Studia na kierunku agroturystyka. Program, zasady rekrutacji i możliwości pracy

Czym jest agroturystyka?

Kierunek obejmuje wiedzę z zakresu wielu nauk: przyrodniczych, rolniczych, leśnych, a nawet weterynaryjnych i społecznych. Studenci tego kierunku poznają nie tylko sposoby zarządzania i podnoszenia atrakcyjności danych regionów, ale przy okazji skierują uwagę na zagadnienia związane z ekologią, promocją zdrowia i aktywności fizycznej.

Co będziesz robił na studiach na kierunku agroturystyka?

Studia kształcą w zakresie szeroko rozumianej turystyki, a także w dziedzinie ekonomii oraz marketingu, co pozwala na swobodne poruszanie się w świecie biznesu. Program studiów na kierunku agroturystyka przewiduje także zajęcia z zakresu produkcji roślinnej czy hodowli. Stąd też takie przedmioty jak: gleboznawstwo, propedeutyka agroturystyki, genetyka i hodowla roślin, chów zwierząt, chemia rolnicza, organizacja i zarządzanie w agroturystyce, marketing i promocja w agroturystyce oraz rolnictwo ekologiczne.

Gdzie szukać pracy po agroturystyce?

Absolwent może podjąć pracę w branży turystycznej lub prowadzić własną działalność. Ponadto, może szukać zatrudnienia w ośrodkach edukacji przyrodniczej, ośrodkach doradztwa rolniczego, instytucjach administracji rządowej i samorządowej, ośrodkach sportu i rekreacji, a także w obiektach noclegowych i podróżniczych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję