Site logo

Praca licencjacka: czym jest, jak napisać, jak obronić? Dobre relacje z promotorem

Co to znaczy, że pod koniec studiów jesteś zobowiązany do napisania pracy licencjackiej? Czym ona jest? Jakie powinna spełniać kryteria i normy? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziesz w tym artykule. 

Po co komu praca licencjacka?

Praca licencjacka jest po to, ażeby uzyskać tytuł zawodowy licencjata. Proste? Proste. Praktyka pokazuje, że pomimo wszystko – nie za bardzo proste. Bardzo wielu studentów wręcz na własne życzenie pcha się w jakieś niezrozumiałe trudności metodologiczne, przekraczają oni znacznie wymagania stawiane przez promotorów oraz przez ich macierzyste uczelnie. Zapominają, że licencjat to tylko licencjat. Praca licencjacka jest jedynie środkiem, który umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego licencjata i jako taka jest jedną z prac promocyjnych spotykanych często w akademickim świecie. 

Co sprawdza praca licencjacka?

Z założenia prace licencjackie mają sprawdzać jedną bardzo ważną umiejętność dyplomata. Chodzi o umiejętne i uważne korzystanie z literatury. Student posługuje się literaturą w celu charakterystyki jakiegoś zjawiska. Widać więc jasno, że praca taka nie musi mieć charakteru eksploracyjnego i nie musi powstawać w niej żadna nowa wiedza. Wystarczy, jeżeli dyplomant w sposób właściwy i metodologicznie poprawny, rzetelnie skorzysta z literatury.

Praca badawcza

Jeżeli dyplomant wraz z promotorem zdecyduje się na stworzenie pracy o charakterze badawczym, trzeba koniecznie nałożyć na tę pracę szereg wymogów metodologicznych i tutaj potrzebna jest bardzo gorliwa i troskliwa opieka promotora, a więc opiekuna naukowego. 

Ile stron powinien mieć licencjat?

Zastanawiacie się pewnie, jaka powinna być objętość pracy licencjackiej. Niektórzy mówią że praca licencjacka powinna po prostu wyczerpać temat i nie należy się zastanawiać nad liczbą stron. Niestety ten pogląd jest mylny i zwodniczy. Już dawno powstały pewne akademickie kanony co do objętości poszczególnych prac dyplomowych. Licencjat powinien składać się więc ze wstępu trzech rozdziałów o mniej więcej równej długości oraz zakończenia które swoją długością odpowiada długości wstępu. Tak skonstruowana praca powinna mieć objętość od czterdziestu do pięćdziesięciu kilku stron. Jeżeli zyskać akceptację i zgodę waszego promotora możecie nawet obronić pracę która ma dwadzieścia stron lub dwieście. Możecie obronić pracę która ma pięć lub sześć rozdziałów. Wszystko zależy od tego co ustalić z waszym promotorem. 

Jak długo pisze się licencjat?

Przypominam, czym jest dobra praca licencjacka. To taka praca, która umożliwi uzyskanie tytułu zawodowego licencjata – nic więcej nic mniej. Niektóre licencjaty powstają w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy. Inne potrzebują całego roku wytężonej pracy. Bardzo wiele zależy tu od promotora i samego dyplomata. Nie chodzi tu nawet o zdolności ale po prostu o dziedzinę wiedzy, w której pracują oni jako zespół. Niektóre dziedziny domagają się bardzo dużej staranności. Aby wyprowadzić jakiś wniosek trzeba przejrzeć niezliczone ilości materiałów. W innych dziedzinach pracę dyplomową pisze się nieco łatwiej.

Niedawne zmiany w polskim prawie doprowadziły do tego, że niektóre uczelnie nadają tytuł licencjata na podstawie np. obrony – nie pracy dyplomowej – ale prezentacji multimedialnej. Dopuszczalne są też inne formy przekazu wiedzy. Trudno mi oceniać takie rozwiązanie. Warto jednak byście pytali swoich promotorów, czy rzeczywiście wasza obrona licencjatu będzie polegała na napisaniu i obronie pracy dyplomowej. 

Jak to właściwie jest z tym licencjatem?

Pisanie pracy licencjackie to bardzo fajna intelektualna przygoda trzeba zapoznać się z kilkudziesięcioma pozycjami i Biblią graficznymi przeczytać parę książek i kilkanaście artykułów a później spisać to w jedno całe spójne licencjackie dzieło. W tym wszystkim pomogą Wam inne artykuły Akademii Belfra!

Koniec artykułu. Może sprawdzisz inne treści?

Sprawdź inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

Portal Studia.pl wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci pełnego dostępu do jego funkcjonalności i gromadzeniu danych analitycznych. View more
Akceptuję