Studia na kierunku wschodnioeuropejskim. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Słuchacz studiów wschodnioeuropejskich pozna specyfikę regionu Europy Wschodniej, a także terenów sąsiadujących, a więc ziem w przeszłości należących lub/i poddanych wpływom staropolskim i węgierskim oraz będących przedmiotem rywalizacji imperiów rosyjskiego/radzieckiego, niemieckiego, tureckiego i habsburskiego. To najlepszy wybór dla osób, które mają talent do nauki języków obcych, a także interesują się historią oraz kulturą Europy.

Jak wygląda program studiów na kierunku wschodnioeuropejskim?

Studenci kierunku wschodnioeuropejskiego przyswoją wiedzę z następujących dziedzin:

 • Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej,
 • Historii powszechnej najnowszej,
 • Systemów politycznych,
 • Stosunków międzynarodowych,
 • Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych,
 • Teorii polityki,
 • Ekonomii,
 • Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej,
 • Kompetencji językowych.
 • Geografii Europy Wschodniej
 • Dziejów Europy Wschodniej
 • Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich
 • Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych
 • Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej
 • Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej
 • Gospodarki w Europie Wschodniej
 • Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich
 • Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich
 • Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich
 • Podstawy badań humanistycznych i społecznych

Czynnikami decydującymi oraz uzasadniającymi uruchomienie specjalistycznych (unikatowych) studiów interdyscyplinarnych nad tym obszarem są:

 • specyfika dziejów w okresie nowożytnym i najnowszym;
 • zainteresowanie mocarstw podporządkowaniem tego regionu;
 • różnorodność kultur, religii i wyznań oraz języków wyjątkowo ważnej dla rozwoju komunikacji społecznej i stosunków międzynarodowych;
 • zamieszkiwanie przedmiotowych ziem przez bardzo liczne narody i grupy etniczne o różnym rodowodzie oraz etapie kształtowania własnej tożsamości;
 • skomplikowana tradycja państwowa;
 • złożoność uwarunkowań lokalnych determinujących sytuację poszczególnych ziem w warunkach globalizacji, integracji, regionalizacji;
 • zbieżność losów po upadku systemu biegunowego;
 • oryginalny charakter struktur społecznych, sfery prywatnej, aktywności gospodarczej, ładu aksjologicznego i przestrzeni publicznej.

Program nauczania obejmuje m.in.:

 • Wiedzy o kulturze, sztuce i literaturze w Europie Wschodniej,
 • Historii powszechnej najnowszej, Systemów politycznych,
 • Stosunków międzynarodowych,
 • Wiedzy o społeczeństwie, strukturach i procesach społecznych,
 • Teorii polityki, Ekonomii,
 • Wiedzy o narodach i problemach etnicznych w Europie Wschodniej,
 • Kompetencji językowych

Treści kształcenia w zakresie:

 • Geografii Europy Wschodniej,
 • Dziejów Europy Wschodniej,
 • Wiedzy o systemach prawnych w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Europy Wschodniej w stosunkach międzynarodowych,
 • Stosunków politycznych w państwach Europy Wschodniej,
 • Wiedzy o religiach i związkach wyznaniowych w Europie Wschodniej,
 • Gospodarki w Europie Wschodniej,
 • Administracji publicznej w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Polityki zagranicznej państw wschodnioeuropejskich,
 • Polityki wewnętrznej w państwach wschodnioeuropejskich,
 • Podstawy badań humanistycznych i społecznych

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku wschodnioeuropejskim. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku wschodnioeuropejskim:

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach ukierunkowanych na współpracę z krajami Europy Wschodniej, w organizacjach pozarządowych, w administracji publicznej na wielu szczeblach.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję