Studia na kierunku zdrowie publiczne. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Zdrowie publiczne to nowy kierunek studiów przygotowany w odpowiedzi na potrzeby rynku pracy oraz zapotrzebowanie społeczne. Kierunek powstał z myślą o przygotowaniu specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Nie każdy, kto zajmuje się chorobami jest medykiem. Istnieje cały szereg poważnych specjalności związanych z ochroną zdrowia, nie będących bezpośrednio powiązanymi z procedurami leczenia dolegliwości. Coraz liczniejsze choroby uwidaczniają się nie tylko na poziomie pojedynczych pacjentów, ale na poziomie całych społeczeństw. Wiedza o zagrożeniach zdrowia w takim właśnie ujęciu jest nadal znikoma. Problem chorób cywilizacyjnych, zawodowych, społecznych aspektów zagadnień medycznych, wykluczenia oraz statystycznego i demograficznego interpretowania współczesnych tendencji w zakresie ochrony zdrowia – to główne punkty zainteresowania studiów realizowanych na tym kierunku.

Rekrutacja na studia o kierunku zdrowie publiczne

Możliwość wyboru tego kierunku powinny rozważyć osoby, które zamierzają zdawać maturę z przedmiotów przyrodniczych, takich jak biologia, chemia, czy fizyka. Z pewnością przyda się w trakcie rekrutacji umiejętność posługiwania się językami obcymi. Oczywiście warto dopasować listę przedmiotów, które zamierzasz zdawać w trakcie egzaminu dojrzałości do wymagań rekrutacyjnych konkretnej uczelni. Wbrew pozorom, nie każda uczelnia ułatwia życie kandydatom! W niektórych wypadkach o jedno miejsce zmaga się bowiem nawet kilka osób.

Jak wygląda program studiów na kierunku zdrowie publiczne

Studenci pierwszego semestru poznają nie tylko wybraną przez siebie dziedzinę, ale także nowy sposób nauki, przyswajania wiedzy, uczestnictwa w zajęciach i w zasadzie nowego – studenckiego stylu życia. To wszystko sprawia, że już pierwsze tygodnie bywają przełomowe. Zamiast lekcji – wykłady, ćwiczenia, laboratoria i seminaria. Zakres wiedzy do zgłębienia jest ogromny, w grę wchodzą bowiem nie tylko przedmioty biologiczne i medyczne, ale także cały pakiet przedmiotów społecznych, takich jak socjologia, demografia, statystyka, nie wspominając o żywieniu człowieka, epidemiologii, czy przedmiotach ogólnoakademickich.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku zdrowie publiczne? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po kierunku zdrowie publiczne

Wiemy już, że nie każdy, kto zajmuje się chorobami jest lekarzem. Zapotrzebowanie na świetnie wykształconych specjalistów ds. zdrowia publicznego nie słabnie w branżach związanych z:

  • przemysłem farmaceutycznym;
  • administracją państwową;
  • samorządem terytorialnym;
  • opieką zdrowotną;
  • pomocą społeczną;
  • geriatrią.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję