Studia na kierunku filologia klasyczna. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Filologia to umiłowanie słów, języka. Naszą charakterystykę studiów zaczynamy od analizy źródłosłowu, ponieważ studia w zakresie filologii klasycznej to studia językowe poświęcone grece i łacinie. Panuje powszechne przekonanie, że oba te języki należą do martwych. Nic bardziej błędnego! Zarówno greka, jak i łacina żyją w kulturze, innych językach, mentalności i świadomości europejczyków. Studiowanie filologii klasycznej to nie tylko nauka języków. W trakcie studiów zdobywa się też wiedzę o greckiej i rzymskiej literaturze, kulturze, zwyczajach i historii.

Jak wygląda program studiów na filologii klasycznej?

Starożytny świat klasyczny pełen jest zagadek i tajemnic. Stosunkowo dobrze znamy najpopularniejsze języki starożytne, wśród których niewiele jest białych plam, przynajmniej w zakresie filologii greckiej i łacińskiej. Do naszych czasów przetrwały liczne zabytki językowe świata antycznego, dlatego materiałów badawczych dla filologów klasycznych raczej nie może zabraknąć.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia klasyczna. Sprawdź ofertę uczelni

Praktyka i teoria na kierunku filologia klasyczna

Czy takie studia mogą być przydatne? Odpowiedź na to pytanie najlepiej poprzedzić krótką analizą. Świat, w którym żyjemy zarówno językowy, jak i kulturowy stanowi rezultat ewolucji świata starożytnego. Dlatego w jakimś sensie jesteśmy potomkami starożytnych Greków i Rzymian. Gruntowna znajomość tego dziedzictwa z oczywistych względów jest także głębokim rozumieniem świata współczesnego i współczesnej mowy, zwłaszcza języków romańskich, takich jak francuski, włoski czy hiszpański lub portugalski. Trzeba też dodać, że greka i łacina to języki cechujące się wysokim poziomem ustrukturyzowania i zgodności z zasadami logiki. Co to oznacza? Oba te języki zdolne są wyrażać myśli, w sposób niezwykle precyzyjny i jednoznaczny. Wydaje się, że współczesna mowa utraciła bezpowrotnie tę zdolność, dlatego nauka greki i łaciny kształtuje umysł, wspomaga proces poprawnego wysnuwania wniosków z przesłanek oraz doskonali różne sposoby językowej ekspresji. Oczywiście nie pozostaje to bez wpływu na lingwistyczne umiejętności w zakresie języka ojczystego. Bez wątpienia, studia te rozwijają intelekt, warsztat pisarski, świadomość kulturową i ogólne kompetencje językowe.

Perspektywy pracy po filologii klasycznej

Zastanawiając się nad miejscem filologa klasycznego na rynku pracy trzeba postawić pytanie, kto chciałby płacić osobie obdarzonej wyżej opisanymi umiejętnościami? Można znaleźć kilka sektorów rynku, w których pojawia się zainteresowanie absolwentami filologii:

  • szkolnictwo publiczne;
  • szkolnictwo niepubliczne (prywatne, elitarne szkoły zapewniające klasyczne wykształcenie swoim podopiecznym);
  • uczelnie (nadal na wielu kierunkach obowiązkowy jest lektorat z języka łacińskiego);
  • wydawnictwa;
  • media specjalistyczne;
  • ośrodki tłumaczeń specjalistycznych;
  • redakcje branżowych czasopism naukowych.

Trzeba przyznać, że wyodrębnione tu potencjalne miejsca pracy nie zapewniają zbyt wielu etatów. Warto jednak zauważyć, że Filologia klasyczna to studia, które nie są wybierane zbyt często i prawdopodobieństwo dużego przesycenia rynku pracy ekspertami od greki i łaciny jest raczej niewielkie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.