Site logo

Studia na kierunku Ekonomia kultury

Studia na kierunku Ekonomia kultury łączą interdyscyplinarnie traktowane zagadnienia kultury i biznesu. Dzięki temu student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie organizowania, finansowania i zarządzania działalnością w placówkach i instytucjach kulturalnych oraz zapoznaje się z przepisami prawnymi, procedurami, normami zachowania, sposobami prowadzenia dokumentacji, które powszechnie w nich obowiązują. Dzięki praktycznym elementom nauczania student uczy się, jak powinna być zorganizowana współpraca menadżera placówki kulturalnej z lokalnymi samorządami, regionalnymi mediami i instytucjami artystycznymi o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

W trakcie studiów:

Przedmioty, z jakimi zetkniecie się podczas studiów na kierunku Menedżer kultury – Ekonomia kultury to:

 • Mechanizmy finansowania w kulturze
 • Unia Europejska wobec problemów kultury
 • Rynek medialny i przedsiębiorstwa medialne
 • Marketing w kulturze
 • Struktury kinematografii
 • Encyklopedia prawa i prawo gospodarcze
 • Prawo autorskie
 • Podstawy zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Zamówienia publiczne
 • Podstawy ekonomii i finansów
 • Ekonomia kultury i mediów
 • Technologia produkcji filmowej
 • Podstawy języka filmu
 • Film współczesny
 • Wprowadzenie do techniki i sztuki operatorskiej
 • Kreatywność i innowacyjność
 • Sztuka wystąpień publicznych z elementami retoryki
 • Sztuka negocjacji
 • Historia kultury i sztuki
 • Historia filmu polskiego
 • Antropologia kultury
 • Historia powszechna kina
 • Socjologia kultury
 • Kultura popularna

Po studiach:

Kierunek Ekonomia kultury powstał jako odpowiedź na rosnące w ostatnich latach zapotrzebowanie rynku pracy na menadżerów kultury, dyrektorów placówek kulturalnych, kierowników agencji artystycznych, biur organizacji imprez masowych, studiów produkcyjnych czy wytwórni filmowych, animatorów przedsięwzięć kulturalnych, kierowników produkcji filmowych i telewizyjnych, specjalistów marketingu w branży filmowej i telewizyjnej. Własnie tam absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Psychologia sportu

Kierunek ten jest odpowiedzią na wciąż zmieniające się potrzeby świata sportu. Uczy najnowszego podejścia do pracy z zawodnikami, trenerami oraz innymi osobami zaangażowanymi w działalność sportową. Psychologia

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję