Site logo

Studia na kierunku Ekonomia kultury

Studia na kierunku Ekonomia kultury łączą interdyscyplinarnie traktowane zagadnienia kultury i biznesu. Dzięki temu student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizowania, finansowania i zarządzania działalnością w placówkach i instytucjach kulturalnych oraz zapoznaje się z przepisami prawnymi, procedurami, normami zachowania, sposobami prowadzenia dokumentacji, które powszechnie w nich obowiązują. Dzięki praktycznym elementom nauczania student uczy się, jak powinna być zorganizowana współpraca menadżera placówki kulturalnej z lokalnymi samorządami, regionalnymi mediami i instytucjami artystycznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W trakcie studiów:

Przedmioty, z jakimi zetkniecie się podczas studiów na kierunku Menedżer kultury – Ekonomia kultury to:

 • Mechanizmy finansowania w kulturze
 • Unia Europejska wobec problemów kultury
 • Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne
 • Marketing w kulturze
 • Struktury kinematografii
 • Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze
 • Prawo autorskie
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Ekonomia kultury i mediów
 • Technologia produkcji filmowej
 • Podstawy języka filmu
 • Film współczesny
 • Wprowadzenie do techniki i sztuki operatorskiej
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Sztuka wystąpień publicznych z elementami retoryki
 • Sztuka negocjacji
 • Historia kultury i sztuki
 • Historia filmu polskiego
 • Antropologia kultury
 • Historia powszechna kina
 • Socjologia kultury
 • Kultura popularna

Po studiach:

Kierunek Ekonomia kultury powstał jako odpowiedź na rosnące w ostatnich latach zapotrzebowanie rynku pracy na menadżerów kultury, dyrektorów placówek kulturalnych, kierowników agencji artystycznych, biur organizacji imprez masowych, studiów produkcyjnych czy wytwórni filmowych, animatorów przedsięwzięć kulturalnych, kierowników produkcji filmowych i telewizyjnych, specjalistów marketingu w branży filmowej i telewizyjnej. Własnie tam absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Administracja skarbowa

Administracja skarbowa jest to specjalistyczna dziedzina, a zarazem jednostka funkcjonalna sektora finansów publicznych, który to sektor określa ramy instytucjonalne dla wszelkich działań związanych z budżetem

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję