Prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi | Kierunek pod lupą

Czy warto studiować prawo w Łodzi? Czy na studiach prawniczych studenci będą musieli uczyć się na pamięć kodeksu? Jak będą wyglądać zajęcia na kierunku prawniczym? Co daje studiowanie prawa na uczelni medyczno-biznesowej. O studiach prawniczych w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu opowiada Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski, opiekun kierunku prawniczego.

Studia prawnicze w Łodzi

W Łodzi jest kilka uczelni, na których można studiować prawo…

Tak, kierunki prawnicze w swojej ofercie ma oczywiście Uniwersytet Łódzki, ale także niektóre uczelnie prywatne, niepubliczne.

Co w takim razie będzie wyróżniać prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi?

Przede wszystkim bardzo praktyczny profil studiów. Nasza kadra to w 90% wykładowcy, którzy poza nauką zajmują się praktykowaniem prawa. To będzie nas wyróżniać wśród innych uczelni, które mają bardzo teoretyczny tok nauczania. Dzięki temu nasi studenci nawet na wykładach będą mogli usłyszeć wiele przykładów, które wykładowcy znają z praktyki prawniczej. Jest to niebywały atut takiego studiowania – ułatwia to zdobywanie wiedzy i łatwiejsze jej przyswojenie. Na pewno także wyróżnia nas profilowanie programu studiów podczas specjalności – poza klasyczną ukierunkowaną na zawody prawnicze, takie jak adwokat, prokurator, radca prawny, sędzia, notariusz. U nas jest ważne także zainteresowanie prawem medycznym, gospodarczym – zgodnie z profilem całej uczelni.

Kierunek prawo w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Dlaczego uczelnia medyczno-biznesowa otwiera kierunek prawniczy?

Przede wszystkim jest to podyktowane ogromnym zapotrzebowaniem rynku pracy na zawody prawnicze. Prawnik jest w obecnych czasach doradcą w biznesie oraz medycynie. Zwróćmy uwagę, że wiele uczelni państwowych z roku na rok obcina limity przyjęć studentów m.in. na kierunek prawa. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że chętnych na studia prawnicze jest więcej niż miejsc na uczelniach. Z tego powodu postanowiliśmy wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych przyszłych studentów i otworzyliśmy jednolity 5-letni magisterski kierunek prawniczy w WSBiNoZ w Łodzi.

Chcesz studiować prawo?

Jeśli zastanawiasz się nad studiami prawniczymi koniecznie sprawdź ten kierunek w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Na kierunku prawniczym uczelnia pozwala wybrać ścieżkę kształcenia – jak to wygląda?

Na kierunku prawo w WSBiNoZ w Łodzi studenci będą mieli do wyboru jedną z trzech ścieżek kształcenia. Do wyboru są: prawo medyczne, prawo sądowe lub prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowego. 

Czym charakteryzują się te ścieżki?

W prawie medycznym studenci dowiedzą się, jak funkcjonuje oraz finansuje się ochronę zdrowia w Polsce. Nauczą się praw i obowiązków pacjentów, personelu medycznego oraz zasad odpowiedzialności cywilnej, karnej i zawodowej w momencie popełnienia szkody pacjentowi. Ścieżka ta uwzględni elementy prawa pracy, prawa ubezpieczeń, kontraktowania i refundowania świadczeń zdrowotnych oraz elementów medycyny sądowej. Drugą ścieżką będzie prawo sądowe, ma ona na celu poszerzenie wiedzy z zakresu prawa cywilnego, karnego oraz wszelkich procedur sądowych. Studenci, którzy wyspecjalizują się dzięki tej ścieżce zawodowej będą przygotowani do świadczenia usług prawniczych i przystąpienia do egzaminów na aplikację sędziowską, adwokacką, prokuratorską, radcowską lub notarialną. W przypadku ścieżki z prawa finansowo-gospodarczego z elementami prawa podatkowego studenci pogłębią wiedzę z zakresu usług finansowych, rachunkowości oraz prawa podatkowego. Absolwenci będą przygotowani do pracy w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym oraz obsługi podmiotów gospodarczych.  

Jak studiuje się prawo w WSBiNoZ w Łodzi?

Zajęcia będą prowadzone w sposób praktyczny. Preferujemy formę warsztatów i projektów, podczas których nasi studenci pracują z aktami, kazusami, sporządzają opinie prawne, a także tworzą pisma procesowe, umowy cywilnoprawne i gospodarcze. Staramy się oswoić naszych studentów z ich przyszłym zawodem, dlatego już podczas studiów przeprowadzimy symulacje rozpraw sądowych. Jak już wspomniałem, nasi wykładowcy to praktycy, dlatego także podczas zajęć wykładowych przekażą studentom wiedzę podbudowaną przykładami z własnej pracy zawodowej. Pomoże to studentom jeszcze lepiej przyswoić materiał.

Czy prawa trzeba uczyć się na pamięć?

Niestety istnieje taki stereotyp w naszym społeczeństwie. Wielu wykładowców, z którymi miałem do czynienia powtarzało, że po to jest kodeks, aby do niego zajrzeć. Nie jest prawdą, że na WSBiNoZ w Łodzi nasi studenci, kolokwialnie mówiąc, wykują przepisy na pamięć. Nauczą się natomiast pewnych zasad, które rządzą daną gałęzią prawa. Dowiedzą się o pewnych zawiłościach prawnych, które dobre prawnik powinien znać. Dzięki temu będą wiedzieć, w jaki sposób łączyć pewne fakty. Osobiście uważam, że uczenie się na pamięć sprawia, że paradoksalnie pewnych rzeczy możemy zapomnieć. Najważniejsze jest, aby prawa się nauczyć, czyli przyswoić wiedzę i tak ją wykorzystywać w życiu codziennym, aby pozostała z nami na zawsze. Dobry prawnik powinien odnaleźć się w gąszczu przepisów i w razie potrzeby sięgnąć po kodeks, a nie recytować go z pamięci.

Czy na studiach wykładowcy odpytają studentów ze znajomości kodeksu?

Uściślając – co do zasady nie. Należy pamiętać, że każdy kodeks ma w swoich przepisach pewne zasady. Te zasady każdy dobry prawnik powinien znać, a wybitny prawnik powinien potrafić je zacytować. Te przepisy rzeczywiście powinno się znać, ale pamiętajmy, że stanowią one kanon.

Praca po kierunku prawniczym

Czy absolwenci prawa nie będą mieli problemów ze znalezieniem pracy za 5, 10 czy 20 lat?

Mam wrażenie, że nikogo nie trzeba przekonywać, że dla prawników zawsze znajdzie się praca. Prawo towarzyszy nam od zawsze. Studenci na pierwszym roku studiów ze wstępu do prawoznawstwa dowiadują się, że np. Święta Księga Judaizmu czy Stary Testament są to księgi nie tylko o charakterze religijnym, ale także o charakterze prawnym. Idąc dalej, cała kultura prawnicza wykształcona i ukierunkowana została w pewien sposób w starożytnym Rzymie. Pochodzą stamtąd najpopularniejsi mówcy tamtych czasów jak choćby Cyceron. W średniowieczu kultura prawna została, przysłowiowo mówiąc, poturbowana i przykładano do niej dużo mniejszą wagę. Społeczeństwo ma coraz większą świadomość prawną. Wzrost różnego rodzaju stosunków i zawiłości społecznych, powoduje, że coraz więcej zagadnień prawniczych jest wokół nas. Dla przykładu – prawo pracy wykształciło się z prawa cywilnego. Na początku to w prawie cywilnym lokowano przepisy z obszaru prawa pracy. Aktualnie mamy coraz więcej przepisów prawnych, a rozwój nowych technologii powoduje, że dziedzina prawa cały czas się rozrasta. Sam obrót nieruchomościami, który towarzyszyć będzie nam zawsze, wymaga pomocy prawnika. Myślę, że za kilka, kilkanaście lat popyt na prawników będzie jeszcze większy niż dzisiaj.

Czy miałby Pan jakąś radę dla przyszłych studentów prawa?

Moją radą jest, aby przyszli prawnicy kierowali się swoimi zainteresowaniami, wybierając swoją specjalizację. Prawo dotyka coraz większej ilości stosunków społecznych i jeżeli na co dzień interesujemy się np. kwestiami ochrony środowiska, to jest taka osobna gałąź prawa. Jeśli przyszły prawnik interesuje się social mediami czy rozwojem sztucznej inteligencji, to powinien kształcić się w tym kierunku.

Chcesz studiować prawo?

Jeśli zastanawiasz się nad studiami prawniczymi koniecznie sprawdź ten kierunek w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?
Studia.pl - kierunki, uczelnie, podyplomowe, opinie, praca po studiach
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Polityka prywatności
Akceptuję
Privacy & Cookie policy
Polityka prywatności i pliki cookies
Cookie name Active

Postanowienia Ogólne

Administratorem danych jest Centrum Edukacji i Rozwoju EFEKTY z siedzibą w Poznaniu, u. Niegolewskich 19/4, NIP: 6652346130, REGON: 311616660. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu). Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin \\\"Użytkownik\\\" zastąpiony został określeniem \\\"Ty\\\", \\\"Administrator\\\" – \\\"My\\\". Termin \\\"RODO\\\" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzach opublikowanych na portalu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli zapisujesz się do newslettera lub bierzesz udział w jednym z testów internetowych dostępnych na naszym portalu, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, adres IP. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter. Dane osobowe przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter,
Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected] Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania). Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas.

Pliki cookies

Witryna http://studia.net używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
  • niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji. Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa. Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.
Save settings
Polityka prywatności