Studia na uczelniach wojskowych (+test kompetencji)

Medycyna, prawo, zarządzanie, informatyka, a może psychologia? Polskie i zagraniczne uczelnie kuszą abiturientów szerokim wachlarzem dostępnych kierunków i specjalizacji. Na forach dyskusyjnych można znaleźć tysiące wypowiedzi osób, które już za kilka miesięcy będą musiały podjąć jedną z najważniejszych, życiowych decyzji: wybór kierunku studiów. Bardzo rzadko jednak można natrafić na słowa poświęcone studiom na uczelniach wojskowych i perspektywow zatrudnienia po ich ukończeniu. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu zagadnieniu…

Wybór studiów

Wybór kierunku studiów stanowi jedną z najważniejszych decyzji, którą człowiek musi podjąć w swoim życiu. Jeszcze do niedawna wybór odbywał się w oparciu o sprawdzoną i modną zasadę “studiuję to, co mnie interesuje”. Niestety, czasy się zmieniły, a wraz z nimi podejście do określenia ścieżki edukacyjnej. Czy w takim razie warto zastanawiać się nad studiami wojskowymi? Czy ukończenie jednej z wojskowych uczelni zapewni nam w przyszłości satysfakcjonującą pracę? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te pytania, to ten artykuł przybliży Cię do ich odnalezienia.

Wielu z Was zastanawia się teraz dlaczego nie znajdzie w tym artykule “gotowej odpowiedzi”. To proste – wybór studiów jest kwestią indywidualną i bezpośrednio związaną z Waszymi kompetencjami i zainteresowaniami. Studia wojskowe nie stanowią w tej materii żadnego wyjątku. Co w takim razie zyskacie dzięki lekturze tego artykułu? Pomocne informacje, dzięki którym wyrobicie sobie własne zdanie na temat studiów wojskowych. Potraktujcie ten artykuł jako źródło wiedzy, które pomoże Wam w samodzielnym odnalezieniu odpowiedzi na pytanie: Czy warto wybrać studia wojskowe?

Uczelnie wojskowe w Polsce

Na terenie Polski funkcjonują obecnie cztery uczelnie wojskowe oraz Wydział Wojskowo-Lekarski w ramach Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Gdzie można studiować?

 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Wojskowo-Lekarski z Oddziałem Fizjoterapii

Akademia Sztuki Wojennej, która powstała w wyniku przeorganizowania Akademii Obrony Narodowej, prowadzi studia studia licencjackie i magisterskie o profilu ogólno akademickim, doktoranckie i podyplomowe dla osób cywilnych w obszarach bezpieczeństwa i obronności.

Przyjęcie na studia nie wiąże się z powołaniem do służby wojskowej. Ukończenie studiów nie powoduje automatycznego uzyskania stopnia oficerskiego.

Reforma Polskich Sił Zbrojnych pociągnęła za sobą pewne zmiany kadrowe. W ich efekcie kadra zawodowa Sił Zbrojnych dzieli się obecnie na korpus oficerów zawodowych, korpus podoficerów zawodowych oraz korpus szeregowych zawodowych. Studia wojskowe I i II stopnia przeznaczone są dla osób, które po zakończeniu swojej ścieżki edukacji chcą związać swoją przyszłość z korpusem oficerskim.

Studia na uczelniach wojskowych

Polskie uczelnie wojskowe prowadzą studia na następujących poziomach:

 • Studia wojskowe (w trybie stacjonarnym);
 • Studia cywilne I stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);
 • Studia cywilne II stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);
 • Studia III stopnia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym);
 • Studia podyplomowe oraz kursy.

Co jednak można studiować na rodzimych uczelniach wojskowych? Wybór kierunków jest bardzo szeroki i każdy zapewne znajdzie coś dla siebie. W czym możemy wybierać?

 • Zarządzanie;
 • Bezpieczeństwo narodowe;
 • Inżynieria bezpieczeństwa;
 • Socjologia;
 • Informatyka;
 • Elektronika i telekomunikacja;
 • Energetyka;
 • Budownictwo;
 • Geodezja i kartografia;
 • Mechanika i budowa maszyn;
 • Lotnictwo i kosmonautyka;
 • Mechatronika;
 • Chemia;
 • Inżynieria materiałowa;
 • Fizyka techniczna;
 • Logistyka.

… i wiele więcej.

Na osoby, które już wcześniej ukończyły edukację, na jednym z następujących kierunków: Medycyna, Informatyka, Elektronika i telekomunikacja, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka,  czekają szkoły oficerskie. W ramach studium oficerskiego kandydaci na oficerów zawodowych zdobędą wiedzę i umiejętności, niezbędne do pełnienia obowiązków w ramach odpowiedniego korpusu osobowego. Dla przykładu: absolwenci Informatyki oraz Elektroniki i telekomunikacji zostaną przydzieleni do korpusu Łączności i Informatyki.

Korzyści związane z ukończeniem studiów wojskowych

Studia na uczelniach wojskowych pozwalają zdobyć nam nie tylko interesujące wykształcenie i dyplom licencjata, magistra lub inżyniera, ale również stopień oficerski (podporucznika). To właśnie dzięki niemu przyszłość mamy już praktycznie zapewnioną. W wojsku stawia się obecnie na wysokiej klasy specjalistów, którzy staną się wartościowym elementem jej struktur. Dlaczego? Wraz z biegiem lat zmieniła się specyfika potencjalnego pola walki. Obecnie specjalista z zakresu Informatyki jest tak samo cenny, jak dobrze wyszkolony żołnierz piechoty. Czy trzeba skończyć studia wojskowe żeby pracować w wojsku? Oczywiście, że nie. Cywilni pracownicy na stałe już wpisali się w obraz współczesnego Wojska Polskiego. Należy jednak pamiętać, że cywile podlegają zupełnie innym zasadom zatrudnienia. W związku z tym dodatki finansowe, które przyciągają wielu chętnych na żołnierzy zawodowych są w tym przypadku „niedostępne”. Na co może liczyć osoba po ukończonych studiach wojskowych lub studium oficerskim?

Wynagrodzenie podporucznika – 3800 zł. Dodatki – urlopowy (w wysokości 660 zł na każdego członka rodziny), dodatek mundurowy, dodatek za długoletnią służbę, nagrody za wzorowy przebieg służby, nagrody roczne (za pełnienie służby przez przynajmniej 6 miesięcy). Urlop w wymiarze 26 dni może być powiększony o dodatkowe 10 dni (tzw. urlop nagrodowy). Urlop okolicznościowy od 3 do 7 dni.

Czy warto pójść na studia wojskowe?

Na początku artykułu zaznaczyliśmy, iż nie znajdziecie tutaj gotowej odpowiedzi. Postaraliśmy się jednak przedstawić Wam tematykę studiów na uczelniach wojskowych jak najdokładniej. Wiecie już więc co możecie studiować, w jakim trybie i na jakich uczelniach. Poznaliście również korzyści z wyboru “ścieżki wojskowej” w swoim przyszłym życiu zawodowym.

Na nasze pytania, odnośnie studiów wojskowych, odpowiedział mjr mgr inż. Piotr Szczepański, Rzecznik Prasowy Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki. Jeśli zastanawiacie się nad wyborem wrocławskiej Szkoły Oficerskiej, to wywiad przez nas przeprowadzony będzie stanowił dla Was cenne źródło informacji na temat tej uczelni. Zapraszamy do lektury – Dlaczego warto pójść na studia wojskowe.

Autor: Miłosz Szkudlarski

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
 • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
 • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
 • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
 • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
 • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
 • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
 • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności