Studia na kierunku fizyka medyczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Fizyka medyczna to kierunek studiów łączący fizykę i medycynę. Studia fizyki medycznej umożliwiają zapoznanie się z metodami fizyki stosowanymi w diagnostyce i terapii medycznej.

Jak wygląda program studiów na fizyce medycznej?

W trakcie studiów żak ma możliwość pogłębić swoją wiedzę z:

 • nauk medycznych,
 • anatomii,
 • fizjologii,
 • statystyki medycznej,
 • technik radiacyjnych
 • dozymetrii.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku fizyka medyczna? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku fizyka medyczna

Absolwent fizyki medycznej jest przygotowany do pracy w:

 • pracowniach diagnostyki obrazowej,
 • zakładach diagnostyki i terapii radiacyjnej w szpitalach oraz specjalistycznych klinikach,
 • pracowniach elektrofizjologii oraz holterowskich (monitorowania EKG),
 • laboratoriach farmaceutycznych,
 • firmach: producenci i dystrybutorzy wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego,
 • centrach diagnostyki i terapii laserowej,
 • placówkach dydaktycznych o charakterze medycznym,
 • ośrodkach naukowych i badawczych w kraju oraz zagranicą.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.