Osoby, które decydują się na podjęcie studiów na tym kierunku muszą liczyć się z obowiązkiem zdawania egzaminów, które stanowią podstawę kwalifikacji na studia. Oprócz umiejętności wokalnych przyszły student musi wykazać się wiedzą teoretyczną z dziedziny muzyki.
W trakcie studiów:
Student ma możliwość zdobywania wiedzy z zakresu Wokalistyki dzięki następującym przedmiotom:
- śpiew solowy,
- praca z pianistą,
- podstawy gry aktorskiej,
- dykcja,
- opracowanie sceniczne partii operowych,
- warsztaty muzyczne,
- zagadnienia wykonawcze muzyki barokowej,
- studium recytatywu,
- kameralistyka wokalna,
- zespoły wokalne,
- taniec,
- styl i gest,
- podstawy foniatrii,
- charakteryzacja.
Dzięki takiej konstrukcji programu studiów student uczy się rozróżniania gatunków muzycznych różnych okresów historycznych, analizy struktury formalnej dzieła, samodzielnej pracy nad dziełami muzyki wokalnej - od pieśni do muzyki oratoryjnej i operowej, współpracy w zespołach śpiewaczych i ansamblach.

Po studiach:

Ukończenie studiów pozwala na podjęcie pracy w placówkach kultury przy organizacji imprez i prowadzeniu koncertów, a także na pracę z młodzieżą w ramach zajęć o profilu artystycznym, np. kół zainteresowań.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->