Studia na kierunku okcydentalistyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek okcydentalistyka zajmuje się specyfiką kultury zachodniej (film, malarstwo, gospodarka, nauka, prawo). Studiując ten kierunek poznacie historię (z czasami geograficznej ekspansji czy sporami filozofów o kształt nowoczesności) i kulturę cywilizacji zachodu. Dowiecie się o współczesnych problemach (np. tolerancji i multikulturalizmie, młodzieżowych kontestacjach i muzyce popularnej). Jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką i przewiduje interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura.

Jak wygląda program studiów na kierunku okcydentalistyka?

Przedmioty i bloki tematyczne realizowane na okcydentalistyce:

  • pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie,
  • interpretacja i krytyka źródeł historycznych,
  • elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki,
  • antropologia społeczna i kulturowa,
  • sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu,
  • konsekwencje przewrotów technologicznych,
  • nadzieje i rozczarowania nowoczesności,
  • rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku,
  • recepcja i analiza dzieł sztuki,
  • filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku okcydentalistyka. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku okcydentalistyka:

Po ukończeniu kierunku okcydentalistyka można znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalno-oświatowych, w szeroko pojętym obszarze kultury i sztuki, jako animator kultury lub dziennikarz.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Historia, archeologia
Redakcja Studia.pl

Zawód: Historyk

Historyk nieodzownie kojarzy się nam z nauczycielem historii zatrudnionym w szkole podstawowej, gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę, że historycy znajdują pracę

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję