Studia na kierunku filologia norweska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Język norweski wywodzi się z grupy skandynawskich języków germańskich. Studia oferują poznawanie obcej kultury od wewnątrz, a nauka języka wsparta jest rozległą wiedzą w zakresie historii, kultury, literatury, edukacji, nauki o współczesnych społeczeństwach skandynawskich, politycznych systemach parlamentarnych pod kątem profilu studenta zbliżonego do wysokich kompetencji translatorskich.

Table Of Contents

Jak wygląda program studiów na filologii norweskiej:

Podczas studiów żacy zdobywają wiedzę z zakresu podstaw translatoryki, słownictwa specjalistycznego, tłumaczenia ustnego, przekładów literackich. Samodzielną grupę przedmiotów stanowią historie literatur skandynawskich, poprzedzone wstępem do nauki o literaturze.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia norweska? Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia norweska:

Absolwent ma językowe, translatorskie, medialne i kulturowe kompetencje do współpracy z mediami, czasopismami, organizacjami imprez, firmami reklamowymi, instytucjami kultury, do pomocy w planowaniu poczynań administracyjnych, a także w edukacji i biznesie. Wiedza i umiejętności wyniesione ze studiów pomagają w działalności na rzecz integracji Polski z Europą oraz w ramach regionu Morza Bałtyckiego.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję