Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Specjalność adresowana jest głównie do osób posiadających już wykształcenie wyższe z zakresu studiów prawniczych, a także do podmiotów prawno – administracyjnych w celu podniesienia kwalifikacji i rozszerzenia zakresu kompetencji w dziedzinie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto studenci zdobywają umiejętność funkcjonalnego zastosowania prawa pracy w świetle Europejskich i międzynarodowych standardów.

Najczęściej wykładane przedmioty:

indywidualne i zbiorowe prawo pracy, ubezpieczenia społeczna i zdrowotne, bezpieczeństwo i higiena pracy, europejskie i międzynarodowe prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia psychologii pracy, elementy prawa podatkowego, wybrane zagadnienia etyki pracy, zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu, pracownicze programy emerytalne – II i III filar, negocjacje w sprawach pracowniczych;

Po studiach:

Studia na profilu prawo pracy i ubezpieczenia społeczne poza funkcją dokwalifikowującą pozwalają również podjąć aktywność zawodową jako:
– sędzia, specj. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
– instpektor pracy
– pracownik ZUS-u
– specjalista ds. kadrowych
– działacz zawiązków zawodowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O kierunkach studiów
Miłosz Szkudlarski

Kierunek etnologia

Zajmuje się niezliczonymi kulturami świata. Analizuje człowieka jako istotę społeczną i kulturową. Bada ruchy etniczne, narodowe, religijne oraz procesy globalizacji kultury. W dobie otwierania się

Czytaj więcej »
W drodze do kariery
Miłosz Szkudlarski

Akademicki Mistrz Innowacyjności

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w II edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności. Celem konkursu jest wyłonienie i promocja

Czytaj więcej »
Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję