Kierunek zajmuje się specyfiką kultury zachodniej (film, malarstwo, gospodarka, nauka, prawo). Studiując okcydentalistykę poznacie historię (z czasami geograficznej ekspansji czy sporami filozofów o kształt nowoczesności) i kulturę cywilizacji zachodu. Dowiecie się o współczesnych problemach (np. tolerancji i multikulturalizmie, młodzieżowych kontestacjach i muzyce popularnej). Jest połączeniem wiedzy teoretycznej z praktyką i przewiduje interdyscyplinarne kształcenie w trakcie całych studiów w trójdzielnych modułach filozofia-historia-kultura.

W trakcie studiów:

Przedmioty i bloki tematyczne realizowane na Okcydentalistyce:
- pozyskiwanie informacji, ich przetwarzanie oraz prezentowanie,
- interpretacja i krytyka źródeł historycznych,
- elementy paleografii, dyplomatyki i heraldyki,
- antropologia społeczna i kulturowa,
- sposoby pojmowania kultury i kształtowania tożsamości Zachodu,
- konsekwencje przewrotów technologicznych,
- nadzieje i rozczarowania nowoczesności,
- rola artystycznych awangard w kulturze XX wieku,
- recepcja i analiza dzieł sztuki,
- filozoficzne podstawy nauk humanistycznych i społecznych.

Po studiach:
Po ukończeniu kierunku Okcydentalistyka można znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalno-oświatowych, w szeroko pojętym obszarze kultury i sztuki, jako animator kultury. Można również próbować sił jako dziennikarz lub rozpocząć karierę polityczną.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->