Site logo

Polsko-niemieckie studia na kierunku prawo

Polsko-niemieckie studia na kierunku prawoCollegium Polonicum w Słubicach to jedyna jednostka uczelniana skoncentrowana na współpracy polsko-niemieckiej. Należy do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale studia prowadzone są tutaj w ścisłej współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Studia prawnicze na Collegium Polonicum przygotowały wspólnie wydziały prawa obu uczelni – mówi dr Krzysztof Wojciechowski z Collegium Polonicum UAM. – Zajęcia są realizowane w położonych blisko siebie obiektach uniwersyteckich w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą – dodaje. Absolwenci studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach i na Viadrinie uzyskują polski oraz niemiecki tytuł zawodowy: magister prawa oraz Magister des Rechts. Warto podkreślić, że kandydat na studia przechodzi równolegle dwie procedury rekrutacyjne – na UAM i na Viadrinie.

Kariera prawnicza w dwóch krajach

Studenci polsko-niemieckich studiów prawniczych zdobywają wiedzę zarówno z zakresu prawa w obu krajach, jak i z zakresu prawa ponadnarodowego (europejskiego, międzynarodowego). Wprowadzają nieznany dotąd w wymiarze polskim i wyjątkowy w Europie poziom internacjonalizacji, zapewniając nie tylko optymalne warunki do zdobycia wiedzy niezbędnej do kontynuowania praktycznego przygotowania do zawodów prawniczych w Polsce (jak m.in. notariusz, sędzia, prokurator, radca prawny, adwokat) lub Niemczech, ale także wyjątkowe umiejętności do wykonywania czynności w zakresie międzynarodowego obrotu prawnego.
Po tych studiach znajdziesz również pracę w:

  • polskim i niemieckim wymiarze sprawiedliwości,
  • organach administracji publicznej w Polsce i Niemczech,
  • organizacjach europejskich i międzynarodowych, dyplomacji.


Po studiach można rozpocząć pracę w charakterze doradcy prawnego w działach handlowych, kontroli jakości, sprzedaży, HR czy controllingu w polskich i niemieckich firmach oraz instytucjach.
– Studia oceniam bardzo dobrze, jako miejsce, gdzie poza prawem polskim można poznać również niemiecki oraz europejski system prawny – podkreśla Michał Dymek, prawnik i pracownik międzynarodowej kancelarii prawnej Wolf Theiss, który zajmuje się prawem nieruchomości, prawem cywilnym oraz prawem korporacyjnym. – Oferta nauczania na Wydziale Prawa umożliwia ponadto stałe poszerzanie znajomości języków obcych, w szczególności języka niemieckiego. Znajomość różnych porządków prawnych w połączeniu z rozwiniętymi kompetencjami językowymi stanowi niewątpliwy atut na rynku pracy – podsumowuje swoje studia.

Program studiów

Od kandydatów wymagana jest bardzo dobra znajomość języka niemieckiego, która umożliwi swobodną komunikację czy uczestnictwo w zajęciach. – Polsko-niemieckie wykształcenie prawnicze wydawało mi się doskonałą możliwością połączenia studiów prawa z równoczesnym wykorzystaniem moich umiejętności językowych – przyznaje absolwent Jan Krzymowski. – Dodatkową motywacją był dla mnie fakt, że jest to jedyny taki kierunek w Europie, a zatem po jego ukończeniu nie będę “zwykłym” absolwentem prawa na rynku pracy. Sprzyjająca dobrej edukacji jest także niewielka liczba studentów, co pozytywnie wpływa na kontakt z profesorami i jakość nauczania – dodaje. Oprócz kierunkowego nauczania zagadnień prawniczych, studia w Collegium Polonicum są zorientowane na aspekty gospodarczej współpracy polsko-niemieckiej oraz funkcjonowania europejskich instytucji. Dlatego oprócz wiedzy prawniczej, absolwenci będą świetnymi kandydatami na stanowiska doradcze w firmach działających na krajowym i zagranicznym rynku. W czasie nauki studenci prawa zdobywają wiedzę zarówno z zakresu prawa polskiego, jak i niemieckiego. Program studiów został skonstruowany tak, aby w ciągu pięcioletnich studiów absolwenci zdobyli specjalistyczną wiedzę prawniczą. Na pierwszym roku studenci mają zajęcia z zakresu prawoznawstwa, historii polskiego i niemieckiego państwa publicznego w kontekście europejskim, doktryn polityczno-prawnych, prawa rzymskiego, a także polskiego i niemieckiego prawa konstytucyjnego. – Na Viadrinie kładzie się nacisk na rozwijanie analitycznego, uporządkowanego myślenia. Szczególnie ważne jest poznanie niemieckiej metodologii pracy z ustawą – stwierdza Dorian Duda, ubiegłoroczny absolwent. – Na tej podstawie studenci mogą wykształcić takie umiejętności pracy prawniczej, których próżno szukać u absolwentów tradycyjnych studiów prawniczych w Polsce – dodaje.

Program studiów składa się z kilku modułów prawniczych. Studenci są zobowiązani do odbycia takich modułów jak:

  • ogólne podstawy prawoznawstwa,
  • podstawy prawa publicznego,
  • podstawy prawa prywatnego,
  • podstawy prawa karnego.

W ramach modułów prowadzone są zajęcia zarówno w języku polskim i niemieckim, a zakres tematyczny obejmuje porządki prawne obu krajów. Dodatkowe moduły umożliwiają rozwinięcie kompetencji w zakresie prawa prywatnego, karnego czy publicznego. Ponadto studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów ponadnarodowych, np. historycznych lub międzynarodowych.

djmedia:1906

Nowoczesny wymiar prawa

Poza klasycznymi wykładami i ćwiczeniami, studenci mają okazję uczestniczyć w interaktywnych zajęciach, na których w grupach rozwiązują kazusy prawnicze. Wykładowcy organizują również seminaria, na których studenci proponują najlepsze rozwiązanie określonego zagadnienia prawnego. Studenci biorą udział w symulacjach rozpraw sądowych oraz postępowań mediacyjnych. Taka forma zajęć sprzyja nabyciu praktycznych umiejętności, które przydadzą się przyszłym prawnikom. Dzięki połączeniu nowoczesnego sposobu nauczania oraz polskich i niemieckich zagadnień prawniczych, studia prowadzone na VIadrinie i w Collegium Polonicum przez Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu oraz Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą stanowią ciekawą propozycję dla wszystkich, którzy myślą o karierze prawniczej, w tym także międzynarodowej.- Dzięki możliwości poznania i porównania obu systemów prawnych studia te dostarczają wielu impulsów do dalszego rozwoju i własnego ukierunkowania zawodowego. W ramach niemieckiej części studiów można uzyskać nie tylko szeroką wiedzę teoretyczną, ale także umiejętność samodzielnego myślenia, argumentacji i dyskusji prawniczej – podsumowuje swoją edukację Anna Kobus, która pracuje jako urzędniczka federalna w Federalnym Ministerstwie Transportu oraz Infrastruktury Cyfrowej. – Prawo poznaje się m.in. w oparciu o analizę kazusów, co znacznie ułatwia zrozumienie, jak współdziałają poszczególne systemy prawne. Wykłady polskie odbywają się w stosunkowo małym gronie, w przyjaznej atmosferze i z zaangażowanymi profesorami. Dzięki znajomości języka oraz ze względu na wyżej wymienione aspekty, zdobywa się na tych studiach atuty, które według mnie są wysoko cenione na rynku pracy – dodaje była studentka. Chcesz wiedzieć więcej o studiowaniu na tym kierunku?

Kierunek został już dwukrotnie wyróżniony przez Komisję ekspercką w Programie „Studia z przyszłością” i otrzymał po raz drugi certyfikat znak jakości „Studia z Przyszłością” oraz dodatkowo certyfikat nadzwyczajny „Laur Europejski”. Więcej szczegółów na temat programu i certyfikatu znajdziesz tutaj.

                                                     REKRUTACJA NA STUDIA PRAWNICZE COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH TUTAJ!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Green energy na Politechnice Gdańskiej

Zielone technologie i monitoring/green technologies and monitoring to specjalistyczny, polsko-angielski inżynierski kierunek studiów na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. Studenci uczą się wykorzystywać nowoczesne technologie chemiczne

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję