Studia na kierunku filologia niderlandzka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na filologii niderlandzkiej to przede wszystkim studia kulturoznawcze z dużym naciskiem na naukę języka obcego. Związane są z intensywną nauką języka niderlandzkiego od podstaw, poznawaniem jego gramatyki, a także wykorzystaniem praktycznym. Umożliwiają poznanie i interpretację zjawisk kulturowych Belgii, Holandii, a także terenów zamorskich, takich jak Antyle, czy Surinam.

Jak wygląda program studiów na filologii niderlandzkiej?

Przedmioty, przez które przebrnie student filologii niderlandzkiej to teoria literatury, wstęp do językoznawstwa niderlandzkiego, łacina, historia filozofii, języka niderlandzkiego oraz literatury i języków germańskich. Praktyczna znajomość języka niderlandzkiego to główne zadanie z jakim zmierzyć się muszą studenci filologii niderlandzkiej.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia niderlandzka. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia niderlandzka:

Potencjalne miejsca zatrudnienie filologa niderlandzkiego to stanowisko nauczyciela języka niderlandzkiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Ponadto czeka na niego miejsce w instytucjach administracji publicznej, placówkach dyplomatycznych, kulturalnych i w mediach oraz przedsiębiorstwach komercyjnych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.