Site logo

Studia na kierunku filologia ukraińska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Filologia jako kierunek studiów jest doskonałym wyborem dla tych kandydatów, którzy interesują się światem w szerszej perspektywie. Studia na tym kierunku to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii, literatury i obyczajów. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik.

Profil kandydata na filologię ukraińską

Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii. Idealny kandydat to ten, który posiada już umiejętności w dziedzinie danego języka (oprócz kandydatów na studia językowe dla początkujących) i jest ciekawy kraju, z którego dany język pochodzi. Potencjalny kandydat musi sam ocenić swoje zdolności w dziedzinie nauki języka, które można zaobserwować już na poziomie szkoły podstawowej.

Jak wygląda program studiów na filologii ukraińskiej?

Przedmioty wspólne dla większości filologii to:

  • gramatyka opisowa,
  • gramatyka praktyczna języka,
  • gramatyka kontrastywna (porównująca język obcy z ojczystym),
  • praktyczna nauka języka (obejmująca pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie),
  • fonetyka,
  • metodyka nauczania i emisja głosu (na kierunkach nauczycielskich),
  • literatura i historia danego obszaru językowego,
  • historia literatury,
  • językoznawstwo,
  • pedagogika, socjologia, psychologia, filozofia i kulturoznawstwo.

Większość filologii prowadzi także lektorat z drugiego języka obcego w mniejszym wymiarze godzin.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia ukraińska. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia ukraińska:

Absolwenci filologii mogą pracować jako nauczyciele języka, tłumacze, copywriterzy, korektorzy i redaktorzy w wydawnictwach, specjaliści ds. komunikacji na przykład w placówkach dyplomatycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Biznes elektroniczny

Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) jest powszechnie wykorzystywana we wszystkich nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach. Celem zajęć prowadzonych w ramach biznesu elektronicznego jest przygotowanie studentów do prowadzenia

Czytaj więcej »

Administracja publiczna

Celem studiów o profilu administracja publiczna jest wykształcenie kadry wyspecjalizowanej w organizowaniu i koordynowaniu działań oraz gospodarowaniu własnością w sektorze publicznym państwa. Zdobyte podstawy prawne

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję