logo uniwersytet przyrodniczy w poznaniuJeżeli interesujesz się ochroną przyrody, różnorodnością biologiczną i jej następstwami, studia prowadzone na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mogą Cię zainteresować. Studia magisterskie Ochrona przyrody skierowane są przede wszystkim do absolwentów studiów I stopnia takich kierunków jak leśnictwo, biologia i ochrona środowiska.

Jako student Ochrony przyrody zdobędziesz wiadomości o różnorodności biologicznej, jej zagrożeniach i sposobach ochrony, posiądziesz umiejętność sporządzania i merytorycznej oceny dokumentacji, przygotowania ekspertyz, planów ochrony i zadań ochronnych.

Studia przygotują Cię do podjęcia pracy np. w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska, jednostkach lasów państwowych (np. stanowiska ds. ochrony przyrody w regionalnych dyrekcjach lasów państwowych i nadleśnictwach, leśnych kompleksach promocyjnych), parkach narodowych i zarządach oraz zespołach parków krajobrazowych, jednostkach zajmujących się sporządzaniem planów ochrony przyrody i zadań ochronnych dla obiektów ochrony obszarowej (biura urządzania lasu, biura projektów przyrodniczych itp.), jednostkach administracji publicznej (urzędy gmin np. wydziały gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, urzędy miejskie – wydziały ochrony środowiska i wojewódzkie – nspektoraty ochrony środowiska), Inspekcji Ochrony Środowiska.

Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu łączy długą tradycję sięgającą początków studiów leśnych w Poznaniu (1919 r.) z nowoczesnością. Państwowa Komisja Akredytacyjna (PKA), oceniając jakość kształcenia na kierunku „leśnictwo" prowadzonym na Wydziale Leśnym UP w Poznaniu, przyznała mu najwyższą ocenę – wyróżniającą.

Wydział umożliwia rozwój zainteresowań przyrodniczych w prężnie działających 10 sekcjach Koła Naukowego Leśników - każdy znajdzie tu coś dla siebie - botanicy, ornitolodzy czy chiropterolodzy. Istnieje możliwość rozwoju zainteresowań przyrodniczych na skalę światową poprzez aktywne działania w światowej organizacji IFSA (International Forestry Students' Association). Dla spragnionych wrażeń i przygody Wydział proponuje dalekie podróże przyrodnicze w ramach wypraw „Lasy Świata" lub cyklicznych wyjazdów w syberyjską tajgę.

Studia stacjonarne i niestacjonarne trwają 4 semestry. Absolwent otrzyma tytuł zawodowy magistra ochrony przyrody.

Rekrutacja trwa od 10 stycznia do 16 lutego 2015 r.

Limit miejsc na studia stacjonarne: 60
Limit miejsc na studia niestacjonarne: 60

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.


 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->