Site logo

Zawód: Agent ubezpieczeniowy

Cenisz sobie niezależność? Masz niezaprzeczalny dar przekonywania ludzi do swojego zdania? Chciałbyś pracować na własny rachunek i mieć bezpośredni wpływ na wysokość osiąganych zarobków? Zostań agentem ubezpieczeniowym!

Kim jest i czym zajmuje się agent ubezpieczeniowy?

Zadaniem agenta ubezpieczeniowego jest zawieranie z klientami umów ubezpieczeniowych w imieniu zakładu ubezpieczeniowego. Praca na tym stanowisku jest zatem, przynajmniej teoretycznie, związana z bezpośrednią sprzedażą usług. Można w takim wypadku pokusić się o stwierdzenie, że agent ubezpieczeniowy jest w pewnym sensie połączeniem akwizytora i sprzedawcy.

Podstawowym obowiązkiem zawodowym agenta jest stworzenie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb i oczekiwań klientów, których wcześniej trzeba oczywiście znaleźć. Wielu agentów korzysta przy tej okazji z pracy „asystentów”, którzy wyszukują potencjalnych zainteresowanych i umawiają spotkania swojemu przełożonemu.

Jakie wymagania należy spełnić, by zostać agentem ubezpieczeniowym?

Większość agentów ubezpieczeniowych to absolwenci kierunków związanych z ekonomią i finansami. Wykształcenie kierunkowe nie jest jednak w tej branży wymogiem, który należy bezwzględnie spełnić, gdyż znacznie wyżej ceniona jest konkretna wiedza na temat oferty produktowej danego zakładu ubezpieczeniowego, umiejętność szybkiej analizy danych i ocena potencjalnego ryzyka. W cenie są także kompetencje sprzedażowe i negocjacyjne, które pozwalają efektywnie wywiązywać się z obowiązków służbowych. Rozwinięta zdolność perswazji także w tej branży nie zaszkodzi…

Działalność agencyjna wykonywana jest na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ubezpieczeń (art. 7 ust. 1 ustawy z dn. 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym – Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1154).

Zezwolenie wydawane jest przez organ nadzoru na wniosek zakładu ubezpieczeń lub samego zainteresowanego. Należy jednak spełnić szereg wymogów, np.:

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • rękojmia należytego wykonywania czynności agencyjnych,
  • posiadanie co najmniej średniego wykształcenie,
  • odbycie niezbędnych szkoleń prowadzonych przez zakład ubezpieczeń i pozytywne zaliczenie egzaminu końcowego,
  • posiadanie zaświadczenia o niekaralności.

Wniosek o wydanie licencji agenta ubezpieczeniowego składa się za pośrednictwem zakładu ubezpieczeniowego po pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego i dostarczeniu kompletu dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenia i zaświadczenie o niekaralności.

Wyróżniamy dwa typy agentów ubezpieczeniowych:

  • pełnomocnik, czyli osoba upoważniona przez zakład ubezpieczeń do stałego zawierania umów w imieniu i na rzecz zakładu,
  • pośrednik, czyli osoba pośrednicząca przy zawieraniu umów ubezpieczenia.

Gdzie pracuje i ile zarabia agent ubezpieczeniowy?

Nikogo chyba nie powinno zdziwić, że agenci ubezpieczeniowi znajdują zatrudnienie w branży ubezpieczeniowej.

Zarobki agenta ubezpieczeniowego są niezwykle trudne do oszacowania, gdyż oparte są na tzw. systemie prowizyjnym. Oznacza to, że wysokość miesięcznego dochodu zależy od ilości podpisanych umów.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Jak zostać brokerem ubezpieczeniowym?

Broker ubezpieczeniowy przygotowuje dla klienta ofertę ubezpieczenia, doradza. Orientuje się w zawiłościach prawnych i ekonomicznych, jest marketerem i negocjatorem. Umiejętności takie można zdobyć na studiach

Czytaj więcej »

Zawód: Account manager

Account manager ( na terenie Polski zwany także „opiekunem klienta”) to człowiek z pierwszej linii firmowego frontu, który każdego dnia naraża swoje życie i zdrowie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję