Studia mają dostarczyć wiedzy na temat podstawowych problemów biologicznych i chemicznych warunkujących aktualny stan środowiska oraz umiejętności podejmowania decyzji, wspartych technikami modelowania i symulacji procesów biznesowych, posługiwania się zaawansowanymi technikami komputerowymi w procesach zarządzania rozwojem zrównoważonym i zdolnościami oceny wpływu przedsięwzięć ekonomicznych na środowisko. Interdyscyplinarny charakter studiów sprawia, że kierunek Zarządzanie środowiskiem jest niezwykle atrakcyjny. Dlaczego? Zapraszamy do lektury!


W trakcie studiów:

Wykaz przedmiotów:
- flora Polski,
- bezkręgowe Polski,
- kręgowce Polski,
- chronione zasoby przyrodnicze Polski,
- inwazje i wymieranie,
- kartografia i fotointerpretacja,
- siedliska przyrodnicze Natura 2000 i zróżnicowanie roślinności Polski,
- edukacja ekologiczna i komunikacja społeczna,
- programy rolnośrodowiskowe i dokumentacja przyrodnicza,
- metody ochrony ekosystemów oraz sporządzanie planów ochrony,
- system Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych,
- prawo ochrony przyrody i środowiska,
- seminarium dyplomowe,
- ćwiczenia terenowe.

Po studiach:

Absolwent znajdzię pracę jako:
- specjalista i konsultant ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i w instytucjach,
- inwestor i organizator w dziedzinie ochrony środowiska,
- technolog produkcji bardziej przyjaznej środowisku,
- konserwator ochrony przyrody i jej zasobów,
- diagnostyk przygotowujący ocenę stanu środowiska i jego zagrożeń,
- pracownik naukowy w instytutach naukowo-badawczych lub jednostkach badawczo-rozwojowych.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->