Studia na kierunku Studia śródziemnomorskie
W ramach Studiów Śródziemnomorskich słuchacze poznają kulturę krajów basenu Morza Śródziemnego w różnych jej przejawach, uczestniczą w wykładach monograficznych oraz specjalistycznych seminariach, które uwzględniają dzieje Śródziemnomorza od starożytności po wiek XXI. Studenci zdobywają szerokie kompetencje językowe na poziomie zaawansowanym, co umożliwia im również konwersatorium z zakresu komunikacji międzykulturowej, prowadzone w języku angielskim. Jeśli chciałbyś w przyszłości specjalizować się w historii tego regionu, koniecznie zapoznaj się z dalszą częścią artykułu!

W trakcie studiów:

Wybrane przedmioty na Studiach Śródziemnomorskich:
- Wstęp do studiów regionalnych
- Słowo w kulturze
- Modernizacja, globalizacja, cywilizacja: wybrane zagadnienia studiów nad kulturą (filozofia kultury)
- Dzieje Śródziemnomorza do końca wieku XVIII
- Wybrane zagadnienia z kultury regionów
- Audiowizualność w kulturze
- Dzieje Współczesnego Śródziemnomorza
- Metody badań kulturoznawczych

Po studiach:
Absolwenci Studiów Śródziemnomorskich posiadają niezbędne narzędzia do zrozumienia kultury danego regionu, niezwykle cenne również ze względu na wymogi rynku pracy. Umiejętności, jakie nabył absolwent Studiów Śródziemnomorskich umożliwiają mu podjęcie pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, sektorach usług, które wymagają dobrej znajomości języka i kultury krajów śródziemnomorskich.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->