. Ponadto, będzie on potrafił ocenić przydatność oraz dostosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów biologicznych, a w razie potrzeby zaprojektować i skonstruować nowe narzędzia.

W ramach studiów na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studenci Bioinformatyki maja możliwość poszerzenia swoich umiejętności w ramach różnego rodzaju krajowych oraz zagranicznych praktyk zawodowych, staży oraz stypendiów naukowych organizowanych w ramach poszczególnych programów wymiany. Jest to unikalna szansa na otwarcie się na nowe perspektywy, poszerzenie horyzontów naukowych, jak również doszlifować język, poznać nowe miejsca i ludzi. Wyjazd na praktykę/stypendium/staż może stać się najbardziej niezwykłą przygodą i inspirującym doświadczeniem okresu studiów.

Absolwenci bioinformatyki, którzy ukończyli studia na Wydziale Biologii, są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przedsiębiorstwach, m.in. farmaceutycznych, wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki. Wiedza uzyskana na studiach licencjackich pozwala na samodzielne przeprowadzanie analiz danych biologicznych oraz tworzenie podstawowych narzędzi bioinformatycznych. Studia drugiego stopnia (magisterskie) umożliwiają poszerzenie wiedzy w zakresie technik o większym stopniu zaawansowania, opracowywania strategii prowadzenia analiz, doskonalenia znajomości języków programowania oraz tworzenia i implementacji nowych metod obliczeniowych.

Interesujesz się bioinformatyką?

Jeżeli fascynuje cię połączenie biologi oraz informatyki koniecznie sprawdź studia na kierunku bioinformatyka.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję