Site logo

Bankowość i doradztwo inwestycyjne: nowe specjalności na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego

W roku akademickim 2018/2019 Uczelnia Łazarskiego poszerzy swoją ofertę kształcenia o dwie nowe specjalności, które będą prowadzone na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Nowe specjalności to bankowość na kierunku finanse i rachunkowość na studiach pierwszego stopnia oraz doradztwo inwestycyjne na kierunku ekonomia na studiach drugiego stopnia. Powstały one we współpracy z Warszawskim Instytutem Bankowości i Fundacją na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska.

Specjalności, które wprowadziliśmy do naszego programu studiów, podnoszą atrakcyjność oferty edukacyjnej dostępnej dziś na rynku. Warte podkreślenia jest to, że kształt oferowanych programów powstał przy bliskiej współpracy naszej kadry akademickiej z doświadczonymi menadżerami i pracownikami instytucji finansowych, którzy mają zarówno znakomite rozeznanie w tym, jakiego rodzaju kompetencji potrzebuje dziś rynek finansowy, jak i bardzo często występują w roli pracodawców. Podczas studiów na specjalnościach będziemy uczyć i doradzać studentom, jak rozpocząć swoją karierę zawodową – mówi dr Piotr Stolarczyk, Kierownik Katedry Finansów i Bankowości, opiekun nowych specjalności.

Bankowość

Studenci, którzy wybiorą specjalność bankowość, poznają praktyczne zasady działalności banków na rynku finansowym, jak również zdobędą informacje o produktach, jakie banki oferują, i – co równie ważne – będą wiedzieli, jak skonstruować optymalny z punktu widzenia klienta wachlarz rozwiązań finansowych. Specjalność ta kształci nie tylko przyszłych specjalistów w bankach, ale również w przedsiębiorstwach, które korzystają z instrumentów finansowych, w tym produktów bankowych. Zajęcia prowadzi doświadczony zespół trenerów i praktyków rynkowych w zakresie bankowości.

Egzamin na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E, którym zakończy się specjalność bankowość na kierunku finanse i rachunkowość, jest prowadzony przez WIB we współpracy ze Związkiem Banków Polskich w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Studenci nie ponoszą kosztów egzaminu – opłatę wnosi Uczelnia Łazarskiego (650 zł)

Certyfikacja EFCB 3E została opracowana przez wiodące instytucje kształcenia bankowego z 17 krajów Europy, będące członkami EBTN (European Banking and Financial Services Training Association). Europejski Certyfikat Bankowca EFCB 3E jest elementem Systemu Standardów Kwalifikacyjnych w Bankowości Polskiej. Zdanie egzaminu EFCB 3E oznacza otrzymanie certyfikatu europejskiego i jednocześnie uprawnia do ubiegania się o stopień zawodowy Dyplomowanego Pracownika Bankowego.

Doradztwo inwestycyjne

Studia na specjalności doradztwo inwestycyjne na kierunku ekonomia pozwalają poznać mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych. Studenci otrzymują szeroką wiedzę na temat produktów inwestycyjnych oraz ubezpieczeniowych, których dobra znajomość stwarza możliwość optymalnego i jednocześnie najbardziej efektywnego zarządzania finansami każdego indywidualnego uczestnika rynku. Ponadto zajęcia rozwijają umiejętności analityczne, zarządcze i sprzedażowe. Dzięki ukończeniu tej ścieżki rozwoju studenci swobodnie odnajdą się na rynku pracy jako doradcy w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy funduszach inwestycyjnych.

Program studiów przygotowuje do egzaminu na certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP (European Investment Practitioner). Studenci nie ponoszą kosztów egzaminu – opłatę wnosi Uczelnia Łazarskiego (480 zł). Certyfikat Europejskiego Praktyka Inwestycyjnego EFPA EIP to potwierdzenie wysokich kwalifikacji zgodnych z najlepszymi standardami rynkowymi.

Partnerzy

Warszawski Instytut Bankowości (WIB) jest instytucją szkoleniowo-doradczą, prowadząca działalność statutową polegającą na dostarczaniu szkoleń, w tym kursów certyfikujących, o tematyce związanej z rynkiem usług finansowych, zgodnie z najwyższymi standardami obowiązującymi na rynku europejskim. WIB działa w polskim sektorze usług finansowych od 1992 roku. WIB jest aktywnym członkiem European Banking and Financial Services Training Association (EBTN), organizacji zrzeszającej wiodące instytuty kształcenia bankowego z 40 krajów. Jako jedyna instytucja w Polsce posiada akredytację EBTN do prowadzenia egzaminów na Europejski Certyfikat Bankowca ECB EFCB 3E.

Fundacja na rzecz Standardów Doradztwa Finansowego EFPA Polska jest polskim członkiem europejskiej organizacji European Financial Planning Association. EFPA to wiodące stowarzyszenie zawodowe planistów i doradców finansowych w Europie. EFPA Polska jest jedynym podmiotem w Polsce uprawnionym do prowadzenia egzaminów certyfikujących EFPA i wydawania certyfikatów EFPA. Certyfikację doradców w segmencie wealth management, private banking i bankowości osobistej opartą na standardzie EFPA wykorzystują największe instytucje rynku finansowego w Polsce.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję