Słuchacz Mikrobiologii stosowanej uzyska wiedzę dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej i bioekologicznej wszystkich grup drobnoustrojów oraz makroorganizmów opartą na podstawach nauk przyrodniczych i technicznych. Znajomość budowy oraz wymagań środowiskowych mikro- i makroorganizmów umożliwi mu umiejętne dobieranie technik laboratoryjnych ze szczególnym uwzględnieniem technik mikrobiologicznych i immunologicznych. Student tego kierunku będzie umiał posługiwać się podstawową aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz pracować z materiałem biologicznym.


W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku Mikrobiologia stosowana: chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, matematyka, technologie informacyjne, biologia komórki, histologia, mikrobiologia ogólna, mikroskopia świetlna, podstawy biobezpieczeństwa, ergonomia, ochrona własności intelektualnej, etykieta, bezpieczeństwo i higiena pracy, chemia analityczna, biochemia, fizyka i biofizyka, anatomia człowieka, podstawy botaniki, systematyka mikrobiologiczna, wstęp do statystyki.

Po studiach:
Absolwent Mikrobiologii stosowanej ma szansę na zatrudnienie w: laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia, laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym, laboratoriach służb weterynaryjnych, laboratoriach nadzoru sanitarnego, laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, placówkach ochrony przyrody i środowiska.

 

!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->