Studia na kierunku przyroda. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek przyroda to unikalny i bardzo atrakcyjny kierunek studiów promujący kształcenie interdyscyplinarne, idealny dla osób pragnących rozwijać predyspozycje badawcze i zdobyć zintegrowaną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych. Studia kształtują umiejętność krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów przyrodniczych oraz pracy indywidualnej i zespołowej. Studia oferują szeroką interdyscyplinarną wiedzę z zakresu biologii, geografii, oceanografii, chemii, fizyki oraz matematyki, dlatego najlepszymi kandydatami na te studia będą osoby z umysłem ścisłym.

Jak wygląda program studiów na przyrodzie?

Program kształcenia obejmuje przedmioty podstawowe, kierunkowe i specjalizacyjne, m.in.:

  • biochemia z elementami biotechnologii,
  • geograficzne systemy informacyjne,
  • hydrologia i oceanografia,
  • kształtowanie i ochrona środowiska,
  • edukacja ekologiczna,
  • edukacja morska,
  • podstawy socjologii.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku przyroda. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku przyroda:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych. Zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek oraz podstawowe procesy zachodzące w przyrodzie. Ukończone studia pozwalają na zatrudnienie w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, instytucjach związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska przyrodniczego, a także w szeroko podjętym obszarze edukacji ekologicznej. Po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej absolwent posiada kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela przyrody w szkole podstawowej oraz biologii i geografii w gimnazjum.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję