Studia na kierunku Inżynieria medyczna

Studia na kierunku Inżynieria medyczna to bardzo dobra droga do zdobycia solidnego wykształcenia i umiejętności wysoko ocenianych na rynku pracy. Inżynierią medyczną z pewnością zainteresują się osoby gotowe wspierać wykwalifikowaną służbę medyczną nowoczesnym sprzętem medycznym. Uruchomienie takiego kierunku studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w branży medycznej. Lekarze różnych specjalizacji leczą pacjentów za pomocą skomplikowanych urządzeń, które ktoś musi zaprojektować, obsługiwać lub serwisować. Inżynierowie medyczni za to właśnie mają być odpowiedzialni.

Studia na kierunku Inżynieria medyczna to bardzo dobra droga do zdobycia solidnego wykształcenia i umiejętności wysoko ocenianych na rynku pracy. Inżynierią medyczną z pewnością zainteresują się osoby gotowe wspierać wykwalifikowaną służbę medyczną nowoczesnym sprzętem medycznym. Uruchomienie takiego kierunku studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie w branży medycznej. Lekarze różnych specjalizacji leczą pacjentów za pomocą skomplikowanych urządzeń, które ktoś musi zaprojektować, obsługiwać lub serwisować. Inżynierowie medyczni za to właśnie mają być odpowiedzialni.

Sprawdź też studia na kierunku inżynieria biomedyczna.

W trakcie studiów:

Rekrutacja odbywa się na zasadzie konkursu świadectw maturalnych. Przedmioty “punktowane” to matematyka oraz fizyka. Największą szansę na rozpoczęcie nauki mają osoby, które zdawały maturę z tych przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz posiadają wystarczającą wiedzę z przedmiotów ścisłych. Od kandydatów na studia oczekuje się dodatkowo otwartego, kreatywności, cierpliwości, konsekwencji w działaniu, a także wysoko rozwiniętych kompetencji komunikacyjnych, także w języku obcym. Przyszli inżynierowie medyczni uczyć się będą na uczelniach technicznych. Nauka potrwa trzy i pół roku, a zwieńczy ją zdobycie tytułu inżyniera. Kandydaci na studia magisterskie dostaną szansę kontynuowania nauki na uczelniach technicznych, na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną. Przyszli inżynierowie medyczni poświęcą czas na naukę przedmiotów ścisłych, w szczególności matematyki oraz fizyki. Wysoki poziom wiedzy w tych specjalnościach ułatwi przyswojenie treści wykładanych w czasie trwania studiów akademickich. Kandydaci na inżynierów zdobędą umiejętności pozwalające tworzyć zaawansowaną aparaturę wykorzystywaną w medycynie choćby do ratowania życia pacjentom. Studenci inżynierii medycznej nabiorą też doświadczenia w praktycznym zastosowaniu nowoczesnych technologii. Ich praca w dużej mierze przyczyni się do poprawy zdrowia chorych i będzie mogła pchnąć medycynę na nowe tory. O właściwy poziom edukacji zadba dobrze wykształcona kadra nauczycieli akademickich, ekspertów w swej dziedzinie wiedzy oraz bogate zaplecze dydaktyczne. Lektoraty z języka obcego umożliwią nabycie niezbędnych umiejętności lingwistycznych, podobnie jak spotkania z gronem rówieśników z innych krajów.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku inżynieria medyczna? Sprawdź ofertę uczelni.

Po studiach:

Na absolwentów Inżynierii medycznej czeka praca w koncernach produkujących lub handlujących aparaturą medyczną. Byli studenci tego kierunku znajdą zatrudnienie i możliwość rozwoju w instytucjach badawczo-rozwojowych. Duże grono specjalistów po inżynierii medycznej zasili placówki zdrowotne, zaopatrzone w sprzęt medyczny najnowszej generacji. Adepci Inżynierii medycznej z powodzeniem sprawdzą się w roli wykładowców w ośrodkach akademickich w Polsce i poza jej granicami.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.