Site logo

Studia na kierunku papiernictwo i poligrafia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Student studiów na kierunku papiernictwo i poligrafia zdobywają podstawową wiedzę z zakresu technologii papiernictwa i poligrafii oraz maszyn papierniczych i poligraficznych, a także opanowują wiedzę i umiejętności w zakresie zaawansowanych technologii oraz metod badania procesów i eksploatacji maszyn. Program studiów obejmuje blok przedmiotów podstawowych (głównie ścisłych), a także przedmiotów dodatkowych. Jest to niezwykle wąska dziedzina wiedzy, dlatego zanim wybierzesz te studia koniecznie zapoznaj się z programem studiów oraz realizowanymi przedmiotami.

Papiernictwo i poligrafia – co to za studia?

W trakcie studiów do wyboru jest jedna ze specjalności, albo dotycząca maszyn poligraficznych albo dotycząca papiernictwa. Na specjalizacji dotyczącej maszyn zdobywasz wiedzę zarówno z serwisu, jak i z budowy parków maszynowych, zaś na specjalizacji dotyczącej papiernictwa, jako student uczysz się jak rozpoznawać różne rodzaje papieru, ich gramaturę, spulchnienie i strukturę włókien oraz poszczególne formaty.

Prepress

Podczas studiów zdobędziesz wiedze na temat przygotowania do druku, głównie w formie cyfrowej :

 • CTP – w drukarniach dziełowych, takich jak druk książek na maszyny offsetowe (CTP – computer to plate),
 • DTP – w drukarniach korzystających z cyfrowego parku maszynowego (digital-to-print DTP).

Druk

Zdobędziesz wiedzę związaną z technologiami druku na różnych materiałach. Nie tylko na papierze, ale i na tworzywie sztucznym, szkle, metalu.

Introligatornia

Nauczysz się technik introligatorskich, takich jak falcowanie (składanie), zbieranie, zszywanie i klejenie, oprawianie i konfekcjonowanie (przygotowanie do sprzedaży i utrakcyjnienie produktów).

Papiernictwo

Nauczysz się technologii stosowanych w przemyśle celulozowo-papierniczym i przetwórstwa papierniczego.

Przykładowe przedmioty

Student na kierunku papiernictwo i poligrafia zdobywa wiedzę na przedmiotach typu:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika,
 • elektrotechnika i elektronika,
 • ekonomia i prawo pracy.
 • maszyny papiernicze i poligraficzne,
 • metrologia papiernictwa i poligrafii,
 • fizykochemiczne podstawy papiernictwa i poligrafii,
 • automatyzacja procesów papierniczych i poligraficznych,
 • technologia papiernictwa i poligrafii.

Gdzie studiować?

Kierunek poligrafia i papiernictwo możesz studiować na uczelniach politechnicznych. Warto pytać i relacje z pracodawcami z branży wydawniczej, poligraficznej, celulozowo-papierniczej i przetwórstwa papieru. Także o możliwości nabywania kompetencji w praktyce – w uczelnianych laboratoriach, drukarniach oraz w firmach partnerskich tych branż.

Program studiów na uczelniach

Jeśli interesuje ciebie kierunek papiernictwo i poligrafia sprawdź koniecznie propozycję różnych uczelni, które go prowadzą.

Co po studiach?

Jako absolwent kierunku papiernictwo i poligrafia jesteś inżynierem przygotowanym do rozwiazywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu technologii celulozowo-papierniczej, poligraficznej i przetwórczej oraz budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń papierniczych, przetwórczych i poligraficznych. Jesteś gotowy do wykonywania pracy zawodowej w przemyśle papierniczym i poligraficznym oraz przemysłach pokrewnych. Posiadasz umiejętności zarówno obsługi, jak i serwisu maszyn poligraficznych, dlatego jesteś atrakcyjnym kandydatem na stanowisko kierownika utrzymania ruchu w drukarni.

Zawody poligraficzne

Po kierunku papiernictwo i poligrafia możesz liczyć na oferty pracy związane z takimi stanowiskami w branży drukarskiej i wydawniczej, jak:

 • technolog produkcji,
 • kierownik utrzymania ruchu w drukarni,
 • kierownik produkcji w drukarni, wydawnictwie,
 • kierownik działu druku,
 • kierownik działu introligatornia,
 • kierownik działu przygotowania druku – prepress, CTP, DTP,
 • menadżer wyższego szczebla firmy z branży poligraficznej.

Zawody papiernicze

Po kierunku papiernictwo i poligrafia możesz liczyć na oferty pracy związane z takimi stanowiskami w branży drukarskiej, jak:

 • technolog produkcji,
 • kierownik utrzymania ruchu w papierni,
 • menadżer w branży celulocowo-papierniczej.

Praca w branży poligraficznej i przemyśle papierniczym

Będąc absolwentem tak wyszukanego i specjalistycznego kierunku znajdziesz pracę w:

 • w drukarniach dziełowych, cyfrowych i wielkoformatowych,
 • w firmach papierniczych zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej,
 • w wydawnictwach, na stanowiskach zlecających produkcję,
 • w działach utrzymania ruchu maszyn poligraficznych,
 • laboratoriach branżowych,
 • zakładach produkcyjnych przemysłu papierniczego i poligraficznego oraz przemysłów pokrewnych,
 • zakładach wytwarzających i remontujących maszyny papiernicze i poligraficzne,
 • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu papiernictwa i poligrafii.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Zawód: Prawnik

Prawnik to zawód, który kojarzy się nam z prestiżem, wysokimi zarobkami, uznaniem społecznym i wspaniałą karierą. To jednak nie jest pełny obraz kariery w świecie

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję