Studia w Łodzi: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna

Dlaczego warto studiować w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi? Jakie perspektywy do rozwoju stwarza uczelnia swoim studentom? Dlaczego tak ważne jest, żeby pierwsze doświadczenia zawodowe studenci rozpoczynali już na studiach? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w wywiadzie z Karoliną Bartczak-Jasiaczyk — kierowniczką Biura Karier AHE w Łodzi.

Czym jest Studenckie Biuro Karier w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?

Studenckie Biuro Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi jest certyfikowaną agencją zatrudnienia (nr 8238). Naszą misją jest pomoc studentom i absolwentom w stawianiu pierwszych kroków na rynku pracy. Mówiąc prościej, każda osoba, która przyjdzie do naszego biura, otrzyma ofertę pracy, by poza rozwojem edukacyjnym zdobywała doświadczenie zawodowe i miała możliwość zyskania finansowej niezależności.

Dlaczego tak ważne jest, żeby pierwsze doświadczenia zawodowe studenci rozpoczynali już na studiach?

Nowa rzeczywistość społeczna, gospodarcza i ekonomiczna, konkurencja na rynku pracy oraz wysoka stopa bezrobocia, sięgająca pod koniec maja 2014 roku w województwie łódzkim aż 13,2%, wymusza na młodych, uczących się ludziach podejmowanie dodatkowych aktywności.
Pracodawcy zwracają uwagę nie tylko na podstawowy profil wykształcenia, potwierdzony dyplomem czy certyfikatem, ale przede wszystkim na umiejętność praktycznego rozwiązywania problemów, otwartość umysłu i wysoki poziom umiejętności interpersonalnych. Warto również podejmować liczne staże i praktyki, pamiętając, że dobre referencje mogą być przepustką do otrzymania w przyszłości wymarzonego stanowiska pracy.

Na czym polega program “Studiuj & Pracuj” uruchamiany w tym roku w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?

Program „Studiuj & Pracuj” polega na zachęceniu studentów do łączenia przyjemnego z pożytecznym, czyli zdobywania wiedzy i podejmowania pracy zawodowej, dzięki czemu już od pierwszego roku studiów mają oni szansę zyskania niezależności finansowej. Najważniejsze wydaje się jednak to, iż im wcześniej studenci podejmą pracę i zaznajomią się z wymaganiami pracodawców, tym większe będą ich szanse na rynku pracy w przyszłości i większe prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Czy z programu “S&P” mogą skorzystać studenci wszystkich kierunków i wszystkich typów studiów?

Oczywiście. Z programu „S&P” mogą korzystać studenci wszystkich kierunków i wszystkich typów studiów. Nasze biuro posiada bowiem bardzo bogatą bazę ofert pracy, praktyk i staży, zaczynając od ofert pracy na pełny etat po umowy cywilnoprawne, prace weekendowe, a także — co należy podkreślić — oferty pracy zdalnej. Z ofert tych korzystają najczęściej studenci niepełnosprawni oraz studenci Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego. W naszym biurze każdy student, bez względu na typ studiów, znajdzie odpowiednią dla siebie ofertę zatrudnienia.

Co poza programem “S&P” ma do zaoferowania studentom w i ich przyszłym pracodawcom Biuro Karier Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?

Poza programem “S&P” oferujemy studentom pomoc w pisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listów motywacyjnych, biogramów zawodowych) i przygotowujemy ich do rozmowy kwalifikacyjnej. Pełnimy również funkcję diagnostyczno-doradczą — pomagamy w procesie planowania własnej kariery zawodowej oraz w określeniu swoich predyspozycji zawodowych. Kładziemy ogromny nacisk na współpracę z otoczeniem. Ściśle współpracujemy z firmami różnych branż. Promujemy najlepszych studentów wśród pracodawców oraz uczestniczymy w projektach rozwojowych wielu firm. Nasi studenci mają szansę zrealizować swoje pomysły i wdrażać rozwiązania w czyn.

Jakimi kanałami studenci informowani są o ofertach Biura Karier?

Oferty pracy oraz wszystkie aktualności związane ze szkoleniami, projektami czy aktywnościami skierowanymi do studentów umieszczane są na stronie Biura Karier AHE — www.bk.ahe.lodz.pl. Ponadto oferty pracy rozsyłane są do zarejestrowanych studentów drogą mailową, a także umieszczane w Wirtualnym Pokoju Studenta. Baza z aktualnymi ofertami dostępnymi dla wszystkich zainteresowanych znajduje się również w Biurze Karier Akademii, gdzie już teraz serdecznie zapraszam.

Czy studenci chętnie korzystają z pomocy Biura Karier?

Tak. Coraz więcej studentów korzysta z usług naszego biura, szczególnie w zakresie pomocy w znalezieniu pierwszej pracy czy napisaniu profesjonalnego CV i listu motywacyjnego. Studenci kierunków artystycznych przychodzą natomiast z prośbą o pomoc w stworzeniu własnego portfolio kariery bądź kreatywnego CV, a nawet wideo CV.

Jak Pani zdaniem pracodawcy oceniają absolwentów Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi?

Pracodawcy bardzo cenią sobie absolwentów Akademii. Dzięki metodzie projektowej i warsztatowej, którą prowadzone są zajęcia w AHE, studenci nabywają umiejętności najbardziej pożądanych przez pracodawców na rynku pracy. Są to przede wszystkim umiejętności twórczego i kreatywnego podejścia do rozwiązania problemu, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy pod presją czasu. Poza tym nasi studenci otrzymują referencje za wyjątkowe projekty i pomysły, co zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy.

Proszę podać pięć powodów, dla których student już na początku studiów powinien odwiedzić Biuro Karier w Akademii?

Po pierwsze, by otrzymać ofertę pracy, która pozwoli na finansowe uniezależnienie się od rodziców czy krewnych. Dalej — by przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne i poznać nowe, twórcze sposoby aplikacji na wybrane stanowisko pracy. Nasze biuro warto odwiedzić również, by uzyskać wsparcie i pomoc w zaplanowaniu własnej przyszłej kariery zawodowej, uzyskać informacje o aktualnościach na rynku pracy, poznać oczekiwania pracodawców i kompleksowo przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Więcej informacji o uczelni znajdziecie tutaj: Studia w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję