Bezpieczeństwo i higiena pracy na WSPT w Koninie

Minimum teorii i jak najwięcej praktyki, nawet na zajęciach wykładowych. Ponadto kadra pedagogiczna złożona tylko i wyłącznie ze specjalistów w swojej dziedzinie. Dzięki tym dwóm składnikom absolwenci bezpieczeństwa i higieny pracy na WSPT w Koninie potrafią od razu po uzyskaniu dyplomu wdrożyć się do pracy!

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) na Wyższej Szkole Pedagogiczno Technicznej w Koninie, to studia inżynierskie I-go stopnia, które trwają 7 semestrów. Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł inżyniera i uprawnienia do wykonywania tego zawodu. Dzięki temu absolwent jest przygotowany do pracy w różnych podmiotach gospodarczych oraz w administracji państwowej i samorządowej na stanowiskach związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy. – Studia zapewniają możliwość pozyskania wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obejmującej wiedzę o zagrożeniach występujących na stanowiskach pracy w procesach technologicznych — zdradza dr Grzegorz Milewski, opiekun kierunku BHP na Wyższej Szkole Pedagogiczno Technicznej w Koninie. – Studia na tym kierunku przygotowują do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy — dodaje Milewski.

Studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy mają do wyboru aż sześć specjalności spośród:

  • Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
  • Bezpieczeństwo pracy i nauki w edukacji
  • BHP w przemyśle i usługach
  • Zarządzanie BHP
  • Inżynieria środowiska pracy
  • Administrator systemów BHP

Czym zajmuje się specjalista ds. BHP?

Specjalista ds. BHP odpowiedzialny jest przede wszystkim za kontrolowanie warunków pracy w zakresie przestrzegania przepisów BHP. Dodatkowo sporządza on ocenę i analizę ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy, szkoli pracowników z zasad bezpiecznej pracy oraz rozwiązuje wszelkie problemy z zakresu BHP.

– Absolwent studiów BHP ma wiedzę niezbędną do prowadzenia bezpiecznej produkcji, przemysłu wydobywczego i wytwórczego oraz szeroko pojętych usług. Wiedza i kompetencje absolwenta będą przydatne w zakładach wytwórczych, usługowych, szkołach, urzędach, bankach i szpitalach, a poprzez przygotowanie do działań edukacyjno-szkoleniowych także całej regionalnej społeczności — opowiada Grzegorz Milewski.

– Wiele osób myśli, że w tym zawodzie zaczyna się dzień od kawy i przez większość czasu ma się wolne. BHP to także codzienne obchody na stanowiskach pracy — opowiada absolwent kierunku BHP Rafał Luźny. – Kontrolujemy miejsca, w których mogłoby dojść do wypadku i staramy się temu zapobiec. Szkolenia są ważnym elementem naszego zawodu – musimy przekazać pracownikom wiedzę jak mają pracować aby nie skrzywdzić siebie lub współpracowników. Staramy się także każdego dnia dawać sygnały pracownikom obserwując ich, o tym, czy wykonują swoje zajęcia w zgodzie z zasadami bezpieczeństwa — dodaje Rafał Luźny.

Jak wyglądają zajęcia w Wyższej Szkole Pedagogiczno Technicznej w Koninie?

Większość zajęć na tym kierunku prowadzonych jest przez wykładowców, którzy są praktykami i specjalistami w swojej dziedzinie. – Współpracujemy z firmami zewnętrznymi BHP, pracownicy tych firm są naszymi wykładowcami — opowiada Milewski. – Jest to bardzo ważne, aby studenci uzyskali wiedzę od praktyków, która będzie poparta przykładami z życia. Teoretykom i wiedzy czysto książkowej mówimy stanowcze – nie – dodaje Grzegorz Milewski.

– Na WSPT jest bardzo dużo przedmiotów zawodowych, a przedmioty tzw. ogólne ograniczone są do minimum — opowiada Jarosławem Bokuniewicz, student kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy w WSPT w Koninie Już od pierwszych tygodni uczęszczaliśmy m.in. na analizę bhp czy też środki ochrony indywidualnej i zbiorowej — dodaje Bokuniewicz.

– Muszę przyznać, że wszystkie zajęcia na tym kierunku są trochę niestandardowo prowadzone. Wiedza, która jest nam przekazywana jest zawsze poparta sytuacjami z danych firm – opowiada Jarosław Bokuniewicz. – Mamy np. dane zagadnienie powiedzmy wypadek na miejscu pracy, które opowiedziane jest na zasadzie scenki. Następnie analizujemy go tak jakbyśmy byli już inspektorami BHP w danej firmie. Na koniec dowiadujemy się jak zrobiła to osoba odpowiedzialna i staramy się przeanalizować jak oraz dlaczego akurat inspektor postąpił w taki sposób. Dzięki takiemu prowadzeniu zajęć już na studiach możemy zorientować się jak będzie wyglądała nasza praca. Co więcej, już w trakcie studiów znamy wartość tego zawodu, czyli wiemy jak możemy wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach, w których będziemy w przyszłości pracować — dodaje.

– Muszę docenić podejście wykładowców do studentów — mówi Rafał Luźny, absolwent kierunku BHP. – Większość kadry to osoby, które na co dzień pracują w zawodzie. Co za tym idzie, zajęcia to potężna dawka wiedzy praktycznej, która przydaje się w pracy — dodaje.

Jakie cechy przydają się do tego zawodu?

– Na pewno spostrzegawczość — jest to podstawa. Wiedza książkowa nie jest wszystkim, trzeba mieć podejście do ludzi i pracy, trzeba wiedzieć jak wygląda ona od podstaw – opowiada Rafał Luźny. – Pamiętajmy też o tym, że pracownicy muszą wiedzieć, że my jako pracownicy BHP dajemy im poczucie bezpieczeństwa. Właśnie przez to, że nadzorujemy jak wykonują swoje obowiązki, staramy się dać im pewne rozwiązania oraz wskazówki jak ma wyglądać ich praca, aby nie stało się im nic złego — dodaje.

– Kierunek ten wymaga ode mnie bardzo mocnego zdyscyplinowania — opowiada Jarosław Bokuniewicz. Jest to praca, gdzie funkcjonuje się z ludźmi. Trzeba ich wysłuchać i zrozumieć, ale być też konkretnym i czasami stanowczym. Czemu stanowczym? Gdybyśmy przymykali oko na pewne rzeczy, które zdarzają się w firmach to mogłoby dojść do nieszczęśliwego wypadku. Jeśli jesteśmy stanowczy i konkretni możemy uchronić ludzi przed nieszczęśliwymi konsekwencjami. Prosty przykład — obowiązek noszenia kasku na budowie — dodaje.

SPRAWDŹ BHP NA WSPT W KONINIE

Gdzie można znaleźć pracę po tym kierunku?

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Bezpieczeństwo i higiena pracy. Szczególnie istotnie są stanowiska:

– w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy jako pracownik na tym stanowisku w danym zakładzie pracy;

– u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

– w organach nadzoru nad warunkami pracy.

– Poza pracą jako inspektor BHP można np. pracować przy projektowaniu systemów przeciwpożarowych — opowiada Rafał Luźny. Ogólnie wszędzie tam, gdzie ważne jest bezpieczeństwo pracowników i nie tylko. Aktualnie zapisałem się także na studia podyplomowe z pedagogiki na WSPT w Koninie. Chciałbym w przyszłości otworzyć swoją firmę szkoleniową, aby szkolić pracowników z zakresu BHP w innych firmach — dodaje.

Jak wyglądają zarobki w tym zawodzie?

Według portalu wynagrodzenia.pl mediana miesięcznych zarobków specjalisty ds. BHP oscyluje wokół 4 240 złotych brutto.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję