Studia na kierunku lotnictwo. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Profil kandydata na kierunek lotnictwo

Kierunek przeznaczony jest dla osób wiążących swą przyszłość z naziemnymi strukturami lotniczymi. Kandydaci na pilotów raczej nie mają tu czego szukać, no chyba że pasji swojej będą oddawać się w czasie wolnym. Od osób zainteresowanych studiowaniem lotnictwa oczekuje się analitycznego umysłu, dobrego opanowania przedmiotów ścisłych oraz umiejętności twórczego myślenia. Studia mają charakter teoretyczny. Studenci nabywają umiejętności pozwalające profesjonalnie zarządzać zarówno lotnictwem cywilnym, jak i wojskowym.

Jak wygląda program studiów na kierunku lotnictwo?

Szczególny nacisk kładzie się na zagadnienia z dziedziny obronności, zarządzania, bezpieczeństwa państwa oraz struktury i funkcjonowania lotnictwa. Studenci przyswoją także podstawową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych oraz ścisłych, między innymi matematyki czy fizyki. Poznają budowę maszyn i ich eksploatację. Nabędą wiele unikatowych umiejętności. Uczą się funkcjonować w bardzo zmiennym środowisku cywilnym i wojskowym. Nabywają umiejętności pozwalających sprawnie i skutecznie zarządzać systemem lotnictwa cywilnego i wojskowego w Polsce. A w razie potrzeby diagnozować problemy, z którymi boryka się polskie lotnictwo i skutecznie je rozwiązywać. Dużym atutem osób studiujących na tym kierunku okaże się także doskonała znajomość języka angielskiego. Nacisk kładziony na naukę języków obcych przynosi wymierne korzyści w postaci zagranicznych staży czy lepszych miejsc pracy. Ogólna i specjalistyczna wiedza oraz szczególne umiejętności sprawią, że absolwenci kierunku lotnictwo zyskają dużą wartość na rynku pracy.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku lotnictwo. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy absolwenta po kierunku lotnictwo

Absolwenci posiadają też bardzo szeroką wiedzę na temat obronności, dlatego są w stanie błyskawicznie reagować w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu państwa. Dodatkowym elementem umożliwiającym podniesienie swych kwalifikacji i sprawdzenia się w środowisku pracy są praktyki zawodowe. Doskonale przygotowują przyszłych adeptów do wykonywania bardzo odpowiedzialnej pracy. Studenci zdobywają teoretyczne podstawy w obszarze nauk społecznych. Na absolwentów lotnictwa czeka odpowiedzialna praca w urzędach i organizacjach lotniczych czy też w portach lotniczych, przy obsłudze urządzań wspierających i sterujących lotem. Kreatywność oraz doskonałe opanowane umiejętności planowania i zarządzania pozwolą wielu osobom spełnić się na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w resorcie obrony narodowej oraz instytucjach lotnictwa cywilnego i wojskowego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.