Site logo

9,5 kandydata na jedno miejsce na nowe i popularne kierunki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Na niektóre trwa jeszcze dodatkowa rekrutacja. Sprawdź naszą ofertę!

9,5 kandydata na jedno miejsce oraz nowe popularne kierunki studiów: wiedza i filmie i kulturze audiowizualnej, zarządzanie instytucjami artystycznymi, etnofilologia kaszubska, sinologia oraz iberystyka – to największe sukcesy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego! Jesteś zainteresowany? Sprawdź! Na niektóre kierunki trwa dodatkowa rekrutacja. Nieliczne wolne miejsca czekają na właśnie na Ciebie! Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego daje Ci MORZE MOŻLIWOŚCI…

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego daje Ci MORZE MOŻLIWOŚCI… Konkretnie i w liczbach:

Studenci:

 • 4 000 studentów na studiach I i II stopnia stacjonarnych, niestacjonarnych, III stopnia doktoranckich oraz podyplomowych

Kadra:

 • 313 nauczycieli akademickich, w tym:
 • 102 znakomitych profesorów literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców o światowym i ogólnopolskim autorytecie naukowym
 • 160 młodych pełnych pasji naukowej i edukacyjnej doktorów nauk humanistycznych o szerokich zainteresowaniach i wysokich kwalifikacjach

20 kierunków. Na nieliczne z nich trwa jeszcze dodatkowa rekrutacja. Zapoznaj się z naszą ofertą. Nasze motto to: Język w kulturze, kultura w języku. Można tu studiować 20 kierunków związanych z językami i kulturą świata, krajów nadbałtyckich, Polski i regionu Pomorza. Mieszczą się one w obszarach naukowych: filologii, neofilologii i kulturoznawstwa:

 • 13 kierunków filologicznych (w tym 11 neofilologicznych)
 • 6 kulturoznawczych i artystycznych
 • 1 unikatowy w skali kraju międzyuczelniany kierunek filologiczno-medyczny – logopedia (z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym).

Na 20 kierunkach oferujemy prawie:

 • 100 specjalności na studiach I i II stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych.

Wydział Filologiczny ma największą ofertę dydaktyczną, kadrę i liczbę studentów na Uniwersytecie Gdańskim.
Prowadzimy studia doktoranckie oraz 17 kierunków na studiach podyplomowych.

Informacja o kierunkach studiów (link http://fil.ug.edu.pl/oferta_ksztalcenia/kierunki_studiow_0)

SUKCESY – 9, 5 kandydata na jedno miejsce i nowe popularne kierunki

Uruchomienie w ostatnich dwóch latach nowych kierunków filologicznych i artystycznych, które cieszą się największą popularnością wśród kandydatów na UG (od 5 do 9,5 kandydata na jedno miejsce) to naprawdę duży sukces. Sześć kierunków prowadzonych przez Wydział Filologiczny znajduje się w 10 cieszących się największym zainteresowaniem. Są to:

 • skandynawistyka,
 • filologia angielska (w pierwszej 15 jest również amerykanistyka)
 • iberystyka,
 • sinologia,
 • zarządzanie instytucjami artystycznymi
 • wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej.

Odpowiadając na zwiększone zainteresowanie polskiego środowiska biznesowego rynkiem chińskim otworzyliśmy sinologię. Chiny są drugą gospodarką światową, a Wydział Filologiczny jako jedyny w Polsce Północnej umożliwia studentom naukę języka i kultury chińskiej.
Język hiszpański jest trzecim najpowszechniej używanym na świecie językiem, dlatego powołaliśmy iberystykę.
W nowym roku akademickim studenci podejmą studia na kierunku wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, kształcącym filmoznawców praktyków czyli przyszłych twórców polskiej kinematografii oraz krytyków filmowych.

Kształcimy także aktorów scen musicalowych i menedżerów dla instytucji kultury na kierunku zarządzanie instytucjami artystycznymi.
Wydział Filologiczny rozwija się najdynamiczniej na naszej uczelni pod względem rozwoju kadry naukowej. W latach 2011-2013 nadaliśmy 36 stopni naukowych doktora habilitowanego, a na wniosek Rady Wydziału Prezydent RP nadał 6 tytułów profesorskich.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW

Studia na Wydziale Filologicznym pozwalają zdobyć różnorodne i pożądane przez pracodawców umiejętności komunikacyjne i translatorskie. Absolwenci mają językowe, edytorskie, translatorskie i kulturowe kompetencje do współpracy: z biznesem, mediami, czasopismami, organizacjami pozarządowymi, instytutami kultury i edukacji, placówkami dyplomatycznymi, instytucjami politycznymi, kancelariami prawniczymi. Pracują np.: w Thomson Reuters, LPP S.A., Porta KMI Poland, Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., Grupie TVN, Fagbokforlaget, Flügger, Metsä Group Polska, Volvo Truck, Vista Holding, Stena Line, biurach tłumaczeń, teatrach, ambasadach i konsulatach, szkołach, instytucjach kultury.

OSOBISTOŚCI

Absolwentami Wydziału są m.in.: przewodniczący Rady Europejskiej, b. premier RP Donald Tusk, wojewoda pomorski – Ryszard Stachurski, pisarze – Paweł Huelle, Hanna Cygler, reżyser i dyrektor Teatru Miejskiego w Gdyni – Krzysztof Babicki, reżyserka nominowana do Złotej Palmy w Cannes – Elżbieta Benkowska, aktorka – Julia Kamińska, konsul honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku – Magdalena Pramfelt, dziennikarz TVP Kultura – Michał Chaciński, Leszek Kopeć – Dyrektor Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.
Profesorami na Wydziale Filologicznym są: pisarz – Stefan Chwin i dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego – Jerzy Limon.

INFRASTRUKTURA

Studenci Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego studiują w wyremontowanym i dobrze wyposażonym budynku Wydziału Filologicznego, m.in. w laboratorium do nauki tłumaczeń ustnych oraz aulę, pełniącą funkcję sali kinowej. Od roku akademickiego 2015/2016 studenci kierunków neofilologicznych (filologii języków nowożytnych) będą studiować w nowoczesnym budynku usytuowanym na Bałtyckim Kampusie Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie on wyposażony m.in. w profesjonalną scenę teatralną oraz technologiczne udogodnienia, umożliwiające prowadzenie zajęć lingwistycznych i artystycznych na poziomie europejskim. Istotne dla kształcenia na studiach filologicznych są laboratoria do praktycznej nauki języków obcych: fonetyki praktycznej, tłumaczeń symultanicznych, konsekutywnych i konferencyjnych.

ORGANIZACJE STUDENCKIE

Studenci Wydziału Filologicznego rozwijają zainteresowania naukowe w dwudziestu pięciu kołach naukowych np. anglojęzycznym teatrze Maybe Theatre Company czy kulturoznawczym Kole Naukowym Mozaika. Organizuje ono studenckie antropologiczne badania naukowe, m.in. w Ekwadorze, na Syberii i Kociewiu. Projekt Mozaiki, dotyczący wpływu globalizacji na rękodzieło Indian Quichua, otrzymał wyróżnienie Wyprawa Roku 2012 w konkursie StRuNa.
Umiejętności translatorskie studenci kierunków neofilologicznych mogą rozwijać m.in. w: Kole Tłumaczeń Specjalistycznych LINGUANA, które organizuje co roku organizuje konkurs na przekład specjalistyczny w języku angielskim (prawniczy i medyczny), Kole Naukowym Tłumaczeń Ustnych Symultana czy Kole Translatorskim Studentów Germanistyki.

Pasje filmowe można pogłębiać w Kole Naukowym Filmoznawców, które od 2012 roku wydaje almanach „Przezrocze”, współpracuje z Dyskusyjnym Klubem Filmowym UG Miłość Blondynki i Festiwalem Kultury Azjatyckiej Made in Azja.

WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI ZAGRANICZNYMI

W ramach współpracy Wydziału Filologicznego i Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Duisburg-Essen studenci, którzy studiują w Niemczech komunikację międzykulturową, otrzymują dwa dyplomy – UG i uczelni niemieckiej. Instytuty i katedry na Wydziale Filologicznym współpracują z uczelniami w Wiedniu (Austria), w Kolonii, Duisburg-Essen, Lipsku, Getyndze, Budziszynie, Berlinie (Niemcy), z ośrodkami akademickimi w: Veronie (Włochy), Sztokholmie (Szwecja), Trondheim (Norwegia), Helsinkach i Oulu (Finlandia), Państwowym Uniwersytetem Grodzieńskim (Białoruś), Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym w Iwano-Frankowsku (Ukraina), Harbin Normal University (Chiny), Ostravská Univerzita (Czechy), Université Catholique de Louvain-la-Neuve (Belgia), Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem w Kaliningradzie, Moskiewskim Uniwersytetem Pedagogicznym, Rosyjskią Akademią Nauk w Moskwie, Leningradzkim Państwowym Uniwersytetem w Sankt-Petersburgu (Rosja), New Bulgarian University w Sofii (Bułgaria), Uniwersytetem w Budapeszcie (Węgry). Translatoryka anglistyczna jest członkiem sieci akademickiej Erasmus Optimale finansowanej przez Dyrekcję Generalną ds. Edukacji i Kultury; prowadzi wymianę z City University w Londynie (Wielka Brytania). Wymiana międzynarodowa i współpraca z ośrodkami zagranicznymi pozwala studentom poznać w praktyce język i kulturę interesujących ich obszarów językowych.

CYKLICZNE WYDARZENIA

Na organizowanych przez Wydział Filologiczny wykładach mistrzowskich doktoranci i studenci obcują z literaturoznawczymi i językoznawczymi szkołami polskiej humanistyki. Wykłady głoszą na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego najznakomitsi polscy humaniści.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie organizuje co roku Międzynarodową Olimpiadę Języka Rosyjskiego, Literatury i Kultury; Dyktando z Języka Rosyjskiego oraz Konkurs Translatoryczny.
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Literatury i Teatru Between/Pomiędzy – tygodniowego interdyscyplinarnego święta literatury i teatru w Trójmieście.
Na Wydziale Filologicznym organizowane są cykliczne konferencje, np.: Colloquia Neolatina (Katedra Filologii Klasycznej), Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza (Katedra Językoznawstwa Wschodniosłowiańskiego i Translatoryki Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej), Biblia (Katedra Historii Literatury Instytut Filologii Polskiej), Język – szkoła – religia (Katedra Polonistyki Stosowanej Instytut Filologii Polskiej); Seminarium Słowotwórstwa i Słownictwa Łużyckiego (Katedra Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej wraz z Instytutem Serbskim w Bautzen), Bestiarium (Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Filologicznych Studiów Doktoranckich).
Z autorskimi projektami naukowymi i artystycznymi Wydział Filologiczny co roku uczestniczy w Bałtyckim Festiwalu Nauki.

Pomyśl o swojej przyszłości i dołącz do rzeszy 4 000 studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Na niektóre kierunki trwa dodatkowa rekrutacja

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Studia w Pile

Studia w Pile to studiowanie w najbardziej wysuniętym na północ ośrodku akademickim Wielkopolskie. Może być także ciekawą opcją jeśli mieszkasz na Pomorzu Środkowym, np. w Koszalinie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję