Studia na kierunku filologia francuska. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Studia na kierunku filologia francuska to nie tylko nauka języka, to także możliwość poznania unikalnej tradycji i kultury danego kraju, jego historii i literatury. Wszystkie te pozajęzykowe aspekty są niezbędne, aby skutecznie komunikować się z ludźmi pochodzącymi z danej kultury, a język służy nam wtedy jako łącznik. Potencjalny kandydat musi sam ocenić swoje zdolności w dziedzinie nauki języka, które można zaobserwować już na poziomie szkoły podstawowej. Ktoś, kto miał trudności z przyswajaniem słówek, czy reguł gramatycznych raczej nie poradzi sobie też na filologii.

Jak wygląda program studiów na filologii francuskiej?

Idealny kandydat to ten, który posiada już umiejętności w dziedzinie danego języka (oprócz kandydatów na studia językowe dla początkujących) i jest ciekawy kraju, z którego dany język pochodzi.

Przedmioty wspólne dla większości filologii to:

 • gramatyka opisowa,
 • gramatyka praktyczna języka,
 • gramatyka kontrastywna (porównująca język obcy z ojczystym),
 • praktyczna nauka języka (obejmująca pisanie, czytanie, mówienie i słuchanie),
 • fonetyka,
 • metodyka nauczania i emisja głosu (na kierunkach nauczycielskich),
 • literatura i historia danego obszaru językowego,
 • historia literatury,
 • językoznawstwo,
 • pedagogika,
 • socjologia,
 • psychologia,
 • filozofia
 • kulturoznawstwo.

Większość filologii prowadzi także lektorat z drugiego języka obcego w mniejszym wymiarze godzin.

Porównaj ofertę uczelni

Myślisz o studiach na kierunku filologia francuska. Sprawdź ofertę uczelni

Perspektywy pracy po studiach na kierunku filologia francuska:

Absolwenci filologii mogą pracować jako nauczyciele języka, tłumacze, copywriterzy, korektorzy i redaktorzy w wydawnictwach, specjaliści ds. komunikacji na przykład w placówkach dyplomatycznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję