Site logo

Studiuj Filologię polską na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

 
Filologia polska na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego oferuje szeroką gamę specjalności oraz bogaty program obowiązkowy. Oprócz gruntownej wiedzy filologicznej: literaturoznawczej i kulturoznawczej, zdobędziesz wiedzę m.in. z krytyki artystycznej, filmoznawstwa, teatrologii, wiedzy o kulturze, publicystyki i dziennikarstwa. Kierunek ten przedstawia wielorakie – tradycyjne i najnowsze – sposoby rozumienia rzeczywistości: semiotykę strukturalną i poststrukturalną, fenomenologię i hermeneutykę, psychoanalizę Freudowską i Lacanowską, krytykę archetypową i mitograficzną, antropologię kulturową, krytykę gender i queer, krytykę postkolonialną, visual, urban i media studies, kognitywizm, pragmatykę i tekstologię lingwistyczną oraz socjolingwistykę. 
 
Filologia polska jest kierunkiem oferującym dużą liczbę zajęć praktycznych, prowadzonych przez specjalistów różnych dziedzin (m.in. redaktorów, nauczycieli, dziennikarzy, pisarzy i krytyków). Przygotowują one do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej, pozwalają przybliżyć studia do wymogów rynku. Wszystkie oferowane specjalności kończą się praktykami – w szkołach, instytucjach kultury, mediach lub wydawnictwach.
 
Absolwenci Filologii polskiej pracują m.in. jako: 
– dziennikarze, publicyści, krytycy
– nauczyciele, bibliotekarze
– edytorzy, redaktorzy, operatorzy stron internetowych
– menadżerowie placówek kulturalnych, rzecznicy prasowi
– pracownicy agencji reklamowych, specjaliści od PR
 
Absolwenci mają umiejętność pisania różnego rodzaju tekstów, szybkiego docierania do informacji i syntetycznego ich przekazywania, a także są świetnymi pracownikami tam, gdzie potrzebna jest kreatywność i praca z ludźmi – mają bowiem zdolność do przyjmowania różnych punktów widzenia, do wielostronnego rozpatrywania problemów i w związku z tym skutecznej mediacji. Dzięki zdobytym doświadczeniom i umiejętnościom nawet ci, którzy decydują się na karierę korporacyjną, nie muszą bać się rynku pracy.
 
Filologia polska jest również kierunkiem zapewniającym wsparcie tym studentom, którzy chcieliby spróbować swoich sił w literaturze, teatrze lub filmie. Liczne warsztaty, projekty realizowane we współpracy z Akademickim Centrum Kultury, koła naukowe oraz inicjatywy wydawnicze pozwalają młodym ludziom zaangażować się twórczo, a jednocześnie zdobyć cenne doświadczenia. 
 
Filologia polska oferuje aż 15 specjalności do wyboru:

Tryb stacjonarny:
I stopień: nauczycielska, edytorska, wiedza o filmie, publicystyczno-dziennikarska, wiedza o kulturze, zarządzanie informacją
II stopień: nauczycielska (kontynuacja studiów nauczycielskich I stopnia), wiedza o teatrze i filmie, krytyka artystyczno-literacka, publicystyczno-dziennikarska, hermeneutyczna, retoryczna (public relations), profil uzupełniający

Tryb niestacjonarny:
I stopień: nauczycielska, edytorska, publicystyczno-dziennikarska, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
II stopień: nauczycielska (kontynuacja studiów nauczycielskich I stopnia), wiedza o teatrze i filmie, krytyka artystyczno-literacka, publicystyczno-dziennikarska, hermeneutyczna, retoryczna (public relations), profil uzupełniający
 

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję