Na kierunku Technologie energii odnawialnej student nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda.

W trakcie studiów:

Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej przygotowywany jest do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej na podstawie gruntownej wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzonej o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki. Słuchacz tego kierunku staje się specjalistą zdolnym do planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej w oparciu o miejscowe, ekologiczne źródła oraz poznaje zagadnienia rynków energii, w tym odnawialnej.

Po studiach:
Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej może podjąć zatrudnienie jako specjalista w dziedzinie konstrukcji oraz budowy elektrowni wiatrowych, farm wiatrowych, biogazowni rolniczych, instalacji solarnych, pomp ciepła, jako projektant, monter, nadzorca wybranych instalacji. Może odnaleźć się również jako operator elektrowni wiatrowych, biogazowni, jako technik i inżynier aktywnego i biernego monitorowania, serwisu i utrzymania ruchu. Również jako manager produktu, procesu, środowiska, np. ds. ochrony, kształtowania i polepszania środowiska oraz jako ekspert rozwoju biznesu związanego z energetyką i doradca inwestycyjny.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->