Studia na kierunku ratownictwo medyczne. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Ratownictwo medyczne jest stosunkowo nową gałęzią systemu ochrony zdrowia w Polsce. Powstanie tego sektora nie powinno dziwić, jeżeli weźmie się pod uwagę postępującą specjalizację zawodów medycznych. Warto zauważyć, że nie wszyscy lekarze są dobrze przygotowani do realizowania zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę dynamiczny rozwój tej dziedziny. Powyżej wymienione czynniki okazały się decydujące, gdy projektowano kształt obecnego systemu ratowniczego w Polsce.

Profil kandydata na ratownictwo medyczne

Osoba, która w szkole średniej decyduje się, by kandydować na studia w zakresie ratownictwa medycznego, powinna postawić sobie bardzo jasno określone cele. Nauka biologii i zdobycie jak najwyższej oceny na rozszerzonym egzaminie maturalnym z tego przedmiotu jest najważniejszym z nich. Warto także poświęcić czas na naukę języka obcego.

Jak wygląda program studiów na ratownictwie medycznym

Gdy zapytać przeciętnego człowieka, jakie są najtrudniejsze studia, wymieni z pewnością jednym tchem prawo i medycynę, mając na myśli kierunek lekarski. Niestety podobne oceny bardzo rzadko towarzyszą innym kierunkom związanym z ochroną zdrowia. Farmacja, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne funkcjonują w świadomości większości ludzki, jak łatwiejsze wersje kierunku lekarskiego. Już pierwszy rzut oka na program studiów, pozwala zauważyć, że lista przedmiotów, ilość zajęć, obowiązkowych praktyk oraz obowiązki studenta są imponujące. Oto przykładowa lista wybranych przedmiotów, realizowanych na ratownictwie medycznym:

  • intensywna terapia;
  • farmakologia;
  • anatomia;
  • kwalifikowana pierwsza pomoc;
  • medycyna ratunkowa;
  • toksykologia.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku ratownictwo medyczne? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku ratownictwo medyczne

Szukanie pracy w zawodzie ratownika medycznego nie zawsze okazuje się łatwym wyzwaniem. Z jednej bowiem strony istnieje dużo placówek medycznych, które gotowe są zapłacić wiele, by zapewnić odpowiednią obsadę ambulansom, z drugiej zaś strony niekoniecznie muszą się one znajdować akurat w miejscu, w którym szukasz pracy.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.