Administracja – studia na Uniwersytecie Warszawskim

Praca w administracji to nie tylko przerzucanie i porządkowanie dokumentów. Jako wysoce wykwalifikowany pracownik administracyjny możesz mieć realny wpływ na rozwiązywanie problemów i funkcjonowanie organizacji. Jak takie kwalifikacje zdobyć? Podstawą są studia na renomowanej uczelni. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego możesz studiować Administrację w trybie niestacjonarnym. To świetny sposób na połączenie pracy i studiów.

Myślisz o administracji?

Chcesz w przyszłości pracować w samorządzie, urzędzie lub instytucjach państwowych? Koniecznie sprawdź kierunek administracja na UW.

Jako absolwent administracji będziesz kompetentnym kandydatem do pracy w organach samorządowych, urzędach i instytucjach państwowych, ale też międzynarodowych, w tym Unii Europejskiej. Wykwalifikowana kadra administracyjna jest też potrzebna w organizacjach biznesowych, w tym międzynarodowych wielkich przedsiębiorstwach.

Administracja – informacje o studiach

Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku administracja realizowane są dwuetapowo:
1 etap – niestacjonarne studia pierwszego stopnia (w trybie zaocznym) trwające 3 lata (6 semestrów), zakończone uzyskaniem tytułu licencjata
2 etap – niestacjonarne studia drugiego stopnia (w trybie zaocznym) trwające 2 lata (4 semestry), zakończone uzyskaniem tytułu magistra

Absolwent Administracji

Jako student administracji możesz posiadać wszystkie kwalifikacje, wymieniane w sylwetce absolwenta. Oczywiście pod warunkiem, że potencjał i możliwości jakie daje Ci uczelnia, połączysz z własnym zaangażowaniem i pracą. Co możesz osiągnąć?

Absolwent administracji pierwszego stopnia:

  • jest przygotowany do pracy na średnich i wyższych szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych
  • posiada wiedzę teoretyczną z zakresu dziedzin naukowych zajmujących się różnymi stronami administracji
  • posiada umiejętności miękkie niezbędne w kontaktach społecznych oraz w wykonywaniu funkcji administracyjnych i biurowych.

Absolwent administracji drugiego stopnia:

  • jest przygotowany do pracy na wyższych szczeblach zarządzania w administracji państwowej i samorządowej, a także w jednostkach gospodarczych,
  • ma podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych w sferze administrowania.

Studenci studiów drugiego stopnia (magisterskich) mogą kształcić się w kilku specjalizacjach: integracja europejska, finanse publiczne i administracja skarbowa, administracja służb ochrony porządku publicznego.

Jak wyglądają zajęcia na administracji

Program studiów zakłada wykładanie przedmiotów wyłącznie prawniczych, ukierunkowanych na różnorodne sfery organizacji i funkcjonowania administracji publicznej. Program opiera się na połączeniu wykładów ogólnych (wstęp do prawoznawstwa, prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, nauka administracji i inne) oraz wykładów szczegółowych (np. prawo finansowe – prawo podatkowe, prawo cywilne – prawo handlowe). Dodatkowo pojawią się przedmioty w trzech wydzielonych blokach specjalistycznych: administracja publiczna, finanse publiczne i administracja gospodarcza.

Wykłady prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów w dziedzinie prawa i administracji.

Zajęcia odbywają się w aulach Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i w nowym budynku Wydziału Prawa i Administracji UW przy ul. Lipowej 4 (Collegium Iuridicum II) – są to zawsze miejsce przyjazne również dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Studenci mają do dyspozycji nowoczesną, skomputeryzowaną Bibliotekę Uniwersytecką przy ul. Dobrej 56/66 oraz Bibliotekę i lektorium Wydziału Prawa i Administracji UW.

Po zdaniu egzaminów kursowych, napisaniu pracy magisterskiej i zdaniu egzaminu magisterskiego, absolwent otrzymuje dyplom magistra w zakresie nauk administracyjnych.

Myślisz o administracji?

Chcesz w przyszłości pracować w samorządzie, urzędzie lub instytucjach państwowych? Koniecznie sprawdź kierunek administracja na UW.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce