Prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | Kierunek pod lupą

Czy warto studiować prawo w Łodzi? Czy na studiach prawniczych studenci będą musieli uczyć się na pamięć kodeksu? Jak będą wyglądać zajęcia na kierunku prawniczym? Co daje studiowanie prawa na uczelni medyczno-biznesowej. O studiach prawniczych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu opowiada Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski, opiekun kierunku prawniczego.

Studia prawnicze w Łodzi

W Łodzi jest kilka uczelni, na których można studiować prawo…

Tak, kierunki prawnicze w swojej ofercie ma oczywiście Uniwersytet Łódzki, ale także niektóre uczelnie prywatne, niepubliczne.

Co w takim razie będzie wyróżniać prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi?

Przede wszystkim bardzo praktyczny profil studiów. Nasza kadra to w 90% wykładowcy, którzy poza nauką zajmują się praktykowaniem prawa. To będzie nas wyróżniać wśród innych uczelni, które mają bardzo teoretyczny tok nauczania. Dzięki temu nasi studenci nawet na wykładach będą mogli usłyszeć wiele przykładów, które wykładowcy znają z praktyki prawniczej. Jest to niebywały atut takiego studiowania – ułatwia to zdobywanie wiedzy i łatwiejsze jej przyswojenie. Na pewno także wyróżnia nas profilowanie programu studiów podczas specjalności – poza klasyczną ukierunkowaną na zawody prawnicze, takie jak adwokat, prokurator, radca prawny, sędzia, notariusz. U nas jest ważne także zainteresowanie prawem medycznym, gospodarczym – zgodnie z profilem całej uczelni.

Kierunek prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Dlaczego uczelnia medyczno-biznesowa otwiera kierunek prawniczy?

Przede wszystkim jest to podyktowane ogromnym zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody prawnicze. Prawnik jest w obecnych czasach doradcą w biznesie oraz medycynie. Zwróćmy uwagę, że wiele uczelni państwowych z roku na rok obcina limity przyjęć studentów m.in. na kierunek prawa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że chętnych na studia prawnicze jest więcej niż miejsc na uczelniach. Z tego powodu postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych studentów i otworzyliśmy jednolity 5-letni magisterski kierunek prawniczy w WSBiNoZ w Łodzi.

Chcesz studiować prawo?

Jeśli zastanawiasz się nad studiami prawniczymi koniecznie sprawdź ten kierunek w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Na kierunku prawniczym uczelnia pozwala wybrać ścieżkę kształcenia – jak to wygląda?

Na kierunku prawo w WSBiNoZ w Łodzi studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech ścieżek kształcenia. Do wyboru są: prawo medyczne, prawo sądowe lub prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego. 

Czym charakteryzują się te ścieżki?

W prawie medycznym studenci dowiedzą się, jak funkcjonuje oraz finansuje się ochronę zdrowia w Polsce. Nauczą się praw i obowiązków pacjentów, personelu medycznego oraz zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w momencie popełnienia szkody pacjentowi. Ścieżka ta uwzględni elementy prawa pracy, prawa ubezpieczeń, kontraktowania i refundowania świadczeń zdrowotnych oraz elementów medycyny sądowej. Drugą ścieżką będzie prawo sądowe, ma ona na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz wszelkich procedur sądowych. Studenci, którzy wyspecjalizują się dzięki tej ścieżce zawodowej będą przygotowani do świadczenia usług prawniczych i przystąpienia do egzaminów na aplikację sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską lub notarialną. W przypadku ścieżki z prawa finansowo-gospodarczego z elementami prawa podatkowego studenci pogłębią wiedzę z zakresu usług finansowych, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym oraz obsługi podmiotów gospodarczych.  

Jak studiuje się prawo w WSBiNoZ w Łodzi?

Zajęcia będą prowadzone w sposób praktyczny. Preferujemy formę warsztatów i projektów, podczas których nasi studenci pracują z aktami, kazusami, sporządzają opinie prawne, a także tworzą pisma procesowe, umowy cywilnoprawne i gospodarcze. Staramy się oswoić naszych studentów z ich przyszłym zawodem, dlatego już podczas studiów przeprowadzimy symulacje rozpraw sądowych. Jak już wspomniałem, nasi wykładowcy to praktycy, dlatego także podczas zajęć wykładowych przekażą studentom wiedzę podbudowaną przykładami z własnej pracy zawodowej. Pomoże to studentom jeszcze lepiej przyswoić materiał.

Czy prawa trzeba uczyć się na pamięć?

Niestety istnieje taki stereotyp w naszym społeczeństwie. Wielu wykładowców, z którymi miałem do czynienia powtarzało, że po to jest kodeks, aby do niego zajrzeć. Nie jest prawdą, że na WSBiNoZ w Łodzi nasi studenci, kolokwialnie mówiąc, wykują przepisy na pamięć. Nauczą się natomiast pewnych zasad, które rządzą daną gałęzią prawa. Dowiedzą się o pewnych zawiłościach prawnych, które dobre prawnik powinien znać. Dzięki temu będą wiedzieć, w jaki sposób łączyć pewne fakty. Osobiście uważam, że uczenie się na pamięć sprawia, że paradoksalnie pewnych rzeczy możemy zapomnieć. Najważniejsze jest, aby prawa się nauczyć, czyli przyswoić wiedzę i tak ją wykorzystywać w życiu codziennym, aby pozostała z nami na zawsze. Dobry prawnik powinien odnaleźć się w gąszczu przepisów i w razie potrzeby sięgnąć po kodeks, a nie recytować go z pamięci.

Czy na studiach wykładowcy odpytają studentów ze znajomości kodeksu?

Uściślając – co do zasady nie. Należy pamiętać, że każdy kodeks ma w swoich przepisach pewne zasady. Te zasady każdy dobry prawnik powinien znać, a wybitny prawnik powinien potrafić je zacytować. Te przepisy rzeczywiście powinno się znać, ale pamiętajmy, że stanowią one kanon.

Praca po kierunku prawniczym

Czy absolwenci prawa nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy za 5, 10 czy 20 lat?

Mam wrażenie, że nikogo nie trzeba przekonywać, że dla prawników zawsze znajdzie się praca. Prawo towarzyszy nam od zawsze. Studenci na pierwszym roku studiów ze wstępu do prawoznawstwa dowiadują się, że np. Święta Księga Judaizmu czy Stary Testament są to księgi nie tylko o charakterze religijnym, ale także o charakterze prawnym. Idąc dalej, cała kultura prawnicza wykształcona i ukierunkowana została w pewien sposób w starożytnym Rzymie. Pochodzą stamtąd najpopularniejsi mówcy tamtych czasów jak choćby Cyceron. W średniowieczu kultura prawna została, przysłowiowo mówiąc, poturbowana i przykładano do niej dużo mniejszą wagę. Społeczeństwo ma coraz większą świadomość prawną. Wzrost różnego rodzaju stosunków i zawiłości społecznych, powoduje, że coraz więcej zagadnień prawniczych jest wokół nas. Dla przykładu – prawo pracy wykształciło się z prawa cywilnego. Na początku to w prawie cywilnym lokowano przepisy z obszaru prawa pracy. Aktualnie mamy coraz więcej przepisów prawnych, a rozwój nowych technologii powoduje, że dziedzina prawa cały czas się rozrasta. Sam obrót nieruchomościami, który towarzyszyć będzie nam zawsze, wymaga pomocy prawnika. Myślę, że za kilka, kilkanaście lat popyt na prawników będzie jeszcze większy niż dzisiaj.

Czy miałby Pan jakąś radę dla przyszłych studentów prawa?

Moją radą jest, aby przyszli prawnicy kierowali się swoimi zainteresowaniami, wybierając swoją specjalizację. Prawo dotyka coraz większej ilości stosunków społecznych i jeżeli na co dzień interesujemy się np. kwestiami ochrony środowiska, to jest taka osobna gałąź prawa. Jeśli przyszły prawnik interesuje się social mediami czy rozwojem sztucznej inteligencji, to powinien kształcić się w tym kierunku.

Chcesz studiować prawo?

Jeśli zastanawiasz się nad studiami prawniczymi koniecznie sprawdź ten kierunek w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź najpopularniejsze kierunki studiów w Polsce

Jakie informacje o kierunku studiów są ważne?
Jak powinien wyglądać idealny opis kierunku studiów? Jeśli szukasz studiów – możesz wskazać, co jest dla Ciebie ważne. Jeśli już studiujesz – możesz pomóc przyszłym kandydatkom i kandydatom.