Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z zakresu studiów prawniczych, a także do podmiotów prawno – administracyjnych w celu podniesienia kwalifikacji i rozszerzenia zakresu kompetencji w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studenci zdobywają umiejętność funkcjonalnego zastosowania prawa pracy w świetle Europejskich i międzynarodowych standardów.

Najczęściej wykładane przedmioty:

indywidualne i zbiorowe prawo pracy, ubezpieczenia społeczna i zdrowotne, bezpieczeństwo i higiena pracy, europejskie i międzynarodowe prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia psychologii pracy, elementy prawa podatkowego, wybrane zagadnienia etyki pracy, zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu, pracownicze programy emerytalne – II i III filar, negocjacje w sprawach pracowniczych;

Po studiach:

Studia na profilu prawo pracy i ubezpieczenia społeczne poza funkcją dokwalifikowującą pozwalają również podjąć aktywność zawodową jako:
– sędzia, specj. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
– instpektor pracy
– pracownik ZUS-u
– specjalista ds. kadrowych
– działacz zawiązków zawodowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Kierunki pod lupą
Miłosz Szkudlarski

Studiuj Geofizykę na AGH!

Na kierunku geofizyka na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zdobędziesz wiedzę z zastosowania zjawisk fizycznych wykorzystywanych do poznawania wnętrza Ziemi.

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję