Studia na kierunku oceanografia. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Kierunek studiów o charakterze interdyscyplinarnym, integruje wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych z naukami ścisłymi, jednym słowem łączy zagadnienia z pogranicza biologii, meteorologii, fizyki, geofizyki. Oceanografia zajmuje się badaniem zjawisk zachodzących w oceanach. Na oceanografii studiują osoby, które interesują się procesami zachodzącymi w morzu, biologią organizmów morskich, czy też ochroną środowiska morskiego. Będąc już na studiach, możemy wybierać wśród kilku specjalności: oceanografia biologiczna, fizyczna, chemiczna i geologia morza.

Jak wygląda program studiów na oceanografii

Student oceanografii zdobywa wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i nauk o morzu oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Podczas kształcenia na kierunku oceanografia studenci mogą korzystać z zaplecza laboratoryjnego i naukowo-badawczego, dzięki temu możliwe jest efektywne przekazywanie najświeższej wiedzy oraz praktycznych umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania środowiskiem Morza Bałtyckiego i zrównoważonego wykorzystania jego zasobów.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiowaniu oceanografii? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku oceanografia

Absolwenci oceanografii mogą podjąć pracę przede wszystkim w instytutach naukowo-badawczych, zajmujących się problematyką morską, w placówkach zajmujących się ochroną środowiska morskiego i strefy przybrzeżnej morza. Zatrudnienie znajdą również w różnorodnych urzędach administracji rządowej i samorządowej. Po studiach Oceanograficznych można starać się także o pracę za granicą m.in. w morskich instytutach badawczych, gdyż Polacy mają tam opinię wykwalifikowanych oceanografów.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję