Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie


REKRUTACJA NA ARCHITEKTURĘ KRAJOBRAZU NA UMW TUTAJ!

Warunki studiowania

Ćwiczenia projektowe mają indywidualny charakter – prowadzone są w małych grupach. Wszystkie pracownie i laboratoria są profesjonalnie urządzone, zgodnie ze specyfiką badawczą i dydaktyczną jednostki (mikroskopy świetlne, spektrofotometry, planimetry, stoły kreślarskie). Studenci wykorzystują specjalistyczne komputerowe oprogramowanie wspomagające projektowanie, m.in. profesjonalne aplikacje AutoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Office Professional, Draft Sight, SketchUp a także Norma Pro (program do kosztorysowania), Kreślarz (program do kreślenia przekrojów). Podczas ćwiczeń terenowych wykorzystywany jest sprzęt geodezyjny najnowszej generacji, kolekcje roślin użytkowych i ozdobnych etc. Wszystkie sale wykładowe wyposażone są w komputery i rzutniki do prezentacji multimedialnych oraz ekrany i tablice. Prowadzący zajęcia korzystają z platformy zdalnej edukacji Moodle, umożliwiającej kontakty on-line ze studentami. Niezbędne w procesie nauczania podręczniki i skrypty, wykazane przez prowadzących zajęcia, dostępne są w bibliotece uniwersyteckiej oraz w czytelniach. Biblioteka zapewnia także dostęp do zbiorów specjalnych oraz bardzo wielu polskich i zagranicznych czasopism naukowych.


 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Studiując u nas zdobędziesz nie tylko atrakcyjny zawód i poszerzysz swoje horyzonty, ale spędzisz również najlepsze lata swojego życia w niepowtarzalnym w Polsce kampusie uniwersyteckim z bardzo szeroką gamą możliwości rozwijania swoich pasji!
https://www.youtube.com/watch?v=OU2JRBrzNpk&t=8s

Możliwości zatrudnienia

Rynek pracy jest bardzo szeroki. Popyt na usługi jest zgłaszany zarówno przez podmioty instytucjonalne jak i prywatne oraz konsumentów. Na absolwentów czeka praca zarówno w instytucjach jednostek administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych firmach. Podejmują także pracę w szkolnictwie, po uzyskaniu dodatkowo uprawnień nauczycielskich. Część absolwentów prowadzi własne firmy.

Studia przygotowują merytorycznie do:

  • wykonywania prac inwentaryzacyjnych obiektów architektury krajobrazu,
  • dokonywania analiz i oceny szaty roślinnej obiektów architektury krajobrazu,
  • wykonywania projektów zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, łącznie z obiektami stylowymi i zabytkowymi,
  • budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu w zakresie kierowania i nadzoru,
  • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem,
  • współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesach projektowych i wykonawczych.

 
djmedia:1925

Losy absolwentów

Pierwsze sukcesy zawodowe część naszych studentów zdobywała już na studiach, gdy w ramach aktywnej działalności kół naukowych startowali z sukcesami w wielu konkursach i happeningach, propagując umiłowanie ładu w otoczeniu człowieka. Aktywnie uczestniczą w podnoszeniu estetyki kampusu uniwersyteckiego, wykonując projekty zagospodarowania wybranych przestrzeni. Jedna z absolwentek – Eliza Krawiecka jest zwyciężczynią Ogólnopolskiego Konkursu Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu architektury krajobrazu, obronioną w roku akademickim 2013/2014 w kategorii dyplomy inżynierskie – Krajobraz postrzegany z nieczynnej linii kolejowej Lidzbark Warmiński – Jarzeń. Szereg projektów, wykonanych w ramach inżynierskich prac dyplomowych, dotyczących realnych obiektów architektury krajobrazu, zostało zrealizowanych. W styczniu 2017 r. grupa studentów (Kamila Miszczak, Wioletta Wasylik, Patrycja Pawelec i Mateusz Przybyszewski) wygrała konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Zamku Krzyżackiego w Świeciu i jego najbliższego otoczenia, ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Świecie. Znakomita większość absolwentów bardzo dobrze odnajduje się na rynku pracy, wykonując zawód architekta krajobrazu nie tylko w Polsce, ale także w kilku krajach europejskich. Część absolwentów została przyjęta do izby zawodowej architektów krajobrazu w Wielkiej Brytanii. Jedna z absolwentek jest aktywna w zawodzie architekta krajobrazu na Florydzie.

WIĘCEJ O ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU NA WKŚiR UMW TUTAJ!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję