Studia na kierunku elektronika. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy.

Dawniej sygnały bębnowe, nieco później gołębie pocztowe i listy – dziś komunikacja to przede wszystkim telefon komórkowy i Internet. Pamiętacie historię maratonu? Gość przebiegł sprintem 40 km, żeby powiadomić Ateńczyków o zwycięskiej bitwie i przestrzec rodaków przed zbliżającym się niebezpieczeństwem. Wyobraźcie sobie zatem, jak spektakularnym sukcesem XVIII w. była semaforowa transmisja wiadomości: 36 znaków na odległość 192 km w jedyne 32 minuty. Gołębiowi pocztowemu (w zależności, jak grubiutkiemu) pokonanie takiego dystansu zajmowało około 144 minuty. Jak to zestawić z obecną możliwością umieszczenia w czasie rzeczywistym różnorakich zdjęć, filmików, tekstów w jednej fali wiadomości?

Elektronika – jakie to studia?

Elektronika jest nauką techniczną, zajmującą się obsługą, konstruowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych, przyrządów pomiarowych, aparatury medycznej, sprzętu powszechnego użytku jak np. telewizory, monitory, radioodbiorniki, telefony komórkowe czy komputery. Kierunek ten rozwija się bardzo intensywnie i nie ma już dziedziny przemysłu, która nie opierałaby się na elektronice. Podstawowe znaczenie ma ona w: telekomunikacji, informatyce, automatyce, astronomii, medycynie. Studia na tym kierunku przewidziane są raczej dla osób z umysłami ścisłymi, które są gotowe na kierunek trudny, ale dający dużą szansę na zatrudnienie po jego ukończeniu.

Inżynierskie

Inżynier elektronik – studia trwają zazwyczaj 3,5 roku (7 semestrów) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Magisterskie

Dwuletnie studia uzupełniające (4 semestry).

Jak wygląda program studiów na elektronice?

Podczas studiów na elektronice słuchacz nabywa umiejętności użytkowania i wytwarzania nowoczesnych systemów w elektronice i telekomunikacji (telefonia komórkowa, cyfrowe centrale telefoniczne, multimedialne zastosowania internetu, przetwarzanie obrazów), profesjonalnego zastosowania światłowodów, komputerowego projektowania układów i systemów elektronicznych, zarządzania i administrowania sieciami informacyjnymi, swobodnego poruszania się w aktualnych systemach operacyjnych, prowadzenia działalności zawodowej w zakresie użytkowania i wytwarzania nowoczesnych urządzeń oraz systemów, projektowania układów i systemów elektronicznych wspomaganych technikami komputerowymi.

Porównaj kierunki elektroniki

Myślisz o studiowaniu elektroniki. Sprawdź ofertę uczelni.

Perspektywy pracy po studiach na kierunku elektronika:

Absolwenci elektroniki mogą znaleźć miejsca pracy w instytutach naukowo-badawczych, w działach informatyczno-technicznych takich pracodawców jak banki, operatorzy telefonii, firmy ubezpieczeniowe, konsultingowe oraz w firmach zajmujących się tworzeniem i sprzedażą oprogramowania.

 • projektant, wykonawca i tester układów elektronicznych (analogowych i cyfrowych) z wykorzystaniem najnowszych systemów i metod projektowania i diagnostyki,
 • wyspecjalizowany serwisant nowoczesnych urządzeń opartych na systemach elektroniczno-informatycznych,
 • integrator systemów elektronicznych i informatycznych dla np. Internetu Rzeczy, Przemysłu 4.0, motoryzacji czy inteligentnych rozwiązań infrastrukturalnych,
 • koordynator lub lider zespołów projektowych i produkcyjnych nowoczesnych systemów elektronicznych.

Praca dla inżyniera elektroniki

Kilka wybranych stanowisk po studiach na kierunku elektronika:

 • cost engineering analyst,
 • inżynier projektu – elektronika,
 • project electronic engineer,
 • electronics engineer,
 • hardware engineer,
 • inżynier systemów bateryjnych,
 • inżynier rf,
 • inżynier elektronik,
 • automatyk – projektant instalacji elektrycznych,
 • simulation specialist – electrical engineer,
 • inżynier serwisu.
Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.